Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

Een woord voor de wereld; geloofsgesprek in de seculariteit

Ouderlingenblad 2022 06 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen | Angst | Kerk in de wereld, Seculariteit

Waarom vinden we het zo lastig over God en geloof in gesprek te gaan? Wat zit ons in de weg? Welke vooroordelen over ‘de ander’ en van alles meer blokkeren zo’n gesprek? Van verdediging naar openheid en liefde…

Systematische theologie

Mijn vrede geef ik u

Kerk en Theologie 2018 02 | Wouter Slob

In een klimaat van seculariteit kunnen ook kerk en theologie de neiging heb-ben het publieke debat in seculiere termen te voeren. Haar eigen argumenten zouden immers alleen maar bruikbaar zijn voor de eigen achterban en daar-buiten geen zeggingskracht hebben. Het typisch religieuze zou daarmee een ingekeerde theologie gaan vormen, slechts gericht op hen die hiervan toch al overtuigd zijn. Maar moet de theologie geen zoutend zout zijn? En vanuit haar overtuigingen een boodschap voor de wereld hebben? Niet alleen als motiverende kracht, maar inhoudelijk met transformerende pretentie.

Systematische theologie

Verlangen naar wat ons wordt aangereikt

Kerk en Theologie 2016 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen

Een theologie van verlangen, is een theologie van gemis. Verlangen richt zich immers op wat er niet, of nog niet, is. Er kan een nostalgisch aspect aanzitten, wanneer we verlangen naar iets dat verloren is gegaan, maar ook een eschatologisch perspectief, als we verlangen naar iets dat nog komen moet. In feite zijn beide gericht […]

Systematische theologie

De een achte de ander uitnemender dan zichzelf. Een christelijke antropologie voorbij het consumentisme.

Kerk en Theologie 2015 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Navolging

Samenvatting van dit artikel In zijn korte schets van de zelf-ontplooiingsboodschap zoals die in damesbladen is terug te vinden wijst Herman Paul onder andere op de kapitalistische subtekst dat zelfontplooiing geld kost en identiteit kan worden gekocht: ‘I am what I buy.’ Deze commerciële component wordt niet zelden negatief geduid, en roept zeker met betrekking tot religie weerstand op. Wordt […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

Kerk 3.0.

Kerk en Theologie 2015 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen

Over dominee 2.0 en verder na haar voortbestaan Dominee 2.0 blijft voortbestaan wegens gebrek aan ophef.’1 Weblog dominee 2.0, 12/2/14. Gelukkig blijken ook hemelbestormers over een milde ironie te beschikken, al is het dan op de rand van de afgrond. En gelukkig is dominee 2.0 toch niet afgeschaft. Want de hartenkreet van een groep jonge honden mag een […]

Systematische theologie

Kerk 3.0, over dominee 2.0 en verder na haar voortbestaan

Kerk en Theologie 2015 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen

Dominee 2.0 blijft voortbestaan wegens gebrek aan ophef.1 Weblog dominee 2.0, 12/2/14.v Gelukkig blijken ook hemelbestormers over een milde ironie te beschikken, al is het dan op de rand van de afgrond. En gelukkig is dominee 2.0 toch niet afgeschaft. Want de hartenkreet van een groep jonge honden mag een uitgedoofde steekvlam lijken, de urgentie wordt er niet minder […]

Systematische theologie

Zijn wij onze evaluatie?

Kerk en Theologie 2014 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen

In de eerste bijdrage van dit nummer (zie: Leef je eigen leven) plaatst Herman Paul de vraag naar het christelijke mensbeeld tussen de noties zelfontplooiing en zelfverloochening. Een vakantie-survey door damesbladen illustreert de trend van een verschuiving van zelfverloochening naar zelfontplooiing. Seculiere dames- bladen lopen hierin voorop, maar ook christelijke tijdschriften vertonen deze tendens. Verwonderlijk […]

Systematische theologie

Op zoek naar een relevante theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon […]

Systematische theologie

Religiositeit met bindingsangst?

Kerk en Theologie 2013 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen | God

In 2011 promoveerde Koert van der Velde op het proefschrift Flirten met God.1 K. van der Velde, Flirten met God. Religiositeit zonder geloof, Utrecht 2011. De studie thematiseert het probleem van de onmogelijke religiositeit: ‘niet meer kunnen, maar wel willen’. In november 2011 organiseerde het College van Bijzonder Hoogleraren van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen […]

Systematische theologie

Cultuurchristendom; van ietsisme en nietsisme en wat hen bindt

Kerk en Theologie 2011 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen

Bij gelegenheid van haar 40-jarig bestaan deed de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een jubileumboek uitgaan.1 Justin Kroesen en Regnerus Steensma (red.), De Groninger Cultuurschat; Kerken van 1000 tot 1800, Van Gorcum, Assen, 2008. Het fraai vormgegeven boek brengt de kerkenschat van Noord- in beeld. Gered door achterblijvende ontwikkelingen in later tijd, waardoor sloop ten […]