Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Maakt Samen Jong kerken moedeloos of geeft zij hoop?

Sabine van der Heijden | Recensie | Missionaire gemeente

Onder de kop ‘Hoe Samen Jong kerken moedeloos kan maken’ gaven Jonna Van den Berge-Bakker en Marten van der Meulen hun kritische visie op het boek Samen Jong. In dit artikel geeft Sabine van de Heijden, namens de auteurs van Samen Jong, antwoord op hun vragen.
Gemeenteopbouw

Megakerken in Nederland

Ouderlingenblad 2022 01 | Paul Vermeer | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Missionaire gemeente

Nu eens niet over de ontkerkelijking in Nederland, maar over (nieuwe) megakerken. Waar komen die vandaan? Hoe zijn ze te herkennen? En zegt hun bestaan en groei iets over de toekomst in kerkelijk Nederland?
Diaconaat

Rico is de herder

Open Deur 2021 12 | Kees Posthumus | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Lijden, Missionair | Missionaire gemeente

Predikante Bettelies Westerbeek woont en werkt in de Haagse Moerwijk. Jaarlijks organiseert zij een veel bezocht kerstwandeltheater, langs scènes uit het kerstverhaal
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Kaarten met een boodschap

TussenRuimte 2021 03 | Hannah de Korte & David Onnekink | Artikel, Overige artikelen | Missionaire gemeente

Het thema van dit nummer van TussenRuimte nodigt uit tot nadenken over relaties van wederzijdse en gelijkwaardige uitwisseling, alsook over relaties waarin de gebroken realiteit van de praktijk van het dagelijks leven en van de sociaaleconomische structuren niet wordt genegeerd. In dit artikel gaat het over de rol die kaarten en geografische visualisatie spelen in het nadenken over en begrijpen van de wereld vanuit missionair perspectief. Wordt de strategische visie voor zending gevormd door de ontmoeting met mensen of door geografische kaarten die juist het menselijke verhaal en de contextuele diversiteit kunnen verbergen?
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

‘Geroepen tot verbondenheid’

TussenRuimte 2021 03 | Tom Boesten | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Inclusie, Intercultureel, Missionaire gemeente

Net als de protestantse en evangelische zending heeft ook de rooms-katholieke missie een ingrijpende verandering doorgemaakt in de laatste veertig jaar. Was missie voorheen een onderneming van Europeanen die naar Azië, Latijns-Amerika en Afrika trokken om daar het evangelie te verkondigen, tegenwoordig is er een wereldwijde uitwisseling van missionarissen tussen de continenten, waarbij Europa evenveel missionarissen ontvangt als het uitzendt. BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland), een groep Nederlandse en buitenlandse missionarissen die in Nederland leven en werken, heeft op Pinksteren van dit jaar een missiebrief uitgegeven, waarin de groep hun ervaringen, inzichten en overtuigingen verwoordt.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Het verhaal van het kerkasiel in Bethel

TussenRuimte 2021 03 | Ineke Bakker | Artikel, Overige artikelen | Vluchtelingen | Missionaire gemeente

Van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 werd in buurten kerkhuis Bethel in Den Haag een kerkasiel georganiseerd om bescherming te bieden aan een Armeens gezin en om te pleiten voor verruiming van het kinderpardon voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wachten op een verblijfsvergunning. Dit kerkasiel heeft laten zien dat een hardvochtig beleid en taaie structuren door een kwetsbare actie veranderd kunnen worden, hoe beperkt ook.
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Een zichtbare gemeenschap

TussenRuimte 2021 03 | Alexander Villamil Morea-van Berkum, Tom Boesten & Berdine van den Toren Lekkerkerker | Blog | Missionaire gemeente

Zending en gemeenschap, ziehier twee woorden die serieuze vragen oproepen in de Nederlandse context. Is zending eigenlijk niet erg arrogant? En geloof privé en persoonlijk? Is gemeenschap nog wel mogelijk in een maatschappij waar het autonome individu centraal staat? Hoe verhoudt een gemeenschap over grenzen heen zich tot de ongelijkheid en machtsverhoudingen, die voortvloeien uit het koloniale verleden van kerk en zending?
Praktische theologie

Missionaire mindsets van voorgangers binnen de Protestantse Kerk

Kerk en Theologie 2021 03 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In de zomer van 2014 deed de Protestantse Kerk in Nederland onderzoek onder haar predikanten en kerkelijk werkers naar hun beleving van het werk. Er werd onder meer gevraagd op welke terreinen zij het meest bevlogen werkten. Het onderzoek liet zien dat de onderzochte voorgangers het meest bevlogen waren over hun voorgaan in de zondagse eredienst. Niet minder dan 83% van de respondenten was daar bevlogen over. Onderaan de lijst van bevlogenheid bungelden missionair werk (15%) en diaconaal werk (8%). Deze scores gaven en geven te denken.
Systematische theologie

De weg van de vrede

Kerk en Theologie 2021 03 | Stefan Paas | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Vrede | Missionaire gemeente

In het christendom gaat het over goed nieuws, ‘evangelie’. Dit goede nieuws is, kort en goed, dat er heil is voor ons. Wat dit heil precies inhoudt, hoe het tot stand komt, hoe we het ontvangen – daarover zijn christenen het zelden eens. Evenmin zijn zij het eens over de vraag of ‘heil’ het beste woord is om nieuwtestamentische begrippen als soteria te vertalen – al was het maar omdat ‘heil’ nauwelijks nog voorkomt in het moderne Nederlands. Sommigen zoeken het daarom in academische abstracties als ‘een transformerende verhouding tot transcendentie’.[1]
Gemeenteopbouw

Stefan paas over digitale ontwikkelingen in de kerk

TussenRuimte 2021 02 | Rob van Essen | Artikel, Overige artikelen | Media, Missionair | Missionaire gemeente

In het Zoom-scherm schuiven onze boekenkasten haast naadloos ineen, zodat we een muur van gedrukte godgeleerdheid achter ons hebben. Is het papieren tijdperk passé en lonkt er een gouden digitale toekomst voor de kerk?