Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Werkende armen

De eerste dag 2019 02 | Trinus Hoekstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Biddag, Kerkelijk jaar

De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de Biddag voor gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich nadrukkelijk uit tot de dimensies van arbeid en economie. Het is natuurlijk niet zo dat deze dimensies in ‘gewone’ diensten niet aan de orde zijn. Je zou kunnen zeggen dat op de Biddag de aandacht ervoor uitdrukkelijk ‘geagendeerd’ wordt.
Geloofsopbouw

Op zoek naar betaald werk,op zoek naar zin

Ouderlingenblad 2017 06 | Trinus Hoekstra | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

Werk, met name betaald werk, heeft een relatie tot een collectieve zingeving. Is er geen werk (meer), dan kan ‘aan de kant staan’ of ‘niet meer van betekenis zijn’ worden ervaren.
Bijbelwetenschappen

Flexibilisering

De eerste dag 2018 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Samenleving

Bij Prediker 3,1-13, Psalmen 126 en Marcus 4,1-9 Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als Biddag springen ze in het bijzonder naar voren als raakpunten van geloof en dagelijks leven. Een […]
Bijbelwetenschappen

Gezwoeg en Gods gulheid

De eerste dag 2017 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij Prediker 2,20-27, Psalmen 145 en Matteüs 6,19-23 Biddag Op de Biddag voor gewas en arbeid valt de tekst uit Prediker met de deur in huis. Meteen al in het eerste vers van de perikoop gaat het over ‘amal, te vertalen met ‘gezwoeg’. In de Hebreeuwse tekst komt het woord in vers 20 tweemaal voor, […]
Systematische theologie

Economie en de moraliteit

Kerk en Theologie 2016 | Trinus Hoekstra | Artikel, Overige artikelen

In dit artikel gaat het om de vraag hoe vanuit de economie een moraliteit van werk vorm krijgt en welke rol theologie kan spelen bij de waarneming en de duiding daarvan. Economie wordt in dit artikel verstaan als het complex van productie, distributie en consumptie van goederen en diensten, en de ordening of normering die […]
Pastoraat | Praktische theologie

Pastoraat bij ontslag en werkloosheid

Pastoraatwijzer | Trinus Hoekstra | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat

De werkloosheid in Nederland daalt. Toch zoeken meer dan 300.000 mensen betaald werk, komen sommige groepen moeilijker aan een baan (ouderen, starters op de arbeidsmarkt, mensen met een handicap of chronische ziekte, allochtone jongeren) en hebben steeds meer mensen alleen tijdelijk een baan of werken op een oproepcontract. En gezien het belang dat nog steeds […]
Bijbelwetenschappen

Carte blanche

De eerste dag 2016 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rijkdom, Zegen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 Hoe zouden wij reageren op de vraag die God in 2 Kronieken 1,7 als een carte blanche voorlegt aan Salomo, de aanstaande koning: ‘Wat wil je dat Ik je geef?’ De vraag klinkt onvoorstelbaar, maar heeft alles te maken met waar het op de Biddag voor […]
Bijbelwetenschappen

Genieten

De eerste dag 2015 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Rijkdom | Samenleving

Bij Prediker 3,1-13, Psalm 126 en Marcus 4,1-9 Bij Biddag gaat het om aandacht voor wat mensen bezighoudt in relatie tot werk en economie. De voorbereiding begint, zoals eigenlijk voor iedere viering, met het hebben van oor en oog voor de ervaringen, bezigheden en beslommeringen van mensen. In de intro van Prediker 3,1 – ‘Voor […]
Bijbelwetenschappen

Verzamel je schatten in de hemel

De eerste dag 2014 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Gerechtigheid | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij Prediker 2,20-26, Psalm 145 en Matteüs 6,19-23 Het gedeelte uit Prediker opent met de woorden ‘Vertwijfeling beving me’. Deze woorden sluiten naadloos aan bij het huidige crisisgevoel. Te midden van de actuele economische crisis, waarvan inmiddels duidelijk is dat deze niet zomaar over zal waaien, bevangt velen een gevoel van vertwijfeling. Twijfel over welke […]
Bijbelwetenschappen

Wijsheid en zicht in economische crisistijd

De eerste dag 2013 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 De tekst uit Kronieken opent in vers 7 met een mysterieus tafereel. In de nacht voorafgaande aan de troonsbestijging van Salomo verschijnt God aan hem. De woorden ‘in de nacht’ roepen een zekere dreiging op. Een aanstaande machthebber en een Godsverschijning. Het riekt naar achterkamertjespolitiek. Als […]