Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Macht is bij de Eeuwige

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,14-29 Vanuit de stilte en de intensieve ervaring op de berg komt Jezus met drie discipelen terug naar de bedrijvigheid van de menigte en het onvermogen van zijn aanhangers. Het is haast onmogelijk om niet te denken aan die andere afdaling na een ontmoeting met God op de berg, die […]

Bijbelwetenschappen

Wie een kind ontvangt, ontvangt God

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Deuteronomium 13,2-6, Psalmen 139,13-24, Jakobus 3,16-4,6 en Marcus 9,30-37 Het gebeurt wel vaker. Achteraf blijkt dat mensen het goed gezien hebben. Met de kennis van nu blijken zij eerder in de tijd goede, betrouwbare woorden gesproken te hebben. Maar maakt dat hen dan direct tot bijbelse proféten? Het begin van Deuteronomium 13 is daarover […]

Bijbelwetenschappen

‘Heeft de regen een vader?’

De eerste dag 2018 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Bij Job 38,1-41 ‘Gods antwoord aan Job’, schrijft de NBV boven hoofdstuk 38. Degene die het boek Job tot hiertoe heeft gelezen, zal denken: eindelijk, dat werd tijd, nu zullen we weten hoe het zit! Na de klacht van Job (Job 3) zijn drie vrienden in drie rondes aan het woord geweest en heeft Job […]

Bijbelwetenschappen

Jobs perfecte wereld beproefd

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | God

Bij Job 1 ‘Er was eens een man.’ Het verhaal van Job wordt niet aan een bepaalde tijd of een bekend oord gekoppeld. Job wordt als gigantisch rijk beschreven, hij heeft het volmaakte aantal van tien kinderen en gelooft in God, terwijl uit niets blijkt dat hij tot het joodse volk behoort. Velen zien daarom […]

Bijbelwetenschappen

Job méér gezegend na de rampspoed

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | God

Bij Job 42 Met hoofdstuk 42 eindigt het boek Job. Een oosters volksverhaal over een aanzienlijk en vermogend man die kwijtraakt wat hij bezit als hij door rampspoed wordt getroffen, heeft gediend als proloog van het boek Job (hst. 1-2). Hier, in het laatste hoofdstuk vanaf Job 42,7 krijgt dat oude volksverhaal zijn vervolg: Job […]

Bijbelwetenschappen

De klacht van Job

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

De eerste twee hoofdstukken van het boek Job vertellen over een hemels beraad en over het gruwelijke experiment met Job dat daaruit voortvloeit. Als Job berooid en ziek in zak en as zit, houden drie vrienden hem gezelschap, aanvankelijk in stilte. Na zeven dagen doorbreekt Job de stilte met zijn klacht. Dat is de opening […]

Bijbelwetenschappen

Gods scheppingswerk en de mens

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Zegen | God

Bij Genesis 1,1-2,4a Tohoe wa bohoe. Verbazingwekkend leeg. Rasji vertaalt tohoe met ‘verbazingwekkend’, iets waar je met groot ontzag voor staat. Volgens het rabbijnse woordenboek van Jastrow betekent het woord tahah ‘to gaze, to be astonished, to be waste’. Rasji legt uit dat tohoe de reactie op bohoe, de leegte, is. De Kuzari verklaart: afwezigheid […]

Bijbelwetenschappen

Regenboog

De eerste dag 2018 | Marloes Meijer | Kindermoment | Schepping, Vertrouwen, Vrede | God

Bij Genesis 9,8-17 Gesprek Praat met de kinderen over een regenboog. Weten de kin- deren welke kleuren de regenboog heeft? (ROGGBIV: Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo, Violet.) Weten ze ook hoe een regenboog ontstaat? (Zonlicht breekt op regendruppels.) En een moeilijke vraag: welke vorm heeft de regenboog? (Rond!) Voor uitleg bij de antwoorden zie: […]

Bijbelwetenschappen

Gods boog in de wolken

De eerste dag 2018 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | God

Bij Genesis 9,8-17 Wat in Genesis 8 al werd gezegd, maar daar in een goddelijke monologue intérieur, klinkt hier voluit en publiek. Daar (Genesis 8,21vv.) zegt de Heer bij zichzelf: ‘Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken vanwege de mens (…) Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb.’ De verzen […]

Bijbelwetenschappen

Waar ben je en wat heb je gedaan?

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | God

Bij Genesis 3,1-14 Terwijl we in Genesis 1 hoorden hoe in beginsel de schepping ‘goed’ en zelfs ‘zeer goed’ wordt genoemd, maakt de mensheid zich een wereld waarin een heleboel niet goed is. Waarom wordt alle menselijke kennis niet alleen ten goede, maar ook ten kwade gebruikt? Het verhaal van de zogenoemde ‘zondeval’ bespreekt deze […]