Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Diaconaat

Mensontwaarding vraagt om ontmoeting

Woord en dienst 2023 02 | Thijs Tromp | Overige artikelen | Armoede | Samenleving

Wat betekent de huidige inflatie voor wie leven op en onder de armoedegrens? Welke rol kunnen kerken spelen bij armoedebestrijding? Thijs Tromp wijst op een paradigmaverandering.
Diaconaat

De gemeente als diaconale zorggemeenschap

Ouderlingenblad 2021 06 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Leiderschap

In de samenleving gaat het vaak over zorgverleners en zorgafhankelijken. Kijken we binnen de gemeente zo ook naar elkaar? Hoort diaconaat dan bij zorgverlening? Hier een veel ruimere, en vooral gelijkwaardiger visie op ons ‘dienstbaar zijn’.
Gemeenteopbouw

Geloofsgemeenschappen en sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking

Handelingen 2021 01 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

De auteur van de passage schrijft over de tijd dat hij een puber was en niet wist aan te sluiten bij iemand met een beperking. Hij voelt zich ongemakkelijk in het contact met iemand die er anders uitziet en anders communiceert. Tegelijk neemt hij waar dat Hemmo, de jongen met meervoudige beperkingen, contact zoekt. Hij ziet een groepje jongens staan en wil er bij horen. Wat hij precies van hen verwacht in dat contact en hoe je dat alsiemand uit de buurt zou kunnen realiseren, blijven open vragen.
Diaconaat

Veerkrachtig en uitdagend

Ouderlingenblad 2021 02 | Kirsten van der Ham, Marjolein Hekman, Mirella Klomp, Thijs Tromp en Peter-Ben Smit | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Dienen | Inclusie, Intercultureel

In de coronatijd sloten kerken en scholen, waardoor bestaande activiteiten ook ineens stopten. Er lag een uitdaging op andere manieren hulp te bieden. Wat in Amsterdam-Zuidoost gebeurde, kan ook anderen inspireren.
Diaconaat

Diaconaat en de praktijk van inclusie

Handelingen 2020 02 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid | Diversiteit, Inclusie

De maatschappelijke gevoeligheid voor het onrecht van uitsluiting lijkt groot. Overheidsinstellingen, scholen, zorgen welzijnsorganisaties spannen zich in om mensen die niet meedoen of er niet bij horen mee te laten doen. Wat zou te midden van al deze op inclusie gerichte acties de specifieke bijdrage van het diaconaat kunnen zijn?
Diaconaat

Diaconaat als dienst aan de hoop theologische perspectieven op diaconale praktijken

Handelingen 2020 02 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Lijden | Kerk in de wereld, Zending & werelddiaconaat

Behalve een vitale praktijk is diaconaat ook een perspectief, dat de wereld om ons heen beziet vanuit de ervaringen van mensen in de marge in het licht van Gods vrede en gerechtigheid. Het beeld van diaconaat als praktische poot van de kerk schiet daarom ernstig tekort. Diaconaat stelt zich in dienst van de hoop dat Gods missie in deze wereld een andere werkelijkheid aan het licht brengt.