Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloof

‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’

Ouderlingenblad 2022 11 | Wilbert van Iperen & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Opstanding, Verlossing | Jezus

Stel elkaar de vraag van Jezus: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ en er komen heel verschillende antwoorden. De auteurs groeperen ze als drie verschillende stemmen en wegen die. Stel Jezus’ vraag daarna nóg maar eens...
Gemeenteopbouw

Gemeenteopbouw door de jaren heen. Heeft het ons geholpen?

Ouderlingenblad 2022 08 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

Op een zeker moment werd in de titelbalk van Ouderlingenblad ook het woord gemeenteopbouw opgenomen. Hoe is dat zo gekomen? En, belangrijker wellicht: wat heeft dat opgeleverd? Een schets van de ontwikkeling van onze gemeenten.
Pastoraat

‘Hij is niets en wist ook niets’

Ouderlingenblad 2022 08 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Pastoraat

Zomaar een huisbezoek, toen... '
Pastoraat

Een vitale 100-jarige

Ouderlingenblad 2022 08 | Mathilde Meulensteen & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

Een jubileumnummer ligt voor u. Een bijzonder jubileum en een bijzonder nummer. We proberen op verschillende manieren aandacht te besteden aan onze 100e jaargang. In dit septembernummer vooral, maar ook verder. U leest er meer over in deze inleiding.
Geloof

Karaktervorming in de kerk

Ouderlingenblad 2022 04 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar

Maakt ons lidmaatschap van en meedoen in de kerk iets uit voor wie we zijn (geworden)? Kunnen anderen iets aan ons zien en merken? Daarover gaat dit themanummer en hier eerst deze inleiding op dat thema.
Geloof

Samen oefenen bij het leven

Ouderlingenblad 2022 04 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Navolging

In dit laatste artikel bij het thema ‘Karaktervorming in de kerk’ een terugblik en conclusie uit de voorgaande beschouwingen. Hoe vullen ze elkaar aan en belichten ook verschillende aspecten? En meer dan dat, wat doen we eraan op, voor onze eigen geloofspraktijk én voor die in onze gemeenten?
Gemeenteopbouw

Ons kerkgebouw: wat doen we er mee en wat doet het met ons?

Ouderlingenblad 2022 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

Een themanummer nodigt uit om er in de eigen situatie, gemeente, kerkenraad, enz., wat mee te doen. Bezinning, gesprek, actie... het zou allemaal kunnen. Zo ligt voor dit ‘Aan de slag’ het kerkgebouw op tafel. Wat denken, willen en kunnen we ermee?
Gemeenteopbouw

De marge als centrum

Ouderlingenblad 2022 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Armoede | Kerk in de wereld, Seculariteit

De toekomst van de kerk in Nederland baart velen zorgen. Tegelijk zien we op bijzondere plekken soms mooie initiatieven. Waar de ‘gewone’ kerk uit beeld is, of zelfs nooit in beeld geweest is...
Geloof

‘Zieltjes winnen…’

Ouderlingenblad 2022 01 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Ziel | Navolging

Wat is de plek van het christelijk geloof op de markt van welzijn en geluk? Is het een kraampje als willekeurig elk ander kraampje met ongeveer dezelfde spullen? Of kun je daar iets krijgen dat nergens anders wordt aangeboden? Over zulke vragen gaat het.
Systematische theologie

Inleiding: Heil in de 21ste eeuw

Kerk en Theologie 2021 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Verlossing | Kerk in de wereld

Een van zijn vele boeken schreef Henri Nouwen op uitnodiging van een seculiere Joodse journalist. Deze man, Fred Bratman, interviewde hem voor een weekendbijlage van de New York Times. Dat werd een tamelijk bloedeloos gebeuren omdat in de ontmoeting echte chemie ontbrak. Maar op de een of andere manier gebeurde er wel wat tussen die beide mannen. Het contact bleef en gaandeweg ontstond er vriendschap.