Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op vredesmissie

De eerste dag 2019 03 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Zending

Zijn we nog missionair, of is inmiddels de missiemoeheid toegeslagen? Dan is de lezing uit Lucas een ongenode gast. Jezus zendt zeventig mensen vooruit. Hij gebiedt ons te bidden om meer: ‘Bidt dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst’ (10:2). Voor ‘uitzenden’ of ‘sturen’ staat letterlijk: uitwerpen. Dat weinig zachtzinnige woord hoor je meestal als het gaat om demonen die eruit gesmeten worden. Maar misschien is het voor missiemoede mensen soms wel net zo nodig uit de onwillige schuchterheid gewórpen te worden, de oogst in.

Bijbelwetenschappen

De gruwel der verwoesting en de Mensenzoon

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verlossing, Vertrouwen | Kerk in de wereld

Bij Sefanja 1,14-2,3 en Marcus 13,14-27 In 63 v.Chr. maakte de Romeinse generaal Pompeius een einde aan de Hasmonese dynastie, die vanaf 167 v.Chr. over Judea had geregeerd als relatief zelfstandige Joodse staat. Hij nam Jeruzalem in en Judea werd een vazalstaat van Rome. In 37 v.Chr. kwam ene Herodes aan de macht en vestigde […]

Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de Heer. Heil […]

Bijbelwetenschappen

Verlichte ogen van het hart

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerk in de wereld, Seculariteit

Bij Efeziërs 1,15-23 Geloof, hoop en liefde komen bij Paulus vaak voor. Soms in de volgorde: geloof, liefde en hoop. Een onafscheidelijk drietal. Als Paulus in Efeziërs 1,15 spreekt over ‘geloof’ en ‘liefde’, spits je dus de oren: waar blijft de hoop? Trouwens, die vraag klinkt aangrijpend: waar blijft de hoop? Ik las in een […]

Bijbelwetenschappen

Joden en heidenen één in Christus

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vrede | Jodendom, Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 2,11-22 Efeziërs 2,11-22 is het tweede gedeelte van een betogende uitwerking van wat Paulus eerst bezongen en in gebed verwoord heeft in Efeziërs 1. Het springende punt hierbij is dat in Christus de ‘scheidsmuur’ tussen joden en niet-joden is neergehaald (Efeziërs 2,14). Vanaf hoofdstuk 3 zal Paulus zijn eigen dienst ook nadrukkelijk in […]

Bijbelwetenschappen

Gastvrijheid of uitsluiting

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust, Verlossing | Kerk in de wereld

Bij 2 Koningen 4,8-18 (37) en Marcus 7,24-30 Een plaats om je terug te trekken, dat is wat de vrouw uit Sunem Elisa biedt, en waarnaar Jezus op zoek gaat in Marcus 7. Zo wordt een huis de locatie waar de verhalen over de profeet respectievelijk Jezus zich verder kunnen ontwikkelen. Voor Elisa is speciaal […]

Bijbelwetenschappen

Het verborgen heilsgeheim

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 3,1-13 Het ‘heilsgeheim’ (Efeziërs 3,2 – Naardense Bijbel) uit de lofprijzing in het begin (Efeziërs 1,9) staat hier opnieuw centraal en wordt hier nader uitgewerkt. In hoofdstuk 1 meldt Paulus immers al dat het vanaf het begin al Gods bedoeling was om alles en allen onder één hoofd samen te brengen, onder Christus. […]

Bijbelwetenschappen

De voltooiing en de komst van de Mensenzoon

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Wederkomst | Kerk in de wereld

Bij Jesaja 48,1-11 en Matteüs 24,15-28 De eerste christengemeenschappen leven in woelige tijden. De zogenaamde Pax Romana is een vrede gebaseerd op oorlog en geweld, en Romeinse onderdrukking van elk verzet. Voor het Joodse volk betekent dit, met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, ook de vernietiging van alles wat voor hen heilig is. […]

Bijbelwetenschappen

Allerheiligen – de heiligen uit Openbaring

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Wederkomst | Kerk in de wereld, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De verbreding van het getelde naar het ontelbare is zichtbaar in zowel Jesaja 60 als Openbaring 7. In Jesaja 60 horen we eerst dat de zonen en dochters van Israël tot de aangesproken Vrouwe komen (Jesaja 60,4). Daarna, erg mooi: ‘Wie zijn deze, die daar komen gevlogen […]

Bijbelwetenschappen

Het leven gaat door

De eerste dag 2017 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verlossing | Kerk in de wereld

Bij Jeremia 29,1.4-14 en Matteüs 10,34-42 Zelden is er een tijd geweest waarin het zo vitaal was onderscheid te kunnen maken tussen valse en ware profeten, als die van Jeremia. Het lot van het koninkrijk Juda ligt in de waagschaal en politieke beslissingen bepalen de toekomst. Vele profeten adviseren de koning in de naam van […]