Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het verrassende evangelie van de opstanding

De eerste dag 2019 02 | Willemien Roobol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Opstanding betekent ontmoeting met God, heeft Karl Barth ons geleerd (KD IV/1, 377). In het paasverhaal van Johannes 20:1-18 vinden verschillende ontmoetingen plaats. Niemand stelt daarbij de vraag: ‘Hoe kan dat nou?’, zoals rationele mensen zich in onze tijd afvragen. Opstanding raakt immers aan een goddelijk geheim. Het gaat meer om de vraag: Welke betekenis hebben deze ontmoetingen voor ons eigen leven? Laten wij ons verrassen, verdiepen we ons, durven we vertrouwen, laten we ons aanspreken, keren we ons om en horen we wat er wordt gezegd?

Bijbelwetenschappen

Het Woord is vlees geworden

De eerste dag 2019 01 | Willemien Roobol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Het is altijd weer een uitdaging om de vreugdevolle tijding van Kerst te verkondigen vanuit het Johannesevangelie. Hier horen we immers geen geboorteverhaal met alle vertedering die daarbij hoort. In het Johannesevangelie gaat het om een woord (Gr.: logos; Hebr.: dabar) dat werkelijkheid (vlees) wordt en daardoor de duisternis van deze wereld verlicht. Ons theologen ligt dan het woord ‘incarnatie’ in de mond bestorven, maar wat bedoelen we ermee?

Bijbelwetenschappen

Velen zijn geroepen, Een is uitverkoren

De eerste dag 2021 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Jezus

Bij Jesaja 25,1-9 en Matteüs 22,1-14 Twee bestaande gelijkenissen heeft Matteüs gebruikt in zijn versie van het koninklijk bruiloftsmaal (22,1-14). Eerst vertelt hij op zijn eigen manier de gelijkenis van het bruiloftsmaal, de feestelijke maaltijd. Hierover horen we ook in de profetenlezing van Jesaja 25,6-9. Deze gelijkenis wordt door Lucas verteld en vertaald in zijn […]

Bijbelwetenschappen

‘Als aan dit geslacht een teken wordt gegeven…’

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

Bij 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21 Op aarde wordt honger geleden. In de Bijbel wordt deze honger niet als onontkoombaar beschouwd. Elisa, ‘de man Gods’, laat honderd mensen voeden met het voedsel dat aanwezig is. Daarbij klinkt ‘het woord van de Eeuwige’ (Hebr.: dabar JHWH): ‘eet en er zal overblijven’ (2 Koningen 4,42-44). De […]

Bijbelwetenschappen

Een innerlijk verdeeld koninkrijk of huis

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Conflicten, Vergeving | Navolging

Bij Rechters 12,1-6, 2 Korintiërs 4,13-18 en Marcus 3,20-35 Er zitten nogal wat pijnlijke kanten aan het evangelie van deze zondag. Er is pijn, onbegrip, bezorgdheid en schaamte over het optreden van Jezus bij zijn biologische familieleden. Zoals we weten uit de contextuele theologie van Ivan Boszormenyi-Nagy worden dergelijke gevoelens sterker naarmate we meer met […]

Bijbelwetenschappen

Waar ben je en wat heb je gedaan?

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | God

Bij Genesis 3,1-14 Terwijl we in Genesis 1 hoorden hoe in beginsel de schepping ‘goed’ en zelfs ‘zeer goed’ wordt genoemd, maakt de mensheid zich een wereld waarin een heleboel niet goed is. Waarom wordt alle menselijke kennis niet alleen ten goede, maar ook ten kwade gebruikt? Het verhaal van de zogenoemde ‘zondeval’ bespreekt deze […]

Bijbelwetenschappen

Gerechtigheid betekent elkaar ruimte geven

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Levenskunst

Bij Jesaja 48,12-22, Romeinen 6,3-11 en Matteüs 5,20-26 De evangelielezing omvat een stukje van de Bergrede (Matteüs 5-7). Jezus zit op een berg als een joodse rabbi te lernen. Zijn leerlingen en het volk staan om Hem heen. Jezus legt gedeelten van de Tora en de profeten uit. Hij maakt ze actueel en levend. Uitgangspunt […]

Bijbelwetenschappen

Nieuw leven waar geen mens het zou verwachten

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Ezechiël 37,1-14, Liedboek 118:5.6.9 en Marcus 16,1-8 Een dal Pasen begint in alle evangeliën met een leeg graf. Vanuit dat graf komt de aankondiging van een nieuw begin. Op vergelijkbare wijze begint Ezechiël 37: ‘in het midden van een dal vol beenderen’ (Ezechiël 37,1). Intensief moet Ezechiël erlangs ‘trekken’ (Hebr.: ‘abhar). De beenderen zijn […]

Bijbelwetenschappen

Hoe ongeluk wordt omgekeerd

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden, Zegen | Navolging

Hoe ongeluk wordt omgekeerd Bij Sefanja 2,3; 3,9-1, Psalm 37,1-11 en Matteüs 5,1-12 De ‘zaligsprekingen’ of ‘gelukkigprijzingen’ vormen samen de aanhef van de Bergrede (Mat. 5-7). Die Bergrede wordt uitgesproken terwijl Jezus op ‘de berg’ zit en zijn leerlingen om Hem heen staan (5,1 – NBV). Jezus ‘ziet de menigten’ (5,1) staat er heel nadrukkelijk. […]

Bijbelwetenschappen

Bij alle onrecht blijft JHWH Jozef trouw

De eerste dag 2016 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verzet, Zegen | Navolging

Bij Genesis 39,1-(20)23 JHWH Genesis 39 gaat aan de ene kant over zegen en genade, over (toe)vertrouwen en hoe alles lukt. Maar de gezegende Jozef krijgt ook te maken met verdraaiingen van woorden. In de gedeelten over de zegen en het (toe)vertrouwen komt de Godsnaam JHWH acht keer voor (vijf keer in 39,1-6, drie keer […]