Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Er ligt nog meer in het verschiet

De eerste dag 2013 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verzet, Wederkomst | Pastoraat

Bij 1 Korintiërs 15,20-28 Er stond niets meer te verwachten. Alles hadden zij ontvangen. Aangebroken was de tijd waarin alles, maar dan ook alles in vervulling was gegaan. De laatste dingen, zij waren er. Ze waren verlicht, hadden kennis, de Geest vervulde hen. Overal heerlijkheid, overal God aanwezig. Wat een rijkdom, wat een eer. Wat […]

Bijbelwetenschappen

Thuiskomen

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Pastoraat

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 24, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De Perzen hebben het Babylonische rijk op de knieën gedwongen. Koning Cyrus laat de ballingen na vijftig jaar (587-537 v.Chr.) terugkeren naar hun land. En ondanks de problemen die er zijn na de terugkeer, schrijft een profeet die de Trito (derde) Jesaja genoemd wordt, deze […]

Bijbelwetenschappen

De zonen van Zebedeüs

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Pastoraat

Bij Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45 Als opmaat voor de evangelielezing (‘Wanneer U heerst in uw glorie’, Marcus 10,37 – Nieuwe Bijbelvertaling) verwijzen de profetische woorden van Jesaja primair naar toekomstig horen en zien. Alles is immers perceptie: het is maar hoe je het bekijkt en wat je wilt horen. Maar wisten de zonen van […]

Bijbelwetenschappen

God geven wat God toekomt

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen, Rijkdom | Pastoraat

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Het verhaal van de arme weduwe kan gelezen worden als uitwerking van wat het betekent aan God te geven wat God toekomt. Bovendien maakt dit verhaal ook deel uit van Marcus’ duiding van de verwoesting van de tempel. Eerder in Marcus 12 kreeg Jezus de vraag of het geoorloofd […]

Ecclesiologie

Eenheid en diversiteit in Christus’ gemeente

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Efeziërs 1,3-14 Eenheid en diversiteit – dat was de uitdaging voor de gemeente in Efeze, zo kunnen we opmaken uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Joden-christenen en heiden-christenen moesten tot een eenheid worden gesmeed. De hoofdboodschap in deze brief is dan ook dat de gemeente onderdeel is van de kerk die het […]

Bijbelwetenschappen

Kaïn en Abel

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Kwaad | Pastoraat

Bij Genesis 3,1-14 Kaïn en Abel zijn gebaard door dezelfde moeder. Maar daarmee houdt de overeenkomst tussen beiden op. Bij zijn geboorte roept Eva de naam Kaïn, want, zegt zij: ‘verworven heb ik (Hebr.: qaniti, van qanah = 1. verwerven; 2. scheppen) een man bij de Heer’ (Genesis 4,1 – Naardense Bijbel; ‘met de Heer’ […]

Bijbelwetenschappen

Het kwaad

De eerste dag 2018 | Joost Schelling | Kindermoment | Kwaad | Pastoraat

Bij Genesis 3,1-14 Op deze zondag staat centraal hoe het kwaad in de wereld is gekomen. Op deze oervraag van de mensen wil Genesis 3 antwoord geven. Hoe komt het dat mensen te verleiden zijn tot zaken die niet mogen? Van oudsher gaat het dan over zondigen, maar het verhaal zelf wil eigenlijk de nadruk […]

Bijbelwetenschappen

Helden

De eerste dag 2018 | Joost Schelling | Kindermoment | Zegen | Pastoraat

Bij Genesis 6,1-4 Gesprekje Wie weet wat idolen zijn? Mochten ze het niet meteen weten, probeer het begrip dan aan hen uit te leggen, zodat ze vervolgens wel een antwoord hebben, bijvoorbeeld: Van wie ben jij een groot fan? Laat ze vooral namen noemen en zeg- gen waarom ze fan zijn (favoriete sport, muzikant, vlogger, […]

Bijbelwetenschappen

Gezien worden

De eerste dag 2018 | Joost Schelling | Kindermoment | Dienen, Kwaad, Zegen | Pastoraat

Bij Genesis 4,1-16 Het draait in het verhaal van vanmorgen om (niet) zien en (niet) gezien worden. Kaïn en zijn offer worden niet (meteen) door God gezien, Abel en zijn offer wel. Dat voedt het kwaad (jaloezie) in Kaïn, die uiteindelijk zo ver komt dat hij zijn broer Abel doodt. In het moment met de […]

Bijbelwetenschappen

Als uw kinderen u vragen

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | Pastoraat

Bij Jozua 4,19-5,1.10-12 en Johannes 6,(1)4-15 Jozua 4,6b vertelt ons over de opdracht die Jozua geeft bij de twaalf stenen om je kinderen te antwoorden als ze vragen: ‘Wat hebben deze stenen voor jullie te betekenen?’ (NBG ’51). Maar ook in het vervolg van het verhaal van Jozua (4,20-24; 5,1-12) wordt er (impliciet) door kinderen […]