Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Pastoraat | Praktische theologie

Kinderpastoraat in de gemeente

Pastoraatwijzer | Nico van der Voet | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

Kinderpastoraat (voor vier tot twaalfjarigen) is meer dan probleempastoraat bij kinderen. In het vervolg van deze tekst wordt daar wel veel aandacht aan geschonken, maar blijf eraan vasthouden dat pastoraat breder is. Pastoraat is herder zijn voor elkaar, omdat God onze grote Herder is. Christus is de goede Herder en Hij zorgt – via de […]
Ecclesiologie

Actueel preken

Areopagus IZB 2021 | Nico van der Voet | Homiletische Artikelen | Ambt, Heilig, Ziel | Samenleving

Nico van der Voet, een van de cursusleiders van Areopagus, zette een aantal gedachten op een rij over actueel preken – aangevuld met enkele aanzetten tot (zelf)reclectie. Om te beginnen, een krantenbericht: OBDAM – Pastoor Paul Vlaar uit Obdam is ontheven van zijn priesterlijke taken. Bisschop Jozef Punt heeft de populaire Vlaar een bezinningsperiode opgelegd. […]
Liturgie | Praktische theologie

Het stil gebed onderaan de kansel

Areopagus IZB 2021 | Nico van der Voet | Homiletische Artikelen | Vertrouwen | Bidden

Wat bid je? Wat zegt dat over jezelf en de beleving van je taak? Een voorganger bidt voorafgaand aan een kerkdienst een stil gebed; onderaan of ook wel op de kansel. Dat gebed is iets tussen hem/haar (vanaf nu zeg ik uit praktische overwegingen alleen nog hem – en God. Niemand in de gemeente weet […]
Pastoraat | Praktische theologie

Wandelen op heilige grond – het pastorale gesprek

Pastoraatwijzer | Nico van der Voet | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

Er is in het pastoraat het ‘wat’ van de communicatie en het ‘hoe’. De visie op pastoraat en de manier waarop je communiceert als pastor hebben met elkaar te maken. Dat blijkt in het vervolg waar ik het beeld van de tempel – bij uitstek het werkterrein van de priester – gebruik om de pastorale […]
Pastoraat | Praktische theologie

Omgaan met angstige mensen in het pastoraat

Pastoraatwijzer | Nico van der Voet | Artikel, Overige artikelen | Angst | Pastoraat

‘Angst’ komt niet voor niets van ‘eng’. Angst geeft een benauwd, opgesloten gevoel. Je kunt geen kant op, niet vooruit en niet achteruit.Angst plakt. Je komt er slecht vanaf. Ga maar eens lekker slapen terwijl je bang bent omdat je kind nog niet thuis is. Je kunt angst niet zomaar naast je neerleggen. Onze angst […]
Pastoraat | Praktische theologie

Pastoraat bij stress

Pastoraatwijzer | Nico van der Voet | Artikel, Overige artikelen | Rust | Pastoraat

Basisinformatie en tips Stress is dikwijls het gevolg van drie soorten druk: Je kunt het druk hebben (dan heb je veel te doen). Je kunt druk voelen (aan verwachtingen moeten /willen beantwoorden). Je kunt je ‘verdrukt’ voelen door tegenslagen. Bij zo’n optelsom wordt de draaglast groter dan de draagkracht en dan ervaart iemand stress. ‘Help […]
Pastoraat | Praktische theologie

Pastoraat bij echtscheiding

Pastoraatwijzer | Nico van der Voet | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat, Relaties

Basisinformatie en tips Van de huwelijken in Nederland eindigt 38% met een echtscheiding, daarnaast gaan per jaar rond de 60.000 samenwonende stellen uit elkaar. Echtscheiding komt dus vaak voor en de gevolgen zijn groot: ouders en kinderen gaan door een diep dal, financiële problemen dienen zich aan. Niet meer de trouwbelofte is de basis van […]
Praktische theologie | Prediking

Voorgaan voor verstandelijk gehandicapten

Areopagus IZB 2015 | Nico van der Voet | Homiletische Artikelen | Ambt | Diversiteit, Inclusie

Een handvol richtlijnen voor het leiden van een dienst voor verstandelijk gehandicapten. Er zijn predikanten en pastoraal werkers die graag voorgaan in een dienst voor verstandelijk gehandicapten. De zogenoemde ‘anders begaafde mensen’. Waarschijnlijk ligt het aantal dat er tegenop ziet als ze voor zo’n dienst gevraagd worden hoger. Dat is nergens voor nodig. Durf als […]
Prediking

2. De lezing of inleiding

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

We hebben nagedacht over de vertelling. Nu pakken we een ander thema bij de kop. In de christelijke gemeente worden veel lezingen (spreekbeurten, inleidingen, voordrachten) gehouden. Tijdens allerlei bijeenkomsten, zoals gemeente-avonden, vrouwenkoffieochtenden, toerustingsmiddagen, is een lezing het hoofdonderdeel. Er zijn ook spreekbeurten bij bovenplaatselijke vormen van kerkenwerk. Randvoorwaarden Als je het woord voert in je […]
Prediking

3. De meditatie en de preek

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

Het houden van meditaties en preken, overdenkingen bij het Woord van God, is een echte activiteit van de christelijke gemeente. In het verlengde van de gemeente wordt er ook gemediteerd en soms gepreekt in (christelijke) organisaties. Denk aan scholen, verpleeghuizen, ziekenhuizen of christelijke omroepen. Een preek en een meditatie lijken op elkaar. Er is wel […]