Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Romeinen 8:16 – Weeszondag

Preekwijzer 2017 | J. Visser | Preekschets | Lijden | Geest, God, Weeszondag

7e van Pasen – Exaudi (wezenzondag) De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:16 Schriftlezing: Romeinen 8:12-17Thema: wezenloos Zie ook Preekschets Romeinen 8:23 Het eigene van de zondag Als de leerlingen in het bovenvertrek (Handelingen 1:13-14). Zo zijn wij deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Nadat ze hun Heer hebben […]
Bijbelwetenschappen

Wezenzondag

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij Ezechiël 39,21-29, 1 Petrus 4,12-19 en Johannes 17,1-13 Het lange gebed in Johannes 17, vaak aangeduid als het hogepriesterlijk gebed, lijkt wel speciaal voor ‘Wezenzondag’ geschreven. In deze tekst geeft Jezus zich al biddend rekenschap van het feit dat Hij straks niet meer lijfelijk present zal zijn en dat zijn leerlingen in een soort […]
Bijbelwetenschappen

Alsof hij er nog was

De eerste dag 2016 | Marloes Meijer | Kindermoment | Verdriet | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij Johannes 14,15-21 Verhaal Het was een verdrietig groepje, die groep 7 van De Schakel. Ze zaten bij elkaar en staarden maar wat voor zich uit. Een paar meisjes zaten zachtjes te fluisteren. ‘Waar hebben jullie het over?’ vroeg Geert. ‘Over meester Job,’ zei Tineke. Ergens in de klas klonk een diepe zucht. Want meester […]
Bijbelwetenschappen

Wezenzondag

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij 1 Samuel 12,19b-24, Psalm 31,1-9, Openbaring 22,12-21 en Johannes 14,15-21 Wat de lezingen samenbindt, is de naam van deze zondag: Weeskinderen- of Wezenzondag; dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Die naam dankt zij natuurlijk aan Johannes 14,18, waar Jezus zegt dat Hij zijn leerlingen niet als wezen zal achterlaten. Ook in de […]
Bijbelwetenschappen

Wezenzondag: verlangen naar de geliefde

De eerste dag 2015 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Seksualiteit | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij Hooglied 5,9-6,3 en 1 Johannes 5,9-15 De alternatieve lezing uit Hooglied gaat zijn derde zondag in. Nog één week te gaan tot Pinksteren, dat feest van de van liefde brandende Geest van Godswege, die op de hoofden van de leerlingen neerdaalt als een lopende vuurtje. Op die dag lezen we in Hooglied 4 over […]

Preekschets Ester 4:14b

René van der Rijst | Preekschets | Bekering, Openbaring | Weeszondag

Zondag Exaudi of ‘weeskind’ Ester 4:14b ‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’ Schriftlezing: Ester 2:5-18 Het eigene van de zondag Tussen Hemelvaart en Pinksteren blijft de gemeente ‘verweesd’ achter. Jezus is ten hemel gevaren, zijn Geest is nog niet uitgestort. We worden nog meer in de […]
Prediking

Preekschets Johannes 17:13

Postille 2014 | Tineke Zijlstra | Preekschets | Bidden, Navolging, Weeszondag

Johannes 17:13 Exaudi of Weeskinderen Nu kom ik naar u toe Schriftlezing: Johannes 17:1-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft twee namen: zondag weeskind en zondag exaudi. Dat zegt veel. De Heer, de opgewekte, is teruggekeerd in de Vader. Verheerlijkt. Verhoogd. Nieuwe Adam. Tot eenheid gebracht. Voor Hem geldt oorsprong en voltooiing al. […]
Bijbelwetenschappen

Wezenzondag

De eerste dag 2014 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Openbaring | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij Johannes 17:1-13 Wezenzondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, blijft een wat ongemakkelijke zondag, tussen servet en tafellaken. De klassieke lezing is uit Johannes 14, het gedeelte waarin Jezus tot zijn leerlingen zegt: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten’ (Joh. 14,18). Een jaar of vier geleden stond in de bijlage ‘Letter en geest’ van Trouw […]
Prediking

Preekschets Galaten 5:25

Postille 2013 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Geest, Navolging, Pinksteren, Weeszondag

Galaten 5:25 Exaudi of Weeskinderen Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Deze zondag staat in het kerkelijk jaar enigszins op zichzelf vanwege de plaats tussen Hemelvaart en Pinksteren. De zondag kan goed worden betrokken op […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:7a

Postille 2012 | Pim Verhoef | Preekschets | Geest, Navolging, Weeszondag

Johannes 16:7a Exaudi of weeskinderen Het is beter voor jullie dat Ik weg ga! Schriftlezing: Johannes 16:5-15 Het eigene van de zondag Op deze wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is gekozen voor een tekst uit Johannes, waar Jezus aangeeft dat er een tijd zal komen dat Hij er lijfelijk niet meer zijn zal, maar dat […]