Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Thuis. Over de betekenis van de kerk

Bram van de Beek | Artikel, Boek | Kerk in de wereld

In de tijd dat ik student was, had de kerk een duidelijk zicht op de toekomst en op haar taak daarin. De kerk is het licht van de wereld en zij is geroepen om dat licht te laten schijnen. Zij geeft de wereld hoop en de aarde wordt spoedig een tuin van vrede en recht. Weidse vergezichten ontplooiden zich en de kerk zou een prominente rol spelen in het banen van de weg naar deze toekomst.
Gemeenteopbouw

Hoe exclusief is het christendom?

Boeken 2022 | Désanne van Brederode | Boek | Inclusie

De vraag in hoeverre het christendom exclusief is, roept bij mij onmiddellijk een wedervraag op. Die luidt: welk christendom? Het christendom is een verzamelnaam – generaliserend en abstract. Iedereen begrijpt wat ermee wordt bedoeld en in wetenschappelijke teksten kan de term toereikend zijn, bijvoorbeeld waar het de historische ontwikkeling en geografische verspreiding van de christelijke godsdienst betreft. Maar dat het christendom talrijke denominaties kent die elkaar lang niet altijd aanvaarden als zusterstromingen – iets wat voor veel meer godsdiensten geldt –, is een feit.
Bijbelwetenschappen

Klimaatverandering

Boeken | Jonathan Sacks | Boek | Schepping | Leiderschap

‘Genesis 1 kun je maar beter niet opvatten als pseudowetenschap, en nog minder als mythe, maar het beste als jurisprudentie. Dat wil zeggen: als het fundament van morele wetmatigheden.'
Prediking

Vind een preekvoorbeeld in je fotoboek

Boeken 2022 | Paulien Vervoorn | Boek | Gelijkenis

Soms denken we dat het vertellen van verhalen minder geestelijk zou zijn dan het geven van verantwoorde bijbeluitleg. We zijn als sprekers inderdaad geroepen om het goede nieuws door te geven en uit te leggen. We slaan echter door naar de andere kant als we zeggen dat verhalen vertellen niet belangrijk zou zijn. Dat is het wel. Jezus vertelde zelf veel verhalen! Hij had allerlei preken kunnen houden, maar Hij wilde dat zijn luisteraars het beleefden. Vaak legde Hij zijn gelijkenissen niet eens uit na afloop. Zijn gelijkenis wás de preek!
Bijbelwetenschappen

4. Het evangelie naar Lucas: het Evangelie van de Heiland van de wereld

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

De situatie waarin het evangelie geschreven werd Aan wat wij als het derde evangelieverhaal kennen wordt door de oudkerkelijke traditie eenparig de naam verbonden van Lucas. Het oudste getuigenis van de traditie is dat van Irenaeus waarin – zoals we zagen – gezegd wordt, dat Lucas, de metgezel van Paulus, het door Paulus verkondigde evangelie […]
Geloof

Geduld

Boeken | Stanley Hauerwas | Boek | Vrede | Relaties

Uit: Brieven aan mijn peetzoon. Vierde doopverjaardag: 27 oktober 2006 Beste Laurie, Intussen woon je alweer een jaar in Durham in North Carolina en hebben we elkaar een beetje leren kennen. Ik geniet er intens van om je te zien spelen en te zien omgaan met je familie, je vriendjes en je hond. (Wel vind […]
Bijbelwetenschappen

5. Het evangelie naar Johannes: het Evangelie van de Zoon van God

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie die in de apostel Johannes de auteur ziet van het vierde evangelie gaat ver terug in de geschiedenis van de kerk. Het eerst vinden we bij Irenaeus expliciet uitgesproken, dat de apostel Johannes de auteur is van het evangelie. Irenaeus zegt in Adversus Haereses […]
Bijbelwetenschappen

3. Het evangelie naar Marcus: het evangelie van de Zoon des mensen

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie noemt unaniem Marcus als de auteur van wat wij kennen als het tweede evangelieverhaal. Eveneens unaniem brengt daarbij die traditie de persoon van Marcus in relatie met de persoon van Petrus. Het oudste getuigenis dat we in dit verband bezitten is het – reeds […]
Bijbelwetenschappen

2. Het evangelie naar Matthëus: het evangelie van de Messias van Israël

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd  Het evangelie naar Mattheüs draagt een onmiskenbaar joods karakter: Verschillende trekken in het evangelie maken waarschijnlijk, dat het oorspronkelijk bedoeld was voor joodse of mogelijk voor joods-christelijke lezers. In de eerste plaats is dit af te leiden uit het feit, dat de kennis van een aantal zaken […]
Bijbelwetenschappen

1. het woord ‘evangelie’

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

Wanneer in het Nieuwe Testament het zelfstandig naamwoord „evangelie” en het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” voorkomen, hebben deze een duidelijk oudtestamentische achtergrond. In het Oude Testament wordt het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” gebruikt ter aanduiding van het verkondigen van een vreugdevolle tijding. Daarmee kan een willekeurige vreugdevolle tijding bedoeld zijn. Zo gaat het b.v. in […]