Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Huiswerk: leef de Tora en het evangelie

De eerste dag 2019 02 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

De boodschap die uit de profetie en het evangelie van deze zondag klinkt, is heel eenvoudig: leef de Tora, leef het evangelie. Zweer er niet bij, maar belichaam het. Als je leerling van Jezus bent, is het leven je stage. Of je erbij hoort (bij de tempel, de kerk, de Jezusbeweging) zal uit je gedrag en je gezindheid blijken, niet uit je lidmaatschapskaart of contributie.

Bijbelwetenschappen

Geloven in Gods Koninkrijk

De eerste dag 2019 02 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

Anders dan bij Matteüs (5:1-12) doet Jezus zijn uitspraken van ‘zalig’ en ‘wee’ bij Lucas (6:17-26) in de tweede persoon meervoud. Daarmee vestigt Hij de aandacht op de aangesprokenen: een grote schare van zijn leerlingen, evenals een grote menigte van het volk uit heel Judea, uit Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon (6:17). Die aandacht wordt versterkt doordat Jezus zijn blik opheft naar zijn leerlingen zodra Hij begint te spreken (6:20).

Bijbelwetenschappen

Gered uit de macht van de dood

De eerste dag 2019 01 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

‘In het sterfjaar van koning Uzzia’: een aankondiging die meer is dan een tijdsbepaling. Het ancien régime moet verdwijnen. Er is een andere wereldorde op komst! Hoor maar: ‘toen zag ik [Jesaja,] de Heer zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem (…) en riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen, de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid’ (Jesaja 6:1-3).

Bijbelwetenschappen

Kansen ten leven voor iedereen

De eerste dag 2019 01 | José Vos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

‘En het gebeurde (…)’ (Hebr.: wajehi). Zo begint de Hebreeuwse tekst over de roeping van Jeremia, en dat betekent: Let op! Er volgt iets belangrijks. Het boek Jeremia heeft een lange en ingewikkelde ontstaansgeschiedenis met verschillende auteurs, maar deze eerste verzen zetten ons op het spoor van iemand uit een priestergeslacht, rond het jaar 600 v.Chr., uit een dorp in Juda, niet ver van de zuidgrens van het toenmalige Noordrijk, waartegen hij zal gaan optreden. Hij wordt geroepen tot profeet van de Eeuwige, maar niet alleen voor zijn eigen volk en generatie. De profetieën overbruggen regeringen van meerdere koningen en zijn gericht op verschillende situaties. Misschien ook nog op die van onze tijd?

Bijbelwetenschappen

Met de kinderen: Roze koek

De eerste dag 2021 | Marloes Meijer | Kindermoment | Navolging

Bij Marcus 9,38-50 Verhaal Jetske heeft vreselijk veel zin in een roze koek. Er is alleen één probleem. Ze ligt met buikgriep op de bank. Dus ze mag alleen beschuitjes en rijst en dat soort saaie dingen. ‘Dat is licht verteerbaar,’ zegt haar moeder. Maar Jetske wil geen licht verteerbaar. Ze wil roze koek! De […]

Bijbelwetenschappen

Tegen de kolkende zee van de levenschaos

De eerste dag 2018 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Heilig, Seksualiteit | Navolging

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Vorig jaar lazen we in de tijd van Epifanie de eerste vijf hoofdstukken van deze brief. Nu, een jaar later, gaan we op dat spoor verder. Dat geeft wel een merkwaardig effect, want op deze manier beginnen we het jaar met vermaningen op het terrein van lichamelijkheid, seksualiteit en huwelijkse relaties. […]

Bijbelwetenschappen

God liefhebben

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij Marcus 12,28-34 Een van de lastigste momenten van de dag dient zich voor mij meteen ’s morgens aan. Wat doe ik als eerste, koffiezetten of bidden? Koffiezetten is: jezelf liefhebben – opdat ik mijn later ontwakende naaste straks kan liefhebben als mijzelf. Bidden is: God liefhebben. Maar gebed voelt regelmatig als praten tegen de […]

Bijbelwetenschappen

Alleen op God vertrouwen

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet, Vertrouwen | Navolging

Bij Deuteronomium 15,1-11 en Marcus 10,17-31 Ze begrijpen het niet. Het is belangrijk om dat in ons achterhoofd te houden als we het Marcusevangelie lezen. De boodschap die Jezus brengt en die Hij gestalte geeft blijkt moeilijk te vatten, ontmoet verzet en roept overal vragen op. Bij buitenstaanders, bij de religieuze autoriteiten en zelfs bij […]

Bijbelwetenschappen

‘Houd moed, sta op, Hij roept je!’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Navolging

Bij Jesaja 59,9-19, Psalmen 13, Hebreeën 6,9-12 en Marcus 10,46-52 In Jesaja klaagt de uit Babel teruggekeerde rest van de stam Juda teleurgesteld: ‘We tasten als blinden langs de muur’ (Jesaja 59,10a). De oorzaak? Het onrecht, persoonlijk en collectief tegenover God en de medemens. De Heer zal komen, met gerechtigheid en redding, vergelding en strijdlust, […]

Bijbelwetenschappen

Weerloos gezonden om te bevrijden en genezen

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vrede | Navolging

Bij Jesaja 52,1-6, Psalmen 85, Efeziërs 1,1-14 en Marcus 6,6b-13 Je zult maar balling in Babylon zijn. Gisteren balling, vandaag balling en morgen natuurlijk ook. Toekomst bestaat niet. Alleen herhaling van hetzelfde. En dan breekt de profeet in: wakker worden, wakker worden! Alsof je niets anders aan je hoofd hebt. Trek aan wat je kracht […]