Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

De verbeelding

Ouderlingenblad 2021 09 | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

Over het sterven en de dood denken en praten we meestal niet makkelijk. In de geschiedenis, in de cultuur, hebben vooral kunstenaars wel altijd hún gedachten in beelden weergegeven. Daarnaar kijkend en luisterend komen we op eigen gedachten... en woorden...
Praktische theologie

Verhalen verbinden

Ouderlingenblad 2021 07 | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Leiderschap

In ons geloven neemt de Bijbel een centrale plaats in. Betekent dat dat we allemaal hetzelfde en net eender lezen? Zijn er ten aanzien van geloof ook grenzen? Of spelen tijd, plaats en omstandigheden ook een rol? Over de verscheidenheid in onze tijd.
Geloofsopbouw

Als het lichaam sterft

Open Deur 2020 01 | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Ziel

De ziel is dat deel van een mens wat blijft bestaan. Alleen het lichaam gaat dood. Piet Schelling voelt zich meer thuis bij de Bijbelse gedachte dat lichaam en ziel een eenheid vormen en niet los van elkaar kunnen bestaan. Maar blijft er dan nog iets van ons na de dood? In de roman Gilead, […]
Spiritualiteit

Tegenstander of metgezel

Herademing 2017 04 | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Profeet, Vrede

Dromen over leven in verbinding In een tv-documentaire die ik heb gezien worden vijf Palestijnse en vijf Joodse jongeren bij elkaar gebracht. Zij zullen een aantal weken ver van huis met elkaar optrekken. Indrukwekkend wat er gebeurt. Naarmate ze elkaar leren kennen en ze hun pijn, verlangens en dromen delen, vallen vooroordelen weg en verdwijnt […]
Kerkopbouw | Pastoraat | Praktische theologie

Liever geen conflicten, ondanks winst

Pastoraatwijzer | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Pastoraat

Conflicten kunnen negatief nawerken, maar conflicten kunnen ook ‘winst’ opleveren.Toch zit niemand op een conflict te wachten. Zeven adviezen om conflicten te voorkómen. Het is niet zo vreemd dat we huiver kennen voor conflicten. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat een conflict negatief nawerkt: onrust, blijvende vervreemding, mensen die afhaken. Dat is […]
Kerkopbouw | Pastoraat | Praktische theologie

Omgaan met conflicten

Pastoraatwijzer | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Pastoraat

Tien suggesties om conflicten te hanteren. Bij conflicten zien we nogal eens de zogenaamde vijf V’s: Vechten, Vluchten, Verhullen, Verstenen, Vervreemden. Bij het voorkomen en oplossen van conflicten zijn vijf andere V’s te noemen: Verwerken, Verdiepen, Veranderen, Verzoenen, Verbinden. In de tien hierna genoemde suggesties zijn de meeste van deze V’s op enigerlei wijze verwerkt. […]
Kerkopbouw | Pastoraat | Praktische theologie

Conflicten zijn lastig en spannend

Pastoraatwijzer | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Pastoraat

Het kan zo maar gebeuren: Een verschil leidt tot een geschil en het geschil wordt een heus conflict.Voor je gaat bedenken hoe je weer uit een conflict kunt komen, is het verstandig om stil te staan bij wat een conflict precies is. En: hoe erg is een conflict eigenlijk? De kerkenraad neemt een besluit en […]
Geloofsopbouw

Aarzelend ontgrendel ik de deuren

Ouderlingenblad 2019 01 | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen

De kranten staan bol van de politieke aspecten van het migratievraagstuk. Daarnaast leert de Bijbel hoe gelovigen hebben om te gaan met vreemdelingen. Hoe verhouden zich die twee stemmen in mij? Wat doe ik in het dagelijks leven met de bijbelse normen?
Praktische theologie | Prediking

Dienst: Gewaagd, gezien en aangeraakt

Altijd een preek op zak 2021 | Piet Schelling | Preek of meditatie | Verlossing | Ziekte

Orgelspel Voorbereiding Woord van welkom Eventueel aansteken van de paaskaars en tafelkaarsen Zingen van aanvangspsalm: Psalm 113:1 en 2 Bemoediging en groet (de tekst kan ook alleen door de voorganger worden gesproken) v: Onze hulp is in de naam van de Heer, a: die hemel en aarde gemaakt heeft. v: De Heer zal bij ons […]
Bijbelwetenschappen

Waar vind ik een schuilplaats?

Interpretatie 2013 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | God

Haast niemand ontkomt eraan dat op een dag zijn levenszekerheid wordt ondermijnd, zijn veiligheid wordt aangetast. Dat is niet alleen onze ervaring, ook die van de dichters van de Psalmen. Zij benoemen treffend de bestaansbedreigingen en tegelijkertijd vinden zij wegen om die bedreigingen te overwinnen. Zij bedienen zich daarbij van kleurrijke beelden. Een treffend beeld […]