Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Matteüs 26:17-31

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Avondmaal | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Witte donderdag is de eerste van het zogeheten Paas-triduüm, de drie vieringen voorafgaand aan de Paasmorgen. Deze vieringen zijn eigenlijk één. Pas aan het eind van de Stille Zaterdag viering spreken wij na de verkondiging van de opstanding, de zegen uit.

Prediking

Preekschets Marcus 15:1-5, 11-15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De viering van Goede Vrijdag is de tweede van het Paastriduüm en gaat verder, waar we donderdag zijn gebleven. Traditioneel wordt er niet ‘gepreekt’ op Goede Vrijdag, maar leest men het lijdens-evangelie óf mediteert aan de hand van de kruiswegstaties óf de zeven kruiswoorden. 

Prediking

Preekschets voor Paasmorgen – bij Ezechiël 37:1-14 en Marcus 16:1-8

Preekwijzer 2021 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Pasen

‘Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.’ – Ezechiël 37:5 ‘“Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier;” (…) Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’ – Marcus […]

Prediking

‘Blue Christmas’ viering – voor de zondag na Kerst

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Kerst

Het eigene van de zondag Deze dag valt altijd tussen de volop gevierde kerstvieringen en een ingetogen oudejaarsdienst. Volgens leesroosters en liturgisch jaar vraagt deze zondag om de lezing over de kindermoord in Betlehem (Matteüs 2:16-18) of de naamgeving en toewijding in de tempel van Jezus (Lucas 2:22-40). Dat zijn theologisch gezien best hevige thema’s […]

Prediking

Preekschets Exodus 6:5 – tweede zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden, Vertrouwen | Veertigdagentijd

‘Nu denk ik weer aan die belofte. Want ik heb de Israëlieten gehoord. Ik hoorde ze klagen omdat ze als slaven moeten werken voor de Egyptenaren.’ (Exodus 6:5, Bijbel in Gewone Taal). Schriftlezing: Exodus 6: 2-8 Het eigene van de zondag Dit is de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondag Reminiscere. Pasen is nog ver […]

Prediking

Preekschets Matteüs 4:4 – eerste zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Veertigdagentijd

‘Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.’ (Matteüs 4: 4. Bijbel in Gewone Taal.) Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 Het eigene van de zondag Keuzestress. Zo zou ik deze eerste zondag van de veertigdagentijd noemen. Aan het begin van deze weg naar Pasen sta je stil […]

Prediking

Preekschets Haggai 1:13, 2:15-19 – 2e zondag van de zomer

Preekwijzer 2019 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets

Tweede zondag van de zomer Schriftlezing: Haggai 1:1-13 en 2:15-19 Het eigene van de zondag De zomermaanden nodigen uit om eens af te wijken van roosters en wat minder bekende bijbelverhalen of bijbelboeken te lezen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om in de vorm van de viering eens wat te gaan experimenteren en meer nog […]

Prediking

Preekschets bij delen uit Habakuk – 1e zondag van de zomer

Preekwijzer 2019 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden | Overlijden

Schriftlezing: Habakuk 1:1- 7, 12 -14; 2:1 – 8, 18-20 en 3: 1- 4, 16 – 19 Het eigene van de zondag De zomermaanden nodigen uit om eens af te wijken van roosters en wat minder bekende bijbelverhalen of bijbelboeken te lezen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om in de vorm van de viering eens […]

Prediking

Preekschets Johannes 16:15 – zondag Trinitatis

Preekwijzer 2019 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets

Zondag Trinitatis Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Johannes 16:15 Schriftlezing: Johannes 16:12-16 Het eigene van de zondag Zondag Trinitatis. Voor veel christenen is deze zondag wat mysterieus. We zeggen dat er één God is […]

Prediking

Preekschets Handelingen 1:11

Preekwijzer 2015 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag

HemelvaartsdagHandelingen 1:11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ Schriftlezing: Handelingen 1:4-14 Het eigene van deze donderdag Het is Hemelvaartsdag. Tegenwoordig een vergeten viering. Er wordt op deze dag nogal eens een fietstocht of wandeltocht georganiseerd. Het overbekende dauwtrappen in met name het oosten van het land is een mooie traditie […]