Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Bevrijdingstheologie

De eerste dag 2019 01 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

In Lucas 3:1-2 zet Lucas de machten in de dagen van het optreden van Johannes de Doper in het gelid. Zijn evangelie is contextuele theologie. Theologie, geen geschiedschrijving, al lijkt dat wel zo. Ook in 1:5 en 2:1-2 lijkt het hem om geschiedschrijving te gaan, wanneer de grote namen van die eerste decennia van de eerste eeuw van onze jaartelling de revue passeren. Maar dit alles is decor, het is context. Het duidt de wereld aan waarin het verhaal dat Lucas vertelt zich afspeelt.

Bijbelwetenschappen

God maakt een nieuw begin

De eerste dag 2021 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 63,19b-64,8, Psalm 85 en Marcus 13,24-37 Een aantal jaren terug had ik een bespreking voor de dienst van Eerste Advent. De ontzetting die uit Jesaja en Marcus sprak, vond zijn weg naar de aanwezigen. Onomwonden werd gemeld dat wat er werd aangezegd juist in deze tijd gebeurde. Eén jaar daarvoor waren de aanslagen […]

Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]

Bijbelwetenschappen

Een innerlijk verdeeld koninkrijk of huis

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Conflicten, Vergeving | Navolging

Bij Rechters 12,1-6, 2 Korintiërs 4,13-18 en Marcus 3,20-35 Er zitten nogal wat pijnlijke kanten aan het evangelie van deze zondag. Er is pijn, onbegrip, bezorgdheid en schaamte over het optreden van Jezus bij zijn biologische familieleden. Zoals we weten uit de contextuele theologie van Ivan Boszormenyi-Nagy worden dergelijke gevoelens sterker naarmate we meer met […]

Bijbelwetenschappen

Kerstmoraal

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 9,1-6(7), Micha 5,1-4a, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 Te midden van de kerstweelde is er altijd wel iemand die de ‘kerstgedachte’ in herinnering brengt. En inderdaad, het feest heeft ook een immateriële, niet-eetbare kant. De engelen zingen over vrede op aarde. Ontroerend zijn de kerstbestanden uit de Eerste Wereldoorlog. Je loopgraaf uit durven […]

Bijbelwetenschappen

‘Daarom leert Hij zondaren de weg’

De eerste dag 2017 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Kwaad, Schuld | Navolging

(Psalm 25 vers 8 Oude Berijming) Bij Ezechiël 18,1-19(.20-23.32) ‘Ze vroegen de profetie: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: de ziel die zondigt zal sterven (Ezechiël 18,4). Ze vroegen de Tora: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: laat hij een schuldoffer brengen en hij zal […]

Bijbelwetenschappen

‘Bekeer je en beter je leven’

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Navolging

Bij Ezechiël 33,7-11, Psalmen 119,33-40, Romeinen 12,9-21 en Matteüs 18,15-20 De lezingen uit Ezechiël en Matteüs hebben een opvallend thema gemeen: dat mensen die op een verkeerde weg zijn, de kans moeten krijgen om zich daarvan te bekeren, en dat Gods dienaren daarin een verantwoordelijkheid hebben. In de Romeinenlezing komt dat gegeven ook min of […]

Bijbelwetenschappen

Hij doet doven horen en sprakelozen spreken

De eerste dag 2017 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering

Bij Jesaja 6,8-13 en Marcus 7,31-37 De evangelielezing van vandaag komt behalve in het Luthers leesrooster ook voor in het Gemeenschappelijke Leesrooster, in het Marcusjaar, op de 11e ‘zondag van de zomer’. Daar wordt hij echter niet gecombineerd met Jesaja 6,8-13, maar met Jesaja 35,1-10. Dat is een heilsprofetie, die aankondigt dat de steppe zal […]

Bijbelwetenschappen

Wie hoort erbij?

De eerste dag 2017 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Samenleving

Bij Jesaja 56,1-8, Galaten 5,16-24 en Lucas 17,11-19 De redenen waarom mensen anderen buitensluiten uit hun samenlevingsverbanden zijn divers. Etnische achtergrond, normen en waarden, cultuur en religie, lichamelijke kenmerken. Allemaal komen ze aan bod in de tekstgedeelten van deze zondag. Wat is ervoor nodig om erbij te mogen horen? Of moeten we eerst vragen: wie […]

Bijbelwetenschappen

Geboorte van boven af aan

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verlossing | Geest

Bij Johannes 3,1-15 Het gesprek tussen Nikodemus en Jezus wil maar niet vlotten. Tot driemaal toe spreekt Jezus een stellig amèn, amèn uit. Onverbiddelijk stelt Hij de eis van de ‘geboorte van boven af aan’. Is dat een truc om zijn gesprekspartner buiten spel te zetten als buitenstaander? Want zo functioneert het spreken over ‘wedergeboorte’ […]