Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Pastoraat

Toekomst van het pastoraat

Ouderlingenblad 2022 08 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Geestelijke verzorging | Pastoraat

Ouderlingenblad heeft altijd veel aandacht gehad voor het pastoraat. Eenvoudig gezegd: heeft een vraagbaak en hulp willen zijn voor de werkers in dat pastoraat, de ouderlingen en bezoekmedewerkers. Hoe gaat het vandaag de dag in het pastoraat? En wat wellicht nog belangrijker is: hoe ziet de nabije toekomst eruit voor wat betreft de pastorale zorg?
Wereldkerk

Predikant in tijden van Covid-19

TussenRuimte 2021 02 | Henk de Roest & Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Media | Leiderschap

Hoe gaan kerken om met de online werkelijkheid waarvan wereldwijd in allerlei samenlevingen sprake is sinds het uitbreken van de pandemie? Op een internationale conferentie in mei 2021 naar kerk-zijn in tijden van corona (CONTOC) waren er naast overeenkomsten tussen kerken ook boeiende verschillen te zien.
Prediking

Trendbericht homiletiek 2015-2020

Handelingen 2021 02 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Hoewel het alweer enige tijd geleden is dat een Trendbericht Homiletiek in Handelingen verscheen, blijft de preek aandacht krijgen, zoals in het recente themanummer De magie van het gesproken woord (2020/1). In dit trendbericht concentreer ik mij op een paar ontwikkelingen in het vakgebied van de afgelopen vijf jaar, 2015-2020.
Liturgie

Online kerk zijn in de coronacrisis een vergelijkend onderzoek

Laetare 2021 02 | Henk de Roest & Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Media | Leiderschap

Vanaf maart 2020 kwamen de (wijk)gemeenten en parochies in Nederland terecht in een nieuwe werkelijkheid, waarmee de meesten geen ervaring hadden: online kerk zijn. Kerken die al voor de coronacrisis hiermee vertrouwd waren, hadden vaak een geoefend team klaarstaan om de registratie van de vieringen soms op een zodanige manier vorm te geven dat het leek op een echte televisiedienst.
Kerkopbouw

Online kerk-zijn in de coronacrisis

Ouderlingenblad 2021 02 | Henk de Roest & Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Media | Leiderschap

Van de nood een deugd makend… in juni 2020 is gestart met een groot internationaal onderzoek naar kerkelijke ervaringen in de coronatijd. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar een impressie is er al wel van te geven. In de tijd vanaf maart 2020 moesten veel lokale kerken eerst goed overleggen wat de gevolgen waren […]
Pastoraat

Psychologie en narrativiteit in het pastoraat: Overwegingen bij de terugkeer van de ziel

Kerk en Theologie 2019 02 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Ziel

Inmiddels was de ziekte ver gevorderd. De artsen hadden hem laten weten dat hij erop moest rekenen dat het niet langer dan een paar weken zou duren. Hoewel hij al geruime tijd ziek was, was dit een bericht dat hem opnieuw schokte. Toen het zover was dat het ook het thuis niet meer ging en intensie-vere verzorging nodig was, verhuisde hij naar het hospice. Palliatieve zorg, zo werd het genoemd. Maar de dood is niet zacht, zei hij tegen de predikant die bij hem op bezoek was. Wat denkt u, dominee, waar zal ik straks zijn, als ik er niet meer ben?
Praktische theologie

Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens

Handelingen 2019 02 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Indonesië, Lijden | Pastoraat

De volgende casusbeschrijving uit het lopende Case Studies Project raakt aan een pijnlijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis: de inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. De casusbeschrijving laat zien welke specifieke en tijdsintensieve aandacht begeleiding van de (wegens leeftijd) snel krimpende groep ‘oude veteranen’ vraagt.
Pastoraat

Leren luisteren naar spiritualiteit

Handelingen 2018 01 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Zingeving

Wat geeft je het gevoel dat je ‘gehoord wordt’? En wanneer is dat het geval in een pastorale ontmoeting? De ervaring dat iemand écht naar je heeft geluisterd, is een troostvolle ervaring. In luisteren gaat het om aandacht. Aandachtige betrokkenheid op de ander en op dat waar de ander over spreekt. Onderwijs aan opleidingen tot predikant en tot geestelijk verzorger draagt bij aan het verwerven van een geoefend oor. In deze bijdrage wil ik dat vooral benaderen vanuit de spiritualiteit.*
Pastoraat

Worstelende zielen bijstaan

Ouderlingenblad 2020 07 | Theo Pleizier | Artikel, Overige artikelen

Ethiek gaat over het goede leven. Over de goede beslissingen nemen bij wat zich in het leven voordoet. Bijbelse wijsheid en de geboden van God geven daarbij richting. Hoe kan de ouderling behulpzaam zijn bij het zoeken van die wijsheid en geboden?
Prediking

Preken vanuit de Gewone Catechismus

Preekwijzer 2020 | Theo Pleizier | Overige artikelen

De bijna verdwenen leerdienst De tweede dienst op zondag heeft lange tijd gefunctioneerd als leerdienst. Centraal in deze dienst stond de Heidelbergse Catechismus, in meer dan één opzicht het leerboek van de kerk. Aan het begin van de 21e eeuw is de samenhang van drie vertrouwde zekerheden van tweede dienst, leerdienst en Heidelbergse Catechismus, echter […]