Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Kansen ten leven voor iedereen

De eerste dag 2019 01 | José Vos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

‘En het gebeurde (…)’ (Hebr.: wajehi). Zo begint de Hebreeuwse tekst over de roeping van Jeremia, en dat betekent: Let op! Er volgt iets belangrijks. Het boek Jeremia heeft een lange en ingewikkelde ontstaansgeschiedenis met verschillende auteurs, maar deze eerste verzen zetten ons op het spoor van iemand uit een priestergeslacht, rond het jaar 600 v.Chr., uit een dorp in Juda, niet ver van de zuidgrens van het toenmalige Noordrijk, waartegen hij zal gaan optreden. Hij wordt geroepen tot profeet van de Eeuwige, maar niet alleen voor zijn eigen volk en generatie. De profetieën overbruggen regeringen van meerdere koningen en zijn gericht op verschillende situaties. Misschien ook nog op die van onze tijd?

Bijbelwetenschappen

Gered uit de macht van de dood

De eerste dag 2019 01 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

‘In het sterfjaar van koning Uzzia’: een aankondiging die meer is dan een tijdsbepaling. Het ancien régime moet verdwijnen. Er is een andere wereldorde op komst! Hoor maar: ‘toen zag ik [Jesaja,] de Heer zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem (…) en riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen, de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid’ (Jesaja 6:1-3).

Bijbelwetenschappen

En wij, wat moeten wij doen?

De eerste dag 2019 01 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Alle drie de teksten van de huidige Derde Advent koppelen de vormgeving van het leven aan de toekomstverwachting. De redactor van de profetieën van Sefanja kijkt in de diaspora uit naar de vreugde over het einde van de straf en over Gods onbetwist koningschap in Jeruzalem. Voor Paulus is de nabijheid van de Heer de motivatie voor goed handelen in het dagelijkse leven. En reeds voor de Doper ging, aldus Lucas, een bekering die het gedrag van mensen zichtbaar veranderde samen met de verwachting niet alleen van de dag des oordeels, maar ook van de sterkere die met de heilige Geest ging dopen.

Bijbelwetenschappen

Velen zijn geroepen, Een is uitverkoren

De eerste dag 2021 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Jezus

Bij Jesaja 25,1-9 en Matteüs 22,1-14 Twee bestaande gelijkenissen heeft Matteüs gebruikt in zijn versie van het koninklijk bruiloftsmaal (22,1-14). Eerst vertelt hij op zijn eigen manier de gelijkenis van het bruiloftsmaal, de feestelijke maaltijd. Hierover horen we ook in de profetenlezing van Jesaja 25,6-9. Deze gelijkenis wordt door Lucas verteld en vertaald in zijn […]

Bijbelwetenschappen

De ene profeet is de andere niet

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Jezus

Bij Deuteronomium 18,15-20, Psalmen 111 en Marcus 1,21-28 Het bijbelboek Deuteronomium vormt de afscheidsrede van Mozes, die hij vlak voor zijn dood uitspreekt. Hij zal het Beloofde Land niet binnengaan en ‘zijn graf is nooit gevonden’. Apocriefe geschriften, zoals Assumptio Moyses, verhalen van zijn opname bij de Eeuwige. En ‘nooit meer is in Israël een […]

Bijbelwetenschappen

Velen geroepen, weinigen uitverkoren?

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Jezus

Bij Jesaja 25,1-9 en Matteüs 22,1-14 Voor wie van eten houdt, is het beeld van een maaltijd voor het Koninkrijk van God een aanlokkelijk perspectief. Het profetische beeld van olierijke spijzen prikkelt het voorstellingsvermogen en verwijst naar overvloed en het einde aan voedselschaarste en armoede. Het beeld van pure, rijpe of belegen wijnen geeft de […]

Bijbelwetenschappen

Wees eensgezind en barmhartig

De eerste dag 2017 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

Bij Jeremia 32,37-42 en Lucas 16,1-9 Jeremia kan meer dan jeremiëren. Hij spreekt ook woorden van hoop. Woorden die aan de Eeuwige worden toegeschreven. De profeet is getuige van de teloorgang van het land. Dat wordt onder de voet gelopen door de Babyloniërs. Een situatie die, zoals bij veel profeten, wordt geduid als een straf […]

Bijbelwetenschappen

Om de liefde: toen, nu en straks

De eerste dag 2017 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Profeet | Pastoraat

Bij Jesaja 38,1-6, Liedboek 77:4-6, 1 Korintiërs 13 en Lucas 18,31-43 De drie lezingen van vandaag hebben allemaal te maken met terugzien, het moment zelf en vooruitkijken. Het zijn mooie lezingen ter voorbereiding op het keerpunt van de tijd later deze week, Aswoensdag. Dan begint de kerkelijke tijd van opnieuw herinneren en toeleven naar het […]

Bijbelwetenschappen

Om de glorie van de Heer van dood en leven

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Profeet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Ezechiël 37,1-14 en Johannes 11,1-44 De profeet Opnieuw is daar die hand. De hand die de profeet naar buiten leidt, is opnieuw ‘op hem gekomen’ (Ezechiël 37,1). De Heer pakt de profeet als een stuk gereedschap. Terecht vertaalt de NBV met ‘grijpen’. Want die hand gaat niet zachtzinnig om met de profeet. Zo heeft […]

Bijbelwetenschappen

God wil met ons zijn

De eerste dag 2016 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Profeet, Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

God wil met ons zijn Bij Jesaja 7,10-17, Romeinen 1,1-7 en Matteüs 1,18-25 De vierde zondag van Advent valt dit jaar een volle week voor het Kerstfeest. Maar deze zondag staat al helemaal in het teken van het Kind dat komt. In het Kind staat God zelf centraal, is God met ons. Dat is de […]