Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Geloofsopbouw

Fijn dat ik beter ben dan hij

Open Deur 2020 10 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Overige artikelen | Gelijkenis

Twee mensen. Een modelgelovige en een geldwolf. De een meer, de ander minder zondig? Een bijbelse verkenning bij de gelijkenis van een farizeeër en een tollenaar. (Lucas 18: 9-14) Twee mensen gaan naar de tempel om te bidden. Onderling heel verschillende mensen, maar op dit ene punt zijn ze gelijk: ze gaan bidden. Ze zoeken […]

Geloofsopbouw

Niet boos de nacht in

Open Deur 2018 09 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Overige artikelen | Conflicten

Heftige woede en heilige verontwaardiging: de apostel Paulus wist er alles van. Maar hij wist ook dat het niet om zijn eigen ego en zijn eigen gelijk moest gaan. Piet van Veldhuizen is Protestants predikant te Hendrik-Ido-Ambacht. Wind je op, maar doe geen gekke dingen en laat het niet eindeloos duren. Er staat een prachtige […]

Spiritualiteit

Adem

Ouderlingenblad 2018 05 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Overige artikelen | Oecumene

Ademhalen is oecumene op zijn best. Want adem is lucht die we allemaal samen gebruiken: de mensen, de dieren, de planten. We staan er zelden bij stil door hoeveel longen de lucht al is gegaan die wij inademen.

Geloofsopbouw

Vergeving

Ouderlingenblad 2017 03 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Overige artikelen | Vergeving | God

Degene vergeven die jou iets heeft aangedaan, of die iemand die jou lief is te na komt: soms is dat echt teveel gevraagd. Toch bidden we met Jezus mee: vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hebben, wie ons iets schuldig was. Want zonder vergeving hebben we geen leven.

Dogmatiek | Systematische theologie

Laat het een echte engel zijn

Interpretatie 2021 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

John Updike’s Seven Stanzas at Easter In 1960 schreef John Updike, 28 jaar oud, zijn Zeven coupletten met Pasen.1 Het was zijn bijdrage aan een Religious Art Festival dat georganiseerd werd door zijn kerk, de lutherse gemeente van Marblehead in Boston. De Seven Stanzas werden verkozen tot beste inzending en beloond met een bedrag van […]

Bijbelwetenschappen

De hemelse troonzaal

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Hemel

Bij Openbaring 4 Het is niet vanzelfsprekend om te preken over Openbaring 4. Dit hoofdstuk schildert het toneel waarop zich de handeling van hoofdstuk 5 gaat afspelen: de hemelse troonzaal. De vraag is wat er te verkondigen valt bij hoofdstuk 4 zonder ingrijpend vooruit te lopen op hoofdstuk 5. Daar immers vindt de presentatie plaats […]

Bijbelwetenschappen

De klacht van Job

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

De eerste twee hoofdstukken van het boek Job vertellen over een hemels beraad en over het gruwelijke experiment met Job dat daaruit voortvloeit. Als Job berooid en ziek in zak en as zit, houden drie vrienden hem gezelschap, aanvankelijk in stilte. Na zeven dagen doorbreekt Job de stilte met zijn klacht. Dat is de opening […]

Bijbelwetenschappen

De belichaming van Gods bevrijding

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Navolging

Bij Deuteronomium 4,32-40, Psalmen 119,17-24, 1 Johannes 3,18-24 en Johannes 15,1-8 In alle lezingen van deze zondag gaat het over daden. Over God die zijn grote woorden daadwerkelijk waarmaakt (Deuteronomium 4). Over zijn Tora die niet alleen gelezen maar ook onderhouden moet worden (Ps. 119). Over het liefdegebod dat geen woorden maar daden vergt (1 […]

Bijbelwetenschappen

Doop van de Heer

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Doop, Rituelen

Bij Jesaja 61,1-4 en 62,11-12, Romeinen 12,1-6 en Matteüs 3,13-17 Het verbindende aspect bij Jesaja, Romeinen en Matteüs is het ‘welbehagen’ van de Eeuwige. In de Statenvertaling komt dat begrip in alle drie de lezingen voor, al worden er in de Hebreeuwse en Griekse teksten verschillende termen gebruikt: het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord ratson (Jesaja 61,2), […]

Bijbelwetenschappen

De laatste dingen

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Vrede | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Daniël 12,1-4, Psalmen 97, 1 Tessalonicenzen 5,1-11 en Matteüs 24,14-35 Soms word ik wat nerveus als ik zie wat er voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar is ingeroosterd. Het gaat dan om de voltooiing van de geschiedenis, de finale van het wereldgebeuren. Dat is op zich het probleem niet, want daarover zou […]