Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Voltooid leven in bijbels-theologisch perspectief

Redactie Theologie.nl 2022 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

In onze tijd houdt het veel oudere Nederlanders bezig, wanneer hun leven is voltooid. Dit geldt ook voor belijdende christenen. Hedendaagse christenen vinden de individuele ontplooiing en individueel, persoonlijk geloof vaak vanzelfsprekend, maar in culturen als die van het oude Midden-Oosten, staat veeleer de gemeenschap voorop. In deze bijdrage bespreken we diverse bijbelse teksten die raken aan het thema ‘voltooid leven’.

Bijbelwetenschappen

Het Evangelie van Tomas in 75 jaar

Schrift 2021 04 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Jezus

Ruim 75 jaar geleden werd het Evangelie van Tomas teruggevonden. In deze bijdrage worden eerst de vondsten van de Koptische en de Griekse teksten besproken en vervolgens in vogelvlucht enkele visies die deskundigen in de afgelopen zeven decennia hierop hebben gegeven. Vooral twee kwesties komen hierbij aan de orde: kan het een gnostisch geschrift worden genoemd en in hoeverre gaat het terug op de historische Jezus?

Bijbelwetenschappen

De toegang tot de maaltijd van Christus. Paulus, de gereformeerde traditie, en de huidige kerkelijke praktijk

Kerk en Theologie 2018 01 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

De laatste decennia is in tal van protestantse gemeenten in Nederland de avondmaalspraktijk aanmerkelijk gewijzigd. Waar vroeger in kerken van de gereformeerde traditie tafels werden opgesteld, waaraan de belijdende leden van de gemeente, en eventuele gasten die zich voor de dienst aan de kerkenraad bekend gemaakt hadden, na de lezing van het avondmaalsfor-mulier aangingen om brood en wijn te ontvangen, worden kerkgangers nu in veel gemeenten naar voren genodigd om ‘lopend’ aan de communie deel te nemen.

Systematische theologie

Rollins’ atheïsme: de god die zegt dat hij niet bestaat

Kerk en Theologie 2017 01 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | God

In juli 2016 stond in dit tijdschrift (229-239) een bijdrage van Frits de Lange, die terugging op een lezing voor een minisymposium over het post-theïsme. Een kortere versie hiervan verscheen op 11 juni 2016 in de weekendbijlage van het dagblad Trouw. De Lange baseert zich voor zijn beschouwingen over theïsme en post-theïsme vooral op Peter Rollins, die zich ‘a/theïst’ noemt.

Bijbelwetenschappen

Micha 5 in de kersttijd

Protestantse Theologische Universiteit 2019 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Al in de vijfde eeuw werd het begin van Micha 5 in […]

Bijbelwetenschappen

Het merkteken van het beest in Openbaring

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Riemer Roukema | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring

Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van (eigenlijk: aan) Johannes, staat vol wonderlijke visioenen. Hoe moeten we die duiden? Een lezersvraag ging in het bijzonder over het slot van Openbaring 13. Na een visioen van een draak en een monsterlijk beest uit de zee, ziet Johannes nog een ander beest opkomen, nu uit de aarde. Het […]

Bijbelwetenschappen

Hieronymus en de vulgata

Schrift 2017 01 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Voor de westerse kerk is Hieronymus van Strido van grote betekenis vanwege de Latijnse bijbelvertaling die hij op zijn naam heeft staan. Sinds de zestiende eeuw staat zijn versie van de Schrift bekend als de Vulgata, hetgeen betekent ‘de algemeen verbreide’. Wat is het verhaal achter deze vertaling?

Systematische theologie

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

Kerk en Theologie 2015 | Riemer Roukema | Preek of meditatie

Al dan niet uitverkoren? … en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof. (Handelingen 13:48 GNB) Zo heeft God alle mensen de gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid gemaakt om zich over allen te kunnen ontfermen. (Romeinen 11:32 GNB) De grotere kerken in ons land staan er getalsmatig niet goed voor, al is het beeld dat […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Apocriefe overleveringen over Jezus

Interpretatie 2013 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Openbaring | Jezus

Voor apocriefe boeken bestaat sinds lang belangstelling. Niet zozeer voor de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament, die sinds de reformatie ‘apocrief’ worden genoemd en in tal van bijbeluitgaven zijn opgenomen, maar voor allerlei andere boeken, waaromheen een geheimzinnig aura hangt. Ze zouden in de schemer van de geschiedenis zijn overgeleverd en door de kerk […]

Bijbelwetenschappen

Paulus’ verhandeling over de opstanding

Interpretatie 2013 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

1 Korintiërs 15 In 1 Korintiërs 15 lijkt Paulus het thema van de opstanding der doden uitvoerig te behandelen, maar toch is dat slechts ten dele juist. Hoewel nergens in het Oude en het Nieuwe Testament dit thema zo breedvoerig aan de orde komt als in dit hoofdstuk, is het voor latere lezers pijnlijk beknopt […]