Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

De Bijbel en slavernij

De Bijbel en slavernij. Is daar niet al genoeg over gezegd? In de theologiewereld zijn er verschillende publicaties rondom de Bijbel en slavernij gepubliceerd tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (1 juli 2023-1 juli 2024). Onder andere bij het vertaaltijdschrift Met andere woorden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en het Kerk en Theologie-tijdschrift. Wij als redactie van Schrift willen op Theologie.nl hier ook aandacht aan schenken.

Basis

Keizer Jezus incognito

In alle vier de evangeliën wordt Jezus in de vertelling van het lijdensverhaal verkleed. Dat gebeurt telkens op verschillende manieren. Lucas laat Herodes en de zijnen Jezus in ‘stralende’ kleding kleden en stuurt hem zo terug naar Pilatus. Bij Matteüs en Marcus verkleden Pilatus’ soldaten Jezus met purper en zetten ze hem een doornenkroon op. Daarna kleden ze hem uit en trekken hem zijn eigen kleren weer aan (Matteüs 27:31; Marcus 15:20a), waarna Jezus wordt weggeleid om te worden gekruisigd. Alleen bij Johannes zien we iets anders beschreven staan.

Ellul – De grote stad

‘De grote stad’ is pas het derde in het Nederlands vertaalde boek van Ellul (1912-1994), hoewel hij een invloedrijk socioloog, jurist en theoloog was en meer dan vijftig boeken schreef. Deze prettige vertaling van een van zijn controversieelste boeken is zeer welkom. Ellul ziet van Genesis tot Openbaring één visie op het fenomeen stad. De auteur benadert de Bijbel niet vanuit een klassiek-exegetisch perspectief, maar vanuit een theologisch en canoniek perspectief, waarin ook duidelijk sociologische aspecten van de stad worden besproken.

Nieuwe boeken