Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Gods Geest die je overkomt

De eerste dag 2019 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

In onze tijd, waarin het zo veel gaat over eigen ervaringen en belevingen in de manier van geloven, zetten de lezingen voor vandaag ons op een totaal ander been. Daarom is het boeiend voor deze zondag je te laten gezeggen door de Schrift en dan ook door alle voorgeschreven lezingen. Juist door de herhalingen in de verschillende Schriftgedeelten en de andere context waarin ze staan, blijken die lezingen één ding gemeenschappelijk te hebben: in alle drie de lezingen gaat het over de Geest die je overkomt.

Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]

Bijbelwetenschappen

Eén taal voor heel de aarde?

De eerste dag 2018 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9 Eens in de drie jaar staat met Pinksteren Genesis 11,1-9 op het gemeen- schappelijk leesrooster, naast Handelingen 2,1-11(24), de jaarlijks terug- kerende pinksterlezing. De Genesislezing verhaalt hoe JHWH ingrijpt bij de torenbouw van Babel en de taal van de mensenzonen verwart en hen verstrooit over de gehele aarde. Volgens sommige interpretaties worden […]

Bijbelwetenschappen

Geloof in God om wat Hij doet

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9, Handelingen 2,1-(13)24 en Johannes 14,8-17 Bij God is het onmogelijke mogelijk; dát is de realiteit waarin wij leven! Daar draait alles om in deze pinksterlezingen. Voor een exegese van Genesis 11,1-9 kan een verwijzing naar het inleidend artikel van Rochus Zuurmond of naar de exegese van de alternatieve pinksterlezing volstaan. Dan blijft […]

Bijbelwetenschappen

‘Van omhoog’ geboren worden

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Exodus 3,1-6, Psalmen 93, Romeinen 8,12-17 en Johannes 3,1-16 Exodus 3 begint eigenlijk in Exodus 2,23. Twee keer horen we daar het woord slavernij, dienstwerk (Hebr.: ‘abhodah). Daartussenin schreeuwen de Israëlieten om hulp. En God laat zich kennen. Niet ‘horen, zien en zwijgen’, maar ‘horen, zien en kennen’ is wat God doet. De stem […]

Bijbelwetenschappen

De Kleine Wereld

De eerste dag 2017 | Joen Drost | Kindermoment | Pinksteren

Bij Johannes 15,26-16,4 Verhaal Drie kinderen, Jack, John en Flippa, zijn de vaste helpers op een kinderboerderij. Iedere middag gaan ze even helpen met het voeren van de dieren. Er zijn geitjes, konijnen en kippen, er is een vijver met eenden en dan vliegen er allerlei duiven, met een duiventil. De kinderboerderij heet De Kleine […]

Bijbelwetenschappen

Pinksteren meemaken

De eerste dag 2017 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren is een inspirerend gegeven. Het feest kent veel symboliek en handelingen die we kunnen gebruiken in en na de dienst. Twee suggesties. Bemoediging en groet Deze bemoediging en groet is vrij te vertalen naar de gesproken talen en dialecten in elke gemeente in Nederland: Voorganger: Onze hulp is in de naam van de God […]

Bijbelwetenschappen

Gave van de Tora en van de Geest

De eerste dag 2017 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Ezechiël 11,17-20, Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,23-29 Op Pinksteren brengt God zijn droom in vervulling: naar huis brengen wie van thuis verdreven zijn, samenbrengen wie gescheiden zijn, allen bezield zien door één Geest in wie Hijzelf naar de mensen toekomt. Dit gebeuren is voor herhaling vatbaar en trekt steeds grotere kringen. Ezechiël hoort bij […]

Bijbelwetenschappen

Een wonder met inhoud

De eerste dag 2016 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Vergeving, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Joël 3,1-5, Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23 De lezingen voor Pinksteren uit de profeet Joël en uit Handelingen sluiten nauw op elkaar aan en verbinden de gave van de Geest met het bijeenbrengen van de vele volkeren in één godsvolk. De evangelielezing legt een ander accent en concentreert zich op de relatie tussen de […]

Bijbelwetenschappen

Pinksteren: hoe moet het verder?

De eerste dag 2015 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9, Psalm 104,25-35, Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,8-17 Pinksteren of het Wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van Lucas het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het talenwonder van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring (Gen. 11). In Handelingen 2,1-24 […]