Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geschiedenis

Wie zijn de Samaritanen?

Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Discriminatie, Vluchtelingen | Jodendom

De Samaritanen vormen een vaak niet geziene groep in de samenleving van de Levant. Er zijn allerlei pogingen gedaan hen zwart te maken. Ze zitten dicht op de Joden en misschien is dat wel een reden dat men niet samen optrok. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is al dan niet letterlijk verwoord dat Joden en Samaritanen niet met elkaar omgaan. Daar moet een verhaal achter zitten.
Geschiedenis

God en de goden

Open Deur 2022 06 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Dienen | God, Israël

Het barst van de goden in de bijbel. Maar er staat ook: ‘God, de Eeuwige is één’. Hoe zit dat?
Bijbelwetenschappen

Seksgerelateerde teksten in de Hebreeuwse Bijbel

Schrift 2022 01 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit | Relaties

Is Abraham een seksloos wezen? Nee. De bijbelschrijver zet hem niet op dat spoor. De seksualiteit die rondom de cultus van Baäl hangt, speelt in de Abraham-cyclus geen enkele rol van betekenis. De rol van de vrouw(en) wordt meer verbonden met seksualiteit. Maar ook dat wordt later pas ingevuld. Het is juist de bedoeling van de verteller te onderstrepen dat Abraham de manlijke rol van gever verwisselt voor vrouwelijke rol van ontvanger. Hij krijgt een zoon. Laat het verwekken maar aan de volken over.
Bijbelwetenschappen

Ecologie en tora

Schrift 2021 03 | Piet van Midden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Leiderschap

‘In de Bijbel staat dat...'. Als iemand zó begint, moet je doorgaans opletten. Want het risico is groot dat de Bijbel het doorslaggevende argument moet opleveren in een debat, in de trant van: 'Zelfs God heeft mijn mening'. De Bijbel in het programma 'U vraagt, wij draaien'. Kan het ook anders? Jazeker, maar dan moet je zorgvuldig lezen en niet zoeken naar teksten, maar naar Bijbelse lijnen. In de volgende bijdrage is een bescheiden poging gedaan.
Geloof

De verborgen verleider

Piet van Midden | Blog

De verborgen verleider, wat doet die eigenlijk? Hij raakt bij iemand een gevoelige snaar. Zonder die snaar en zonder klankbord geen muziek. Dat zit kennelijk ingebakken in de mens.
Geloof

Trek je schoenen uit

Open Deur 2018 02 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen

In de Bijbel is een plek heilig omdat God er woont. Het kan de woestijn zijn, een berg, de tempel. Vaak zijn zulke plekken pelgrimsoorden geworden. Maar waar woont God nu? Dr. Piet van Midden is docent Hebreeuws aan Tilburg University en Ambassador for travel High Flight International. Ooit heb ik samen met een collega […]
Pastoraat

De weduwe en de wees

Ouderlingenblad 2018 11 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Armoede

Ik heb de verhalen vaak met open mond aangehoord: van vrouwen die achterbleven met een groot en jong gezin. De oorlog of een ziekte sloeg een gat in hun leven en toekomstplannen. En iedereen om hen heen was met zichzelf bezig.
Bijbelwetenschappen

Bezoek het land: Modern toerisme naar het Heilige Land

Schrift 2018 01 | Piet van Midden | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

‘Dit zijn de namen van de mannen die Mozes uitstuurde om het land te verkennen...’, lezen we in Numeri 13,16.
Pastoraat

Geloven

Ouderlingenblad 2017 01 | Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen

Hoe vaak heb je het wel niet gehoord heb: ‘Ik geloof wel dat er iets is, maar…’ Als je in gesprek raakt met mensen in en om de kerk, gaat het soms zomaar over geloven. ‘Hebt u er wat aan, als er “iets” is?’ zou je kunnen vragen. Dat ‘iets’ wordt al gauw ‘niets’ en […]
Prediking

Preekschets Johannes 4:7 – 3e zondag van de veertigdagentijd

Preekwijzer 2019 | Piet van Midden | Preekschets | Veertigdagentijd

‘Geef mij te drinken’ Thema: Water dat meer dan water is Schriftlezingen: Exodus 2:15-22, Johannes 4:1-26 Het eigene van de zondag Deze zondag ‘Oculi’ ontleent zijn naam aan de vaste psalm, Psalm 25:15: ‘Mijn ogen zijn vast op de Heer gericht.’ De zondag lijkt minder karakteristiek dan de twee voorafgaande, die de veertigdagentijd inluiden. Uitleg […]