Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Praktische theologie

Missionaire mindsets van voorgangers binnen de Protestantse Kerk

Kerk en Theologie 2021 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In de zomer van 2014 deed de Protestantse Kerk in Nederland onderzoek onder haar predikanten en kerkelijk werkers naar hun beleving van het werk. Er werd onder meer gevraagd op welke terreinen zij het meest bevlogen werkten. Het onderzoek liet zien dat de onderzochte voorgangers het meest bevlogen waren over hun voorgaan in de zondagse eredienst. Niet minder dan 83% van de respondenten was daar bevlogen over. Onderaan de lijst van bevlogenheid bungelden missionair werk (15%) en diaconaal werk (8%). Deze scores gaven en geven te denken.

Geloofsopbouw

De zoektocht van een pionier

Kerk en Theologie 2021 03 | Sake Stoppels & Maarten Vogelaar | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Seculariteit

Dit themanummer kent vooral min of meer beschouwende artikelen. Ze kijken van buitenaf naar praktijen, opvattingen, mogelijkheden. In dit artikel zoomen we in op de persoonlijke missionaire zoektocht van een Amsterdamse pionier, Maarten Vogelaar (1987). Zo klinkt in dit nummer ook de stem van een mens die vanuit het Evangelie intensief zoekt naar de bloei van mensenlevens in onze tijd. Die zoektocht is uitdagend en confronterend. Vanzelfsprekendheden redden het niet, het roer blijkt telkens weer om te moeten. Vogelaar is ook nog lang niet uitgezocht.

Systematische theologie

Inleiding: Heil in de 21ste eeuw

Kerk en Theologie 2021 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Verlossing | Kerk in de wereld

Een van zijn vele boeken schreef Henri Nouwen op uitnodiging van een seculiere Joodse journalist. Deze man, Fred Bratman, interviewde hem voor een weekendbijlage van de New York Times. Dat werd een tamelijk bloedeloos gebeuren omdat in de ontmoeting echte chemie ontbrak. Maar op de een of andere manier gebeurde er wel wat tussen die beide mannen. Het contact bleef en gaandeweg ontstond er vriendschap.

Diaconaat

Kerk en crisis

Ouderlingenblad 2021 02 | Henk de Roest & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Pastoraat

Inleiding op het themanummer Dit themanummer komt voort uit de actualiteit van de coronacrisis en hoe kerken daarop reageren. Maar deze crisis is niet de eerste (en de laatste…?) die kerken meemaken. In deze inleiding enkele grote lijnen naar eerder en elders. Een crisis kan zich plotseling of in korte tijd voordoen: een ongeluk of […]

Kerkopbouw

Kerkopbouw en praktische ecclesiologie 2017-2020

Handelingen 2020 04 | Henk de Roest & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In de afgelopen jaren hebben denkers rond kerkopbouw en praktische ecclesiologie niet stil gezeten. In dit korte Trendbericht lichten we er een aantal specifieke thema’s uit. Daarnaast is er op de website van dit tijdschrift parallel hieraan het veel uitvoeriger en bredere Literatuuroverzicht rond dit onderzoeksveld. We concentreren ons hier op achtereenvolgens leiderschap, pionieren en […]

Kerkopbouw

Crisis in de kerk

Ouderlingenblad 2021 02 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Zingeving

Dit nummer gaat over de beschikbaarheid van de kerk in tijden van crisis. Daarover valt gelukkig veel goeds te melden, zoals uit dit nummer blijkt. Maar het is ook goed aan het einde van dit nummer de blikrichting om te draaien. De kerk is immers zelf ook in een crisis beland. Daarbij gaat het uiteraard niet om een vuurwerkramp, een aanslag of corona. De kerkelijke crisis heeft te maken met haar identiteit, met haar relevantie en verstaanbaarheid voor mensen van nu. Durft ze om hulp te vragen?

Kerkopbouw

Kerk als oefenruimte voor verlangen

Ouderlingenblad 2020 10 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Wederkomst

In zijn uitleidend artikel zoekt Sake Stoppels naar waar de verschillende auteurs – hopelijk gezamenlijk? – uitkomen. Via Herman Paul en zijn Shoppen in advent legt hij de vraag op tafel ‘of we nog iets met Augustinus kunnen of dat de bordjes definitief zijn verhangen?’… Dr. S. Stoppels is lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool […]

Geloofsopbouw

Shoppen in advent

Ouderlingenblad 2020 10 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

Over verlangen en verlangens Ter inleiding op dit themanummer schetst Sake Stoppels wat hem in het boekje Shoppen in advent raakte en het zo ‘van vandaag’ maakt. Wat verwachten en verlangen we? Dr. S. Stoppels is lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Hij is […]

Ecclesiologie

De linkerhand die van niks weet…

Ouderlingenblad 2020 08 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen

Over geven, evenementen en loterijen In deze nieuwe rubriek willen we een hedendaagse veranderingen signaleren binnen de kerk of van de kerk in relatie tot de samenleving – wat valt op? wat verbaast of ergert ons? welke dilemma’s en overwegingen komen we tegen? Dr. S. Stoppels is lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) […]

Kerkopbouw

‘Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?’

Handelingen 2017 03 | Henk de Roest & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Navolging

Parallel aan dit Trendbericht verschijnt op de website van Handelingen het veel uitvoeriger Literatuurbericht Kerkopbouw. Meer dan veertig publicaties worden daar besproken. Dat aantal maakt duidelijk dat er volop reflectie is over de kerk. Daar is ook alle reden toe, want we kunnen de oneliner van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans ook toepassen op de kerk: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.’