Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie

Gewone catechismus: Vertrouwen op God

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Geloofsbelijdenis | Bidden, God

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Volgen van Jezus Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag en antwoord 13-46 Deze vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in: 13-17 Wat is geloven? 18-23 Geloven in de Drie-ene God (Apostolicum) 24-30 God de Schepper […]
Liturgie | Praktische theologie

Doop, belijdenis

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Geloofsbelijdenis | Doop, Rituelen

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 11 Doop en belijdenis titelblad 11A Inleiding blz. 55-61 11B Toelichting blz. 63-70 12 Orden voor Doop en Belijdenis 12A Presentatie van wie zich op de doop voorbereiden blz. 72 12B Zegening van zuigelingen op weg naar de doop blz. 75-77 12C1 Belijdenis en doop […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Die gesproken heeft door de profeten

Boeken 2019 | Bram van de Beek en Herwi Rikhof | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Geest

Hoofdstuk 9 uit Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof Geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel 1. Geïnspireerde tekst 2. Woord van God 3. In de Geest van Christus 4. Geïnspireerde mensen 5. Allegorische lezing 6. Oud en Nieuw als één canon 7. Welke boeken […]
Bijbelwetenschappen

God

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Geloofsbelijdenis, Heilig, Openbaring | God

De vraag is gerechtvaardigd of het woord God besproken behoort te worden in het kader van dit boek. De opzet is immers steeds dat gezocht wordt naar de symbolische betekenis van concrete woorden en begrippen. In ons menselijk spreken over God wordt in feite een omgekeerde weg bewandeld. Wij kennen God niet in een concrete […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Nederlandse geloofsbelijdenis

Nederlandse belijdenisgeschriften 1561 | Redactie | Overig | Geloofsbelijdenis | God

De Nederlandse Geloofsbelijdenis Inhoudsopgave Inleiding Artikelen 1 – 7 Artikelen 8 – 14 Artikelen 15 – 21 Artikelen 22 – 28 Artikelen 29 – 35 Artikelen 36 – 37 Inleiding De Nederlandse Geloofsbelijdenis (Confessio Belgica) is opgesteld door de predikant Guido (Guy) de Bres te Doornik. Het geschrift dat oorspronkelijk in het Frans werd geschreven […]