Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De dood van Saul dubbel verteld

De eerste dag 2019 04 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Levenseinde en rouw, Overlijden

Het slot van het eerste boek Samuel vertelt over de dood van Saul. Het tweede boek begint met een andere versie van Sauls dood, uit de mond van een Amalekiet. Ik heb dat altijd gelezen als een verhaal dat die jongen uit zijn duim zuigt in de hoop beloond te worden voor iets wat hij niet had hoeven doen. Maar nu weet ik dat niet meer zo zeker. Omdat meer episodes in deze cyclus dubbel verteld worden, kan ook dit heel goed een alternatieve versie van het verhaal over Sauls einde zijn.
Bijbelwetenschappen

De onderhandelingen van een rechtvaardige

De eerste dag 2019 03 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Leiderschap

In het verhaal over Sodom balanceert een hele gemeenschap op het scherp van de snede. De Sodomieten hebben met elkaar een levensstijl opgebouwd die andersdenkenden en -handelenden uitsluit, controleert en beknot. Er is al geen totalitaire overheid meer die de bevolking onderdrukt, maar de bevolking zelf bestaat uit daders en slachtoffers; onrecht is tot recht verheven.
Bijbelwetenschappen

Machthebbers hebben weinig vrienden

De eerste dag 2019 01 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Jodendom

In hoofdstuk 4 wordt de verandering beschreven die Ester doormaakt. Van mooi meisje dat luistert naar haar oom en haar komaf verzwijgt, dat luistert naar de hoveling die haar aanraadt zich op te doffen, en dat de wetten van de koning niet wil overtreden ondanks de dreigende catastrofe voor haar volk; naar een koningin die bevelen geeft, die uit haar eigen schaduw treedt en moed bewijst: ‘Ga (…) doe niet (...) ik zal (...) ik zal gaan’ (4:16). Zij verandert van iemand die de blik naar binnen richt, in iemand die opkijkt en het wezenlijke in zicht neemt.
Bijbelwetenschappen

Mordechai poogt de Joden te redden

De eerste dag 2019 01 | Gerben Westra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Jodendom

Het boekje Ester wordt in de introductie die de NBV erbij geeft, een novelle genoemd. Dat genre, zo luidt de definitie, kent één hoofdpersoon, die we leren kennen op een eendimensionaal keer- of hoogtepunt in zijn/haar leven. Zijn/haar karakter ontwikkelt zich nauwelijks. Er zijn in dit verhaal wel meer handelende personen. In dit hoofdstuk is het in elk geval Mordechai die de hoofdrol speelt: twaalf keer valt zijn naam.
Bijbelwetenschappen

Koning Swentibold

De eerste dag 2021 | Trinus Hibma | Kindermoment | Kwaad

Bij Johannes 6:1-15 Er was eens een zeer wantrouwige koning. Wantrouwiger kon bijna niet. Hij heette Swentibold, en hij was niet alleen doodsbang dat een ander hem van de troon wou stoten en zijn kroon roven. Nee, hij kreeg het al Spaans benauwd als iemand iets net zo goed of nog beter kon dan hij. […]
Bijbelwetenschappen

Als pasgeboren kinderen

De eerste dag 2018 | Rochus Zuurmond | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Schepping | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1-11 Het alternatieve leesrooster reikt voor de periode Paasnacht tot en met Pinksteren 2018 perikopen uit Genesis 1-11 aan en legt daarmee oorspronkelijke verbanden van het kerkelijk jaar bloot. Genesis 1 klinkt immers elk jaar in de Paasnacht, de verhalen van Noach en zijn ark zijn onlosmakelijk verbonden met de doop (vgl. 1 […]
Bijbelwetenschappen

Het kwaad

De eerste dag 2018 | Joost Schelling | Kindermoment | Kwaad | Pastoraat

Bij Genesis 3,1-14 Op deze zondag staat centraal hoe het kwaad in de wereld is gekomen. Op deze oervraag van de mensen wil Genesis 3 antwoord geven. Hoe komt het dat mensen te verleiden zijn tot zaken die niet mogen? Van oudsher gaat het dan over zondigen, maar het verhaal zelf wil eigenlijk de nadruk […]
Bijbelwetenschappen

Als er geen liefde was

De eerste dag 2018 | Trinus Hibma | Kindermoment | Kwaad, Schepping | Pasen

Bij Johannes 17 Verhaal Lang voordat Adam en Eva werden gemaakt, had je al Neanderthalers. Dat is een moeilijke naam, een Duitse naam. Die hebben ze verzonnen voor mensen die heel, heel lang geleden – voor Adam en Eva dus – al in het dal van de rivier de Neander woonden. We weten niets meer […]
Bijbelwetenschappen

Kaïn en Abel

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Kwaad | Pastoraat

Bij Genesis 3,1-14 Kaïn en Abel zijn gebaard door dezelfde moeder. Maar daarmee houdt de overeenkomst tussen beiden op. Bij zijn geboorte roept Eva de naam Kaïn, want, zegt zij: ‘verworven heb ik (Hebr.: qaniti, van qanah = 1. verwerven; 2. scheppen) een man bij de Heer’ (Genesis 4,1 – Naardense Bijbel; ‘met de Heer’ […]
Bijbelwetenschappen

Gezien worden

De eerste dag 2018 | Joost Schelling | Kindermoment | Dienen, Kwaad, Zegen | Pastoraat

Bij Genesis 4,1-16 Het draait in het verhaal van vanmorgen om (niet) zien en (niet) gezien worden. Kaïn en zijn offer worden niet (meteen) door God gezien, Abel en zijn offer wel. Dat voedt het kwaad (jaloezie) in Kaïn, die uiteindelijk zo ver komt dat hij zijn broer Abel doodt. In het moment met de […]