Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op vredesmissie

De eerste dag 2019 03 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Zending

Zijn we nog missionair, of is inmiddels de missiemoeheid toegeslagen? Dan is de lezing uit Lucas een ongenode gast. Jezus zendt zeventig mensen vooruit. Hij gebiedt ons te bidden om meer: ‘Bidt dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst’ (10:2). Voor ‘uitzenden’ of ‘sturen’ staat letterlijk: uitwerpen. Dat weinig zachtzinnige woord hoor je meestal als het gaat om demonen die eruit gesmeten worden. Maar misschien is het voor missiemoede mensen soms wel net zo nodig uit de onwillige schuchterheid gewórpen te worden, de oogst in.

Bijbelwetenschappen

God laat Zich niet onteigenen

De eerste dag 2019 02 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Wie heeft het voor het zeggen in de kerk? God natuurlijk. Uiteindelijk wel. Het gezag berust bij Hem. Alleen, het wordt bemiddeld door menselijke tussenpersonen. Dat kan liefelijk gaan, als getrapte watervalletjes. God stort zijn gezag liever niet over mensen uit als een Niagarawaterval. Zijn indirecte regering, met inschakeling van tussenpersonen, is een feest van participatie. Het kan helaas ook gierend misgaan. Bemiddeling kan verduistering worden. Tussenpersonen kunnen zichzelf opwerpen als de hoofdpersoon. De zeggenschap van God is dan naar de achtergrond verdrongen.

Bijbelwetenschappen

Een zwaard door uw ziel

De eerste dag 2019 01 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Kerst

Hoveling Damocles prees koning Dionysius gelukkig met zijn heerlijkheid. Daarop bood deze hem aan, mee te genieten aan zijn banket. Dat aanbod aanvaardde Damocles direct. Hij smulde naar hartenlust (alsof hij aan een kerstdiner zat), tot hij een zwaard boven zich ontdekte. Koning Dionysius had het boven hem laten ophangen aan een paardenhaar. Zó precair is een leven in weelde, liet de koning de vleier fijntjes voelen. Toen kon Damocles er toch niet meer zo van genieten.

Liturgie

Een oefening in hoop

Redactie Prediking en liturgie 2021 | Wouter van Voorst | Artikel, Overige artikelen | Advent, Kerkelijk jaar

Adventsliederen van Willem Barnard De adventstijd heeft het moeilijk. Altijd al, omdat het ‘commercieel jaar’ de intentie van het kerkelijk jaar steevast doorkruist. Maar in deze tijd is er het virus dat het samen-leven frustreert. Wat hangt ons boven het hoofd? Wat zal er de komende tijd mogelijk en onmogelijk zijn in de kerk? Wordt […]

Bijbelwetenschappen

God liefhebben

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij Marcus 12,28-34 Een van de lastigste momenten van de dag dient zich voor mij meteen ’s morgens aan. Wat doe ik als eerste, koffiezetten of bidden? Koffiezetten is: jezelf liefhebben – opdat ik mijn later ontwakende naaste straks kan liefhebben als mijzelf. Bidden is: God liefhebben. Maar gebed voelt regelmatig als praten tegen de […]

Bijbelwetenschappen

Verlichte ogen van het hart

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerk in de wereld, Seculariteit

Bij Efeziërs 1,15-23 Geloof, hoop en liefde komen bij Paulus vaak voor. Soms in de volgorde: geloof, liefde en hoop. Een onafscheidelijk drietal. Als Paulus in Efeziërs 1,15 spreekt over ‘geloof’ en ‘liefde’, spits je dus de oren: waar blijft de hoop? Trouwens, die vraag klinkt aangrijpend: waar blijft de hoop? Ik las in een […]

Bijbelwetenschappen

Als je iets nodig hebt, roep maar

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bidden

Bij Johannes 15,9-17 en 1 Johannes 4,7-21 ‘Opdat, wat ge de Vader ook zult vragen met een beroep op mijn naam, Hij u dat zal geven’ (Johannes 15,16 – Naardense Bijbel). Het klinkt alsof we hier een blanco cheque in handen krijgen. Een pinpas met code. Vorige week klonk in soortgelijke bewoordingen: ‘Al wat ge […]

Bijbelwetenschappen

Kerstmoraal

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 9,1-6(7), Micha 5,1-4a, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 Te midden van de kerstweelde is er altijd wel iemand die de ‘kerstgedachte’ in herinnering brengt. En inderdaad, het feest heeft ook een immateriële, niet-eetbare kant. De engelen zingen over vrede op aarde. Ontroerend zijn de kerstbestanden uit de Eerste Wereldoorlog. Je loopgraaf uit durven […]

Bijbelwetenschappen

Bureaucratie en theocratie

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In Lucas 2 komen twee regeringen voor: de bureaucratie van de keizer en de theocratie van Israëls God. Het dogma van de eerste voert in een wereld van controle; het dogma van de tweede in een wereld van blijdschap. ‘En het geschiedde in die dagen’, zo sluit […]

Bijbelwetenschappen

Treckt ons hier uyt!

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Vergeving | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Bij Baruch 2,9-15 en Efeziërs 4,1-6 ‘Treckt ons hier uyt!’ bidt Baruch in de Babylonische ballingschap. Israël is verstrooid onder de volkeren. Ze zijn met weinigen overgebleven (Baruch 2,13). Ze zijn weggevoerd, ver van huis (Baruch 2,14). Is onze situatie, hoewel veel comfortabeler, eigenlijk wel zo anders? Wij zijn verstrooid over kerkgenootschappen. Wij zijn ook […]