Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Is de rentmeester onrechtvaardig?

De eerste dag 2019 04 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Commentatoren hebben moeite met deze Lucasparabel en proberen hem recht te breien. De overige lezingen over rijken en armen werpen van een andere kant licht op de gelijkenis. Is de rijke heer met schuldenaars een tsaddiq, of is de rentmeester die lasten verlicht dat?
Bijbelwetenschappen

Ik ben de goede herder

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Verlossing | Jezus

Bij Ezechiël 34,1-10 en Johannes 10,11-16 Spreken in gelijkenissen roept de lezers op om hun eigen positie te bepalen. Herkennen ze zichzelf en anderen erin? Waar (h)erkennen ze God? En hoe bepaalt dat hun woorden en gedrag? Zowel Ezechiël als Johannes gebruikt een bekend beeld, van schapen en hun herder(s), om de complexe relaties tussen […]
Bijbelwetenschappen

De wijze en de dwaze meisjes

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Levenskunst

Bij Spreuken 9,1-18 en Matteüs 25,1-13 Het verhaal van de bruidsmeisjes is in onze hedendaagse context niet gemakkelijk te verstaan. Solidariteit en delen zijn voor gelovige christenen belangrijke waarden. Men verwacht dan ook dat de meisjes onderling olie delen of dat de bruidegom het achteraf zal opnemen voor de meisjes die geen olie kregen van […]
Bijbelwetenschappen

De twee zonen

De eerste dag 2017 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Jodendom | Jodendom

Bij Ezechiël 18,1-4.25-32, Filippenzen 2,1-13 en Matteüs 21,23-32 De lezing uit de Filippenzenbrief is een krachtige getuigenis over wat Jezus van Nazaret deed, deze werker in de wijngaard die ja zei en trouw was aan zijn opdracht tot de dood toe. Zo gaat de parabel van de twee zonen anders klinken. Ging het in de […]
Bijbelwetenschappen

De arbeiders in de wijngaard

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad | Navolging

Bij Matteüs 20,1-16,1 Voor Matteüs 20,1-16 zie ook 1 november 2017, Dankdag voor gewas en arbeid. Jona 3,10-4,11, Psalmen 145,1-12 en Filippenzen 1,21-27 De lezingen die het rooster voorstelt bij Matteüs 20,1-16 geven kleur aan de gelijkenis. Jona lijkt wel een werker van het eerste uur. De psalm bezingt de Eeuwige als rechtvaardig, de Filippenzen […]
Bijbelwetenschappen

Met de wet van God in je hart

De eerste dag 2017 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Geest

Bij Jeremia 31,31-34, Efeziërs 5,15-21 en Matteüs 22,1-14 De teksten van deze zesde zondag van de herfst lenen zich voor een herinnering aan Pinksteren en de doop. De profeet voorspelt een tijd waarin de wet van God de gelovigen in het hart geschreven zal zijn. Voor de gemeente is dit met Pinksteren realiteit geworden. De […]
Bijbelwetenschappen

Goede en slechte vruchten

De eerste dag 2017 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Dienen, Gelijkenis | Pastoraat

Bij Matteüs 7,15-21 Goede en slechte vruchten Gesprek Zoek voor de beamer afbeeldingen van vruchtbomen waaraan de vruchten hangen. Vraag aan de kinderen of ze kunnen zien wat voor boom het is. Hoe weten ze dat? Aan de vruchten herken je de boom! Of: neem fruit mee, zoals een appel, een peer, een pruim, enzovoort. […]
Bijbelwetenschappen

De chaosmacht van de zee en Gods Koninkrijk

De eerste dag 2017 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Bij Matteüs 13,1-9.18-23 ‘Op die dag ging Jezus het huis uit’ – zo begint de eerste van de gelijkenissen in het Matteüsevangelie, de parabel over de zaaier. Niet zomaar toevallig de eerste in de rij, maar meteen ook de meest fundamentele, waarin alles wordt gezegd. Wélk huis Jezus uitgaat is niet duidelijk, wel wie er […]
Bijbelwetenschappen

Het onkruid op de akker

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad, Zegen | Kerk in de wereld

Bij Jesaja 40,12-25 en Matteüs 13,24-30.36-43 ‘Hoor Israël!’ is de bekende aanhef van een van de belangrijkste joodse teksten. Horen is meer dan geluid opvangen, ook meer dan aandachtig luisteren: iets tot je hart en ziel laten doordringen en van daaruit handelen. Wie oren heeft, moet luisteren, klinkt het indringend in Matteüs 13,43. De matteaanse […]
Bijbelwetenschappen

Kostbaarder dan zuiver goud: de wet des Heren

De eerste dag 2017 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis

Kostbaarder dan zuiver goud: de wet des Heren Bij 1 Koningen 3,5.7-12, Psalmen 119,121-128 en Matteüs 13,44-52(58) Vandaag horen we aan het slot van Jezus’ rede met gelijkenissen nog drie mesjalim. Daarna volgt een conclusie. We beginnen bij de akker waarin de schat verborgen is. Iemand vindt die schat, verbergt hem weer en gaat alles […]