Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jezus beproefd in de woestijn

De eerste dag 2019 02 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jezus

Lucas 4:1-13 is een programmatisch deel van dit evangelie, waarin de weg van de Messias op compacte wijze wordt weergegeven, eindigend met een cliffhanger die vooruitwijst naar Jezus’ lijden. Het volgt op Jezus’ geboorte en kinderjaren (hst. 1-2) en het optreden van Johannes de Doper, Jezus’ doop en genealogie (hst. 3). Dit alles bereidt voor op het
‘eigenlijke’ verhaal van Jezus, dat begint met zijn publieke optreden en zijn prediking in de synagoge van Nazaret (4:14-30).

Bijbelwetenschappen

De mol

De eerste dag 2021 | Marloes Meijer | Kindermoment | Openbaring, Wederkomst | Jezus

Bij Matteüs 24,15-28 Er zijn vast kinderen die het tv-spel ‘Wie is de mol?’ hebben gevolgd vorig jaar. In januari begint weer een nieuwe reeks. Of misschien hebben de kinderen zélf weleens ‘Wie is de mol?’ gespeeld. Wie kan vertellen hoe het spel gaat? (Als ze er niet uitkomen, is er vast een oudere jongere […]

Bijbelwetenschappen

Vies klusje

De eerste dag 2021 | Marloes Meijer | Kindermoment | Dienen | Jezus

Bij Johannes 13,1-15 Mattias is een slaaf. Net als de rest van zijn familie. Hij is al elf, dus hij heeft eigen taken. Eén daarvan is ‘voetenwater halen’. Steeds als er mensen het huis binnen komen, moeten hun voeten gewassen worden. Meestal doet moeder dat, en tante helpt soms als er heel veel gasten zijn. […]

Bijbelwetenschappen

Velen zijn geroepen, Een is uitverkoren

De eerste dag 2021 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Jezus

Bij Jesaja 25,1-9 en Matteüs 22,1-14 Twee bestaande gelijkenissen heeft Matteüs gebruikt in zijn versie van het koninklijk bruiloftsmaal (22,1-14). Eerst vertelt hij op zijn eigen manier de gelijkenis van het bruiloftsmaal, de feestelijke maaltijd. Hierover horen we ook in de profetenlezing van Jesaja 25,6-9. Deze gelijkenis wordt door Lucas verteld en vertaald in zijn […]

Bijbelwetenschappen

Hoopvolle verwachting

De eerste dag 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël, Jezus

Bij 2 Samuel 23,1-7 en Hebreeën 11,29-12,3 Onze snelle gang door de boeken Samuel gedurende de afgelopen weken komt vandaag en morgen ten einde met twee stukken poëzie: vandaag lezen we de laatste woorden van David en morgen het daaraan voorafgaande overwinningslied van de koning. De combinatie doet denken aan de laatste woorden van Mozes […]

Bijbelwetenschappen

Het lijden van de Messias en Gods trouw

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Lijden | Israël, Jezus

Bij 2 Samuel 16,1-2a(5) en 2 Timoteüs 2,8-13 Op de avond van Witte Donderdag wordt in vele kerken de eucharistie of het avondmaal gevierd, ter gedachtenis van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield voorafgaand aan zijn lijden en sterven. Hoewel deze maaltijd in vier nieuw-testamentische teksten wordt beschreven (Mat. 26,26-29; Marc. 14,22-25; Luc. […]

Bijbelwetenschappen

Een openbaar geheim

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Deuteronomium 4,1-2.9-20 en Marcus 8,27-9,1 Had Jezus een zelfbeeld? Waarom wilde Hij weten hoe anderen over Hem dachten? En als er dan iemand de waarheid spreekt, Hem waarachtig kent en openlijk benoemt, waarom dan weer terugdeinzen en diegene een zwijgplicht opleggen? Wie is die man? En hoe wil Hij gekend worden? Blijkbaar kan het […]

Bijbelwetenschappen

Stapsgewijs tot inzicht komen

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Marcus 8,22-26 Marcus 8,22-26 is een ‘wonderverhaal’, dat ons er tegelijkertijd goed van bewust maakt dat het er vrijwel nooit om gaat dát Jezus wonderen doet, maar meestal om hóé Hij ze doet en om welke betekenis ze hebben. Het verslag van de stapsgewijze genezing van een blinde komt na de tweede wonderbaarlijke maaltijd […]

Bijbelwetenschappen

De leeuw uit Juda is een lam

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Openbaring 5 Na de profetieën aan de zeven gemeenten in Asia vormen Openbaring 4 en 5 een stilte voor de storm, voordat de ‘echte’ apocalyptische toestanden, in de populaire zin van het woord – chaos en vernietiging aan het einde der tijden – losbarsten. In het korte vierde hoofdstuk wordt het visioen van de […]

Bijbelwetenschappen

Twee dochters

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Jezus

Bij Marcus 5,22-43 De twee verhalen in Marcus 5 bieden een scala aan aanknopingspunten voor exegese. Het Griekse woordje gar is een van die aanknopingspunten. Het is het woordje waar het evangelie mee eindigt (Marcus 16,8), en dat binnen de verhaalstructuur ervan vaker wordt gebruikt om de aandacht van de lezer te vangen: ‘want (Gr.: […]