Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Theologisch veiligheidsdenken: een kritische reflectie aan de hand van Bultmann

Kerk en Theologie 2018 02 | Rick Benjamins | Artikel | Opstanding, Wederkomst | Seculariteit

In Heilige strijd ontwikkelt Beatrice de Graaf een visie op het kwaad. Het seculiere denken kan daarmee slecht uit de voeten, omdat het probeert het kwaad te beheersen met beleidsmatige, bestuurlijke en wetenschappelijke taal, die het kwaad vooral buiten de orde plaatst als iets dat er niet hoort te zijn.
Systematische theologie

Verlangen als theologisch thema

Kerk en Theologie 2016 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen

In de huidige theologie komt het thema van het verlangen dikwijls naar voren. Esther Jonker en Herman Paul bundelden een aantal essays van Bernd Wannenwetsch, een lutherse theoloog die het verlangen tot een centraal thema van zijn christelijke ethiek maakt. De feministische, anglicaanse theologe Sarah Coakley redigeerde recentelijk een bundel over Faith, Rationality and the […]
Systematische theologie

Na het theïsme en voorbij het secularisme

Kerk en Theologie 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | God

Post-seculier Het begrip ‘post-seculier’ lijkt een nieuwe context aan te wijzen waarin opnieuw over God kan worden gesproken op een post-theïstische wijze. Voorafgaand aan het spreken over God moet daarom die post-seculiere ruimte worden toegelicht. De term ‘post-seculier’ komt in het huidige academische onderzoek met enige regelmaat of zelfs veelvuldig naar voren. In Groningen publiceerden […]
Systematische theologie

Na Schweitzer. Navolging in het kader van representatie, participatie en deconstructie


Kerk en Theologie 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Het theologische thema van de navolging kan bij uitstek worden belicht aan de hand van de persoon en het werk van Albert Schweitzer. Schweitzer publiceerde als theoloog belangrijke werken over het onderzoek naar de historische Jezus en de mystiek van de apostel Paulus. Hij verlegde zijn aandacht daarna allengs naar de ethiek en werd vervolgens tropenarts in Lambarene. Daarmee praktiseerde […]
Systematische theologie

Het post-seculiere denken van Jean-Luc Nancy: Een atheïstische waardering van het christendom

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

De term ‘post-seculier’ verwijst naar een nieuwe verhouding tussen het seculiere denken en de religie die zich in de postmoderniteit ontwikkelt. Ze kan worden begrepen als een terugkeer van de religie die inmiddels seculiere waarden als de onschendbaarheid van de persoon, of de bloei van het menselijke leven, heeft overgenomen. In dat geval heeft de […]
Systematische theologie

Het vrije individu en het dikke ik

Kerk en Theologie 2014 01 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen

In mijn bijdrage bespreek ik een paar verschillende en vooral filosofische opvattingen van het subject of het zelf, omdat dit thema voor de moderne theologie van groot belang is. De vrijzinnige theologie heeft zich geëngageerd met de moderne idee van een vrij en zelfstandig individu dat zich moet kunnen ontplooien. Dat individu lijkt zich echter […]
Systematische theologie

Religieuze ervaring en religieuze duiding in een pluralistische context

Kerk en Theologie 2013 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

In grote lijn verdedigt Koert van der Velde de stelling dat wij ons kunnen inleven in de werelden van de religieuze verbeelding en daaraan iets kunnen beleven. Dat is een standpunt dat mij sympathiek voorkomt omdat het hedendaagse mensen opnieuw een toegang biedt tot de religie. Kuitert beweerde dat religie ‘van verbeelding’ is en dat […]
Systematische theologie

Het handboek Christelijke dogmatiek als dogmatisch leerboek

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 03 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Begin 2013 heb ik voor masterstudenten aan de PThU, die vanwege hun bachelor nog deficiënt waren, een cursus ter oriëntatie in de dogmatiek gegeven aan de hand van Berkhofs Christelijk geloof. Die stof is aangevuld met de Christelijke dogmatiek van Van der Brink en Van der Kooi (VdB/VdK). Het gaf mij de gelegenheid om de […]
Systematische theologie

De rol van het vertrouwen in de theologie van Wilhelm Herrmann

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2012 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Relaties

In veel beschouwingen over onze huidige samenleving speelt de term ‘vertrouwenscrisis’ een belangrijke rol. 1 De zoekterm levert op Google talloze treffers op van beleidsmakers, bedrijfskundigen en critici. De economische crisis gaat voor een groot deel terug op het onderlinge wantrouwen van financiële instellingen in elkaars waardepapieren. Ook op andere terreinen blijkt een afnemend vertrouwen. […]