Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Hamans val

De eerste dag 2019 02 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

De koning had een onrustige nacht en Hamans wereld keert zich compleet om. Tussen de twee drinkfestijnen in gebeurt een heleboel. Haman dacht dat hij alles in het leven had bereikt wat hij wilde: enorme rijkdom, tien zonen, de op handen zijnde erkenning door de koning en respect dat hij zich, zij het met harde hand, wist te verschaffen. Maar nu komt Haman thuis van een nachtmerrie.
Bijbelwetenschappen

Dagen van feestvreugde!?

De eerste dag 2019 02 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

De ‘historische novelle’ komt tot haar einde en daarmee breekt een hoopvol en hopelijk ook definitief nieuw begin aan: het behoud van een volk dat ten dode opgeschreven was. Tevens horen we van een besluit tot een permanente herinnering aan ondergang en opgang door middel van vastgestelde feest- en gedenkdagen. Maar daarvoor moet nog een belangrijke kwestie besproken worden.
Bijbelwetenschappen

Woord voor woord onheilspellend

De eerste dag 2019 01 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jodendom

Je kunt het boek Ester wel een gelegenheidsgeschrift noemen. Een reactie op een gewelddadige vervolging, literair geantedateerd, met een andere locatie dan waar deze in werkelijkheid heeft plaatsgevonden (hier de burcht in de stad Susa in Perzië). Een vorm van verzets- of onderduikliteratuur, ter bemoediging, zoals ook de eschatologische prediking die functie heeft. Je schrijft uiteraard met het oog op het heden, maar om niets aan de grote klok te hangen, situeer je de situatie in het verleden en op een andere plaats. Hoe dan ook: een goed gecomponeerde novelle.
Bijbelwetenschappen

Mordechai poogt de Joden te redden

De eerste dag 2019 01 | Gerben Westra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Jodendom

Het boekje Ester wordt in de introductie die de NBV erbij geeft, een novelle genoemd. Dat genre, zo luidt de definitie, kent één hoofdpersoon, die we leren kennen op een eendimensionaal keer- of hoogtepunt in zijn/haar leven. Zijn/haar karakter ontwikkelt zich nauwelijks. Er zijn in dit verhaal wel meer handelende personen. In dit hoofdstuk is het in elk geval Mordechai die de hoofdrol speelt: twaalf keer valt zijn naam.
Bijbelwetenschappen

Machthebbers hebben weinig vrienden

De eerste dag 2019 01 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Jodendom

In hoofdstuk 4 wordt de verandering beschreven die Ester doormaakt. Van mooi meisje dat luistert naar haar oom en haar komaf verzwijgt, dat luistert naar de hoveling die haar aanraadt zich op te doffen, en dat de wetten van de koning niet wil overtreden ondanks de dreigende catastrofe voor haar volk; naar een koningin die bevelen geeft, die uit haar eigen schaduw treedt en moed bewijst: ‘Ga (…) doe niet (...) ik zal (...) ik zal gaan’ (4:16). Zij verandert van iemand die de blik naar binnen richt, in iemand die opkijkt en het wezenlijke in zicht neemt.
Bijbelwetenschappen

Hoe Ester koningin werd

De eerste dag 2019 01 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

‘Na deze gebeurtenissen’ – dat wil zeggen: nadat in hoofdstuk 1 is verteld hoe koningin Wasti is ontboden op het feest van koning Ahasveros, hoe zij heeft geweigerd te komen en daarom door de koning is geroyeerd – na deze gebeurtenissen ‘gedenkt’ Ahasveros wat zij heeft gedaan en wat over haar is ‘besloten’ (Hebr.: gazar – 2:1). Dit werkwoord kan ook betekenen ‘buiten een gemeenschap gezet zijn’. Wasti is geheel en al weg, uit het zicht, uit de gemeenschap.
Bijbelwetenschappen

‘Als aan dit geslacht een teken wordt gegeven…’

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

Bij 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21 Op aarde wordt honger geleden. In de Bijbel wordt deze honger niet als onontkoombaar beschouwd. Elisa, ‘de man Gods’, laat honderd mensen voeden met het voedsel dat aanwezig is. Daarbij klinkt ‘het woord van de Eeuwige’ (Hebr.: dabar JHWH): ‘eet en er zal overblijven’ (2 Koningen 4,42-44). De […]
Bijbelwetenschappen

Joden en heidenen één in Christus

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vrede | Jodendom, Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 2,11-22 Efeziërs 2,11-22 is het tweede gedeelte van een betogende uitwerking van wat Paulus eerst bezongen en in gebed verwoord heeft in Efeziërs 1. Het springende punt hierbij is dat in Christus de ‘scheidsmuur’ tussen joden en niet-joden is neergehaald (Efeziërs 2,14). Vanaf hoofdstuk 3 zal Paulus zijn eigen dienst ook nadrukkelijk in […]
Bijbelwetenschappen

De twee zonen

De eerste dag 2017 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Jodendom | Jodendom

Bij Ezechiël 18,1-4.25-32, Filippenzen 2,1-13 en Matteüs 21,23-32 De lezing uit de Filippenzenbrief is een krachtige getuigenis over wat Jezus van Nazaret deed, deze werker in de wijngaard die ja zei en trouw was aan zijn opdracht tot de dood toe. Zo gaat de parabel van de twee zonen anders klinken. Ging het in de […]
Bijbelwetenschappen

De onrechtvaardige pachters van de wijngaard

De eerste dag 2017 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Bij Jesaja 5,1-7 en Matteüs 21,33-43 ‘Ik wil zingen van mijn vriend, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard’ (Jesaja 5,1). Gaat Jesaja een liefdeslied zingen? Er staat immers nog meer liefdespoëzie in de Bijbel. Maar misschien was het ook wel een werklied, dat zwoegers op het land samen zongen om het werk dragelijker […]