Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Bijbelwetenschappen

5. Het evangelie naar Johannes: het Evangelie van de Zoon van God

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie die in de apostel Johannes de auteur ziet van het vierde evangelie gaat ver terug in de geschiedenis van de kerk. Het eerst vinden we bij Irenaeus expliciet uitgesproken, dat de apostel Johannes de auteur is van het evangelie. Irenaeus zegt in Adversus Haereses […]

Bijbelwetenschappen

3. Het evangelie naar Marcus: het evangelie van de Zoon des mensen

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie noemt unaniem Marcus als de auteur van wat wij kennen als het tweede evangelieverhaal. Eveneens unaniem brengt daarbij die traditie de persoon van Marcus in relatie met de persoon van Petrus. Het oudste getuigenis dat we in dit verband bezitten is het – reeds […]

Bijbelwetenschappen

2. Het evangelie naar Matthëus: het evangelie van de Messias van Israël

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd  Het evangelie naar Mattheüs draagt een onmiskenbaar joods karakter: Verschillende trekken in het evangelie maken waarschijnlijk, dat het oorspronkelijk bedoeld was voor joodse of mogelijk voor joods-christelijke lezers. In de eerste plaats is dit af te leiden uit het feit, dat de kennis van een aantal zaken […]

Bijbelwetenschappen

1. het woord ‘evangelie’

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

Wanneer in het Nieuwe Testament het zelfstandig naamwoord „evangelie” en het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” voorkomen, hebben deze een duidelijk oudtestamentische achtergrond. In het Oude Testament wordt het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” gebruikt ter aanduiding van het verkondigen van een vreugdevolle tijding. Daarmee kan een willekeurige vreugdevolle tijding bedoeld zijn. Zo gaat het b.v. in […]

Liturgie | Praktische theologie

Aanvullingen Dienstboek (Protestantse Kerk)

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Zie ook Auteursrechtenregeling Dienstboek Luthers ordinarium en zondagsliederen Aanvullingen Na de publicatie van de papieren edities van Dienstboek I en II zijn de volgende teksten als aanvulling vastgesteld en/of ter inspiratie toegevoegd: Uitbreiding Gereformeerde Liturgie (PDF) Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek I […]

Liturgie | Praktische theologie

Liturgische gezangen en ordinaria

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Muziek

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Zie ook Luthers ordinarium en zondagsliederen Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word 07a Overige bestanden: onder te downloaden als PDF Downloads Fries, PDF 07a: inleiding 07b1: Ordinarium 1 07b2: Ordinarium 2 07b3: Ordinarium 3 07b4: Ordinarium 4 07b5: Ordinarium […]

Bijbelwetenschappen

Bijbellezen volgens Karel Deurloo – bijbelse theologie

De tekst mag het zeggen 2020 | Joep Dubbink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | God

Dit is een gedeelte uit hoofdstuk 7 van De tekst mag het zeggen. Bijbellezen volgens Karel Deurloo. Wat Deurloo in zijn bijbels-theologische werk wil doen, is bescheiden. ‘Binnen de grote diversiteit van het bijbels getuigenis wilde ik iets thematisch aanwijzen, dat tegelijk samenhang binnen de verzameling van boeken in het licht zou stellen’, schrijft hij […]

Bijbelwetenschappen

Je partner inruilen – Lucas 16:16-18

God lééft 2020 | Bram van de Beek | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | Rijkdom | Relaties

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en […]

Bijbelwetenschappen

Een Zoon van God

Jezus. Reconstructie en revisie 2020 | Henk Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Henk Bakker geeft in zijn boek Jezus. Reconstructie en revisie een overzicht van jarenlang onderzoek naar de historische Jezus én geeft een interpretatie van opvattingen die in de loop van de eerste eeuw over Jezus zijn ontstaan. Met recente discussies tussen de belangrijkste onderzoekers als opstap, kijkt hij opnieuw naar de evangeliën en andere vroegchristelijke […]

Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap

Boeken 2021 | Redactie | Liturgie

Dienstboek II is integraal gratis beschikbaar. Dat geldt ook voor Dienstboek I en de latere aanvullingen. Er is een auteursrechtenregeling van kracht. Ter inleiding 01 Titel en colofon 02 Inhoudsopgave 03 Aanbiedingsbrief van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland 04 Plaatsbepaling en uitgangspunten 05A Verantwoording herziening Proeven voor de eredienst 05B Verantwoording hertaling […]