Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Bijbelwetenschappen

De Schrift vervuld

De eerste dag 2021 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat is verteld over de tiende slag die Egypte treft – de dood van de eerstgeborenen – en dat Egypte rouwt (Exodus 11). Het […]

Bijbelwetenschappen

God maakt een nieuw begin

De eerste dag 2021 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 63,19b-64,8, Psalm 85 en Marcus 13,24-37 Een aantal jaren terug had ik een bespreking voor de dienst van Eerste Advent. De ontzetting die uit Jesaja en Marcus sprak, vond zijn weg naar de aanwezigen. Onomwonden werd gemeld dat wat er werd aangezegd juist in deze tijd gebeurde. Eén jaar daarvoor waren de aanslagen […]

Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]

Bijbelwetenschappen

Wij van de aarde

De eerste dag 2013 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,45-49 Het uitgangspunt van Paulus’ uiteenzetting is vanaf vers 45 niet meer het ‘dat’ van de opstanding der doden, maar het ‘hoe’. Daarover werd in Korinte verschillend gedacht. Ettelijke leden van de gemeente zagen de opstanding als een puur geestelijke zaak. Paulus bestrijdt deze opvatting. Zuiver geestelijk versus verdorven stoffelijk? Vandaag is […]

Bijbelwetenschappen

De verrijzenis van Christus als bestaansgrond

De eerste dag 2013 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,1-11 1 Korintiërs 15,1-11, een traditionele lezing in de Paastijd, vormt een samenvatting van Paulus’ verkondiging van de verrijzenis van Christus. Binnen 1 Korintiërs 15 functioneert deze perikoop als een opmaat voor 1 Korintiërs 15,12-19 – de perikoop die volgens dit leesrooster de volgende zondag aan de beurt is – waarin Paulus […]

Bijbelwetenschappen

‘Ga naar de mieren, luiaard!’

De eerste dag 2018 | Chris Kors | Bijbels Theologische Artikelen | Rust | Dankdag

Bij Spreuken 6,1-11 Het lezen van Spreuken 6 op de Dankdag heeft wel iets van een hachelijke onderneming als je het betrekt op de actuele flexibilisering van werk. De openingsverzen zorgen in het licht van de toename van tijdelijke contracten en flexwerk meteen al voor gefronste wenkbrauwen: borg staan voor een ander, iemand vastigheid bieden, […]

Bijbelwetenschappen

Arme schapen

De eerste dag 2018 | Joen Drost | Kindermoment | Dienen | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Johannes 10,11-16 Kinderen die zelf konijnen hebben of marmotten of parkieten, die weten het wel: je moet altijd voor ze zorgen. Water geven en voer, het hok schoonmaken, een praatje maken, echt waar. Je kunt eigenlijk nooit een dagje weg. Ik weet het van Davy, die woont op een boerderij. Ze gaan nooit op […]

Bijbelwetenschappen

Als pasgeboren kinderen

De eerste dag 2018 | Rochus Zuurmond | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Schepping | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1-11 Het alternatieve leesrooster reikt voor de periode Paasnacht tot en met Pinksteren 2018 perikopen uit Genesis 1-11 aan en legt daarmee oorspronkelijke verbanden van het kerkelijk jaar bloot. Genesis 1 klinkt immers elk jaar in de Paasnacht, de verhalen van Noach en zijn ark zijn onlosmakelijk verbonden met de doop (vgl. 1 […]

Bijbelwetenschappen

Ezel

De eerste dag 2018 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Dienen | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Marcus 11,1-11 Verhaal Elk jaar hoopt Rolf dat het gebeurt, dat het echt gebeurt. Namelijk dat er ook een ezel is met Palmpasen. Met Kerst is er één bij de kerststal, een echte waar je dan ook rondjes op mag rijden. Maar met Palmpasen is die er nooit. Terwijl de ezel uit het verhaal […]

Bijbelwetenschappen

Alles wordt anders

De eerste dag 2018 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Veertigdagentijd

Bij Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33 Verhaal Zorg voor een blokfluit. Speel erop of laat erop spelen. Een viool is ook een mogelijkheid: vervang dan fluitenmaker/fluit (*) door vioolbouwer/ viool. Er staat een boom in een bos. Hij heeft een dikke stam en dikke takken. Stevige wortels zitten onder de grond. De wind speelt met […]