Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Een nieuwe vreugdebode

De eerste dag 2018 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 40,1-11 en Johannes 1,19-28 De tweede Jesaja (caput 40-55) was werkzaam tijdens de tweede helft van de ballingschap, terwijl de Pers Kores al tegen het Babylonische Rijk optrok. De profeet zag daarin het begin van een heilstijd, met het mogelijke perspectief van een terugkeer van de ballingen naar Jeruza-lem. De profeet wordt opgeroepen […]

Bijbelwetenschappen

Voor koningen en keizers

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Jesaja 62,6-7.10-12, Liedboek 119:17.18, 1 Timoteüs 6,11b-16 en Matteüs 10,26-33 Levert deze dag een preek en een schriftuitleg op, speciaal voor wie boven ons gesteld zijn? Voor koningen, keizers (voor zover aanwezig), de overheid? Een feestdag voor hofpredikanten? De antifoon bij de openingspsalm op de gedenkdag der Augsburgse Confessie lijkt er aanleiding toe te […]

Bijbelwetenschappen

De bruggenbouwer

De eerste dag 2016 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen, Vrede | Pastoraat

Bij Hebreeën 4,14-5,10 en Lucas 22,39-46 Jezus is priester, hogepriester zelfs. Dat is pontifex in het Latijn. Het woord pontifex geeft prachtig aan wat de kern is van het priesterschap. Pontifex komt van pons plus facere: brug-maken. In het ‘woord van de oproep’ dat Hebreeën is (13,22), komt Jezus naar voren als bruggenbouwer. Hij bouwt […]

Bijbelwetenschappen

De Heer is genadig en gedenkt de wereld

De eerste dag 2015 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Lucas 1,57-80 Lucas 1,57-80 is het slot van het geboorteverhaal van Johannes de Doper, de voorloper, theologisch en narratief, van Jezus van Nazaret (1,76). Zijn geboorteverhaal en dat van Jezus, dat wordt afgerond in Lucas 2, zijn inhoudelijk en verhalend net zo sterk met elkaar verbonden als het verbond van God met de wereld […]

Bijbelwetenschappen

De messiaanse koning, Johannes de Doper en Jezus

De eerste dag 2013 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt | Jezus

Bij Jesaja 11:1-10 en Matteüs 3:1-12 Op deze tweede adventszondag treft de profetenlezing uit Jesaja duidelijk een andere toon dan de evangelielezing uit Matteüs: de optimistische verwachting van de messiaanse koning versus Johannes die de komende toorn aankondigt in zijn spreken over ‘Hij die na mij komt’. De eerste twaalf hoofdstukken van het boek Jesaja […]

Bijbelwetenschappen

De roeping van Elisa

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen, Profeet | Navolging

Bij 1 Koningen 19,19-21 Roepingen verlopen in Tenach soms spectaculair, bijvoorbeeld die van Samuel (1 Sam. 3), Jesaja (6,1-13), Jeremia (1,4-19) en Ezechiël (1-3). De geroepene twijfelt vaak eerst en sputtert tegen. Dat doet ook Mozes (Ex. 3,11.13 en 4,1-17). Jona maakt het nog bonter: hij onttrekt zich aan zijn roeping door precies de andere […]

Bijbelwetenschappen

Klassenoudste

De eerste dag 2013 | Karin van den Broeke | Kindermoment | Ambt, Dienen | Leiderschap

Verhaal ‘Meiden, jongens, ik heb een idee,’ zegt meester Theo. Iedereen luistert. ‘Ik heb de indruk dat wij allemaal willen dat er iets meer gezéllige dingen in onze klas georganiseerd worden.’ ‘Ja! Yes!’ roept de hele klas. ‘Wat als we nou eens iemand aanwijzen die daar echt goed in is? Die met ideeën komt en […]

Bijbelwetenschappen

Een nieuwe vreugdebode

De eerste dag 2011 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 40,1-11 en Johannes 1,19-28 De tweede Jesaja (caput 40-55) was werkzaam tijdens de tweede helft van de ballingschap, terwijl de Pers Kores al tegen het Babylonische Rijk optrok. De profeet zag daarin het begin van een heilstijd, met het mogelijke perspectief van een terugkeer van de ballingen naar Jeruzalem. De profeet wordt opgeroepen […]