Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

1. De vijf boeken van de Thora

De Bijbel theologisch 2011 | Maarten den Dulk | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Op zoek naar land De eerste vijf boeken van de Bijbel, die in de joodse traditie de Thora worden genoemd en in de christelijke traditie de Wet, vormen voor de argeloze lezer een min of meer samenhangend verhaal. Een groep mensen met Abraham en Sara aan het hoofd maakt zich los uit de haar vertrouwde […]
Bijbelwetenschappen

2. Genesis

De Bijbel theologisch 2011 | Jan Fokkelman | Bijbels Theologische Artikelen

Het begin van de Bijbel, het boek Genesis, gaat over het begin van alles (Gen. en vervolgens over het begin van ‘ons’, door drie verhalenkransen te wijden aan de voorvaderen van Israël (Gen. 12-50). In zijn eerste literaire eenheid (Gen. 1:1-2:4a) schetst de schrijver meteen een stevige driehoek waarin God, mens en wereld een plaats […]
Bijbelwetenschappen

3. Exodus

De Bijbel theologisch 2011 | Cees Houtman | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

Onder de noemer ‘bevrijding tot dienst’ worden de theologische themata van het boek Exodus geschetst. Onder meer wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor een goed verstaan van het boek niet volstaan kan worden met een exercitie binnen de grenzen ervan, maar ook een verkenning van het landschap daarbuiten geboden is. Met de blik […]
Bijbelwetenschappen

4. Leviticus en Numeri

De Bijbel theologisch 2011 | Aarnoud Jobsen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing

De boeken Leviticus en Numeri vertonen in theologisch opzicht veel overeenkomsten. Ze staan ingeklemd tussen de boeken Exodus en Deuteronomium. Bevrijding en een daarbij passend integer leven zijn daarin belangrijke thema’s. In het midden van het bevrijdingsverhaal van het volk Israël heeft Leviticus een belangrijke functie. De vraag is: in welke samenleving gaan bevrijde slaven […]
Bijbelwetenschappen

5. Deuteronomium

De Bijbel theologisch 2011 | Eep Talstra | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Zegen | Israël

Soorten teksten Mensen kunnen grondig van mening verschillen over de vraag wat godsdienst volgens de Bijbel nu ten diepste is. Het boek Deuteronomium als theologische compositie is dan wel een goede uitdager. Gaat godsdienst over gehoorzamen? Instructie en moraal vinden we vanaf Deuteronomium 12. Over identiteit en herinnering? Het verhaal over het verleden dat jouw […]
Bijbelwetenschappen

6. Kronieken en Samuël-Koningen

De Bijbel theologisch 2011 | Panc Beentjes | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Er zijn verschillende redenen waarom iemand uit zichzelf niet snel het boek Kronieken ter hand zal nemen. Wanneer je dit bijbelboek openslaat, word je namelijk negen hoofdstukken lang om de oren geslagen met genealogische lijsten, met registers en met opsommingen van geografische aard. En dat zijn nu eenmaal niet de meest favoriete genres die we […]
Bijbelwetenschappen

7. Het bijbelse profetisme

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Verbond

Profeten komen in alle culturen en in alle tijden voor, niet minder in de wereld van het oude Nabije Oosten dan in onze eigen tijd. Ook in de Bijbel komen profeten voor. De bijbelse profetische literatuur is een breed spectrum, waarin allerlei genres voorkomen: verhalen (zoals rond de verhaalfiguur Jesaja in Jes. 20), belijdenissen (zoals […]
Bijbelwetenschappen

8. Jesaja

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Verbond, Vertrouwen | Israël

Het boek Jesaja is een groots boek dat onderverdeeld kan worden in meerdere, door allerlei literaire technieken onderling verbonden eenheden en subeenheden. Theologisch getuigt het boek Jesaja eveneens van een doordachte samenhang, waarbij godsvertrouwen en Jeruzalem de twee vaste constanten zijn, ook naar de lezer van het boek Jesaja toe. Oproep tot godsvertrouwen Vertrouwen stellen […]
Bijbelwetenschappen

9. Jeremia

De Bijbel theologisch 2011 | Joep Dubbink | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schuld, Verbond | Israël

Het boek De historische vragen voorbij Het boek Jeremia blijft fascineren. Wellicht doet het qua literaire schoonheid onder voor Jesaja, maar dat wordt dan ruimschoots gecompenseerd door iets wat geen van de andere profetenboeken biedt: een combinatie van profetenwoord en geschiedenis, die op elkaar inhaken en elkaar opjagen tot een dramatisch einde – dat toch […]
Bijbelwetenschappen

10. Ezechiël

De Bijbel theologisch 2011 | Brenda Kronemeijer-Heyink | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet

Een groot deel van het boek Ezechiël bestaat uit een toespraak van God de Heer. Het lijkt daardoor gemakkelijk, een beeld van wie God is in het boek Ezechiël te krijgen. Maar niets is minder waar, het blijft een bizar boek. Ook al heeft de tekst in principe een duidelijke chronologische volgorde, er lijken toch […]