Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Avondmaal | Avondmaal, Geest, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Volgen van Jezus Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: 78-83: Door de kracht van de Heilige Geest 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Die gesproken heeft door de profeten

Boeken 2019 | Bram van de Beek en Herwi Rikhof | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Geest

Hoofdstuk 9 uit Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof Geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel 1. Geïnspireerde tekst 2. Woord van God 3. In de Geest van Christus 4. Geïnspireerde mensen 5. Allegorische lezing 6. Oud en Nieuw als één canon 7. Welke boeken […]
Ecclesiologie | Prediking

Dienst: Als veelkleurige stenen

Altijd een preek op zak 2021 | Fini van Zoelen | Preek | Dienen | Geest

Intrede Zingen: Aanvangspsalm 118:1, 7, 8 NLB Stil gebed Aanvangswoord Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Groet Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van God onze Vader en van Jezus Christus […]
Bijbelwetenschappen

Wind

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Kwaad | Geest

noordenwind, oostenwind, westenwind, zuidenwind, storm, ademtocht, geest In het klimaat van ons land neemt de wind een grote plaats in. Als dagelijks aandachtspunt van de weerberichten is de wind een van de meest besproken zaken. Wij hebben een dubbele houding tot de wind: nu eens kijken we er verlangend naar uit, dan weer staat hij […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

Postille 2009 | Ad Prosman | Preekschets | Seksualiteit | Geest, Relaties

1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat het middengedeelte van de eerste brief aan de Korintiërs vrij onbekend is, in tegenstelling tot het begin en het einde van de […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.5. De Heilige Geest bedroeven

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft Belijdenisgeschriften In de Heidelbergse Catechismus komen we de uitdrukking ‘de […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.4. Wat de Heilige Geest geeft

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.3. Wat de Heilige Geest zegt

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 21: Wat is een oprecht geloof? Antwoord 21: […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.2. Wat de Heilige Geest werkt

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Navolging, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Belijdenisgeschriften Deze leerdienst over de werking van de Heilige Geest is […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 53: Wat gelooft u over de Heilige Geest? Antwoord: Ten eerste dat […]