Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

Het nieuwste moet nog komen

Interpretatie 2014 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

‘Nieuw’ staat in de Bijbel op cruciale plaatsen. Echt beslissend lijkt de vermelding over het ‘koninkrijk der hemelen’, waar de huisbeheerder ‘de nieuwe dingen’ voorrang geeft boven ‘de oude dingen’ (Mat. 13:52). Ook in de profetie staat ‘het nieuwe’ voor een radicale verandering van de verhoudingen. Jesaja 40-66 roept met woorden over ‘de nieuwe dingen’ […]
Prediking

Preken over Psalmen: een schets

Postille 2003 | Niek Schuman | Overige artikelen

Beperking en opzet Dat de psalmen vanouds, in casu al in de nieuwtestamentische schriftuur, een grote rol hebben gespeeld in de christelijke traditie, is een even indrukwekkend als duidelijk gegeven. Om een antwoord te vinden op de zojuist gestelde vraag, is het dan ook van belang op dat gegeven nader in te gaan. In feite […]
Bijbelwetenschappen

Rechtspraak en rechtsmetafoor in Oud-Israël

Interpretatie 2011 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Israël

Het is ondoenlijk om in kort bestek een beschrijving te geven van de rechtspraak in het oude Israël. Bronnen genoeg, maar die zijn even veelvormig als veelduidig. Ze zijn ontstaan in uiteenlopende perioden en zowel politiek als sociaal in onderling verschillende verbanden. Dat alles een beetje netjes op een rij te zetten, zou dit stuk […]
Bijbelwetenschappen

31. Goed en kwaad

De Bijbel theologisch 2011 | Niek Schuman | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Kwaad

De titel roept al direct vragen op. De eerste is wel: van welk goed en kwaad zouden we het spoor in de Bijbel willen volgen? Van het morele goed en kwaad, dus van dat wat wij mensen in handel en wandel positief of negatief realiseren? Of eerder van dat wat we het existentiële goed en […]

Abrahams verlegenheid

Interpretatie 2010 | Niek Schuman | Bijbels Theologische Artikelen

Hij staat er wat verlegen bij. Of zou ‘berustend’ een beter woord zijn voor de figuur van Abraham op de zesde schildering van Marc Chagall in zijn reeks ‘De bijbelse boodschap’, te zien in het Chagall Museum te Nice? Nee, toch maar ‘verlegen’ – maar dan ook met de aantekening dat ‘beschaamd’ er ook dicht […]
Geschiedenis

Goed wijd land

Interpretatie 2010 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Verwarring over verwachting De verwarring over Israël wordt steeds groter. Het volkenrecht wordt er telkenmale geschonden. Terwijl Iran met sancties onder druk wordt gezet geen atoomwapens te produceren, zwijgt men over de voldongen feiten die Israël als atoommacht gerealiseerd heeft. Verwarring! Is dat bij ieder weldenkend mens al het geval, bij veel christenen des te […]
Bijbelwetenschappen

Het hijgend hert

Interpretatie 2010 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | God

De queeste van Psalm 42/43 Drie jaar geleden wijdde Interpretatie een nummer aan het thema ‘Berg en dal’. In een bijdrage daaraan schreef ik over de weg van de mens, die in veel psalmen bezongen wordt als een reis vanuit een godver geten onder wereld (de diepte van de Sjeool) naar de uiterste geborgenheid bij […]
Geschiedenis

De Tora en de Psalter

Interpretatie 2010 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Zoals bekend, biedt het Dienstboek – een proeve van 1998 enkele roosters van bijbelgedeelten met bijbehorende psalmen. ‘Bijbehorend’ betekent dan: niet in de volg orde van de honderdvijftig psalmen, maar door elkaar heen uitgekozen bij het hoofdthema van de bijbellezingen. Daarnaast biedt het een torarooster, dat in drie jaar de weg volgt van Genesis 1 […]
Geschiedenis

‘Die regeert vanaf het hout’

Interpretatie 2009 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Het kruis als levensboom Je moet het eigenlijk ter plekke en dus ook in kleuren zien, wat hier zwart-wit is afgedrukt: de absis mozaïek van de San Clemente in Rome. Je moet er ook veel tijd voor nemen, want hier wordt even beeldend als boeiend les gegeven. Een groep Romeinse kunstenaars uit de twaalfde eeuw […]
Bijbelwetenschappen

Het nijlpaard, de chaos en Job

Interpretatie 2009 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | God

Kijk goed naar het plaatje. We zien een Egyptische koning, de god Horus – en een onmogelijk klein nijlpaardje, dat door de harpoen van de koning doorboord wordt. Dat door Oussoren tot ‘beest-beest’ gedoopte wezen, met een pluimstaart als een ceder, botten als buizen van brons en knoken als stangen van ijzer, dat volgens Van […]