Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Genieten van het leven of rijk zijn bij God

De eerste dag 2019 03 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Zingeving

In zowel Prediker 2 als de gelijkenis uit Lucas 12 lijkt een nog steeds actuele zingevingsvraag te worden aangesneden: wat is nu werkelijk de waarde van het leven? In de context van het evangelieverhaal gaat het in bredere zin om de vraag: wat is het leven waard voor God? Farizeeën en schriftgeleerden zien het leven als handelswaar, net zoals ze een waardentabel hanteren voor de offerdieren. Maar God, voor wie alle leven even dierbaar is (Lucas 12:6-7), heeft geen plaats op deze balans.

Bijbelwetenschappen

God geven wat God toekomt

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen, Rijkdom | Pastoraat

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Het verhaal van de arme weduwe kan gelezen worden als uitwerking van wat het betekent aan God te geven wat God toekomt. Bovendien maakt dit verhaal ook deel uit van Marcus’ duiding van de verwoesting van de tempel. Eerder in Marcus 12 kreeg Jezus de vraag of het geoorloofd […]

Bijbelwetenschappen

Goud, wierook en mirre

De eerste dag 2018 | Judith Visser | Kindermoment | Rijkdom | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Matteüs 2,1-12 Het bezoek van de drie wijzen uit het oosten is een verhaal dat makkelijk tot de verbeelding van kinderen spreekt. Het is toch heel bijzonder dat drie wijze mannen van ver op bezoek komen bij de pasgeboren Jezus. Voor deze zondag zou je kunnen proberen iets van goud, wierook en mirre mee […]

Bijbelwetenschappen

Wie haalt het meeste op?

De eerste dag 2017 | Joen Drost | Kindermoment | Armoede, Rijkdom | Samenleving

Bij Lucas 18,9-14 Saartje en Emmy gingen collecteren voor het jeugdwerk. Als je genoeg ophaalde, was de helft voor je eigen club en de rest voor andere kinderen. Ze gingen bij de supermarkt staan, maar de meeste mensen liepen door met hun volle boodschappentassen. Er was daar ook een man met de daklozenkrant. ‘Ik vind […]

Pastoraat

Allerheiligen

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Rijkdom, Vrede | Navolging

Diploma Bij Matteüs 5,1-12a Vraag de kinderen of ze een diploma hebben. Wat betekent dat diploma? En zijn er kinderen met een medaille? Neem eventueel je eigen (zwem/veterstrik/school)diploma of medaille mee. Vertel wat jouw diploma/medaille betekent: jij kunt iets goed (diploma) of zelfs als een van de besten (medaille). Kies welk woord past bij de […]

Bijbelwetenschappen

Breken en delen: overvloed voor velen

De eerste dag 2017 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rijkdom, Zegen | Jezus

Bij Marcus 8,1-9 Drie dagen lang geeft Jezus onderwijs aan een menigte mensen, van wie er velen van verre gekomen zijn. Na drie dagen krijgt Hij medelijden met de menigte, ofwel, zoals de Naardense Bijbel vertaalt: ‘mijn hart trekt samen om deze schare’ (Marcus 8,2). Jezus wordt geraakt en met ontferming bewogen. Interessant is het […]

Bijbelwetenschappen

Slim?!

De eerste dag 2017 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Kwaad, Rijkdom | Samenleving

Bij Lucas 16,1-9 Slim?! Al jaren werkte meneer Pieterse bij de bank. Helaas had meneer Pieterse de verleiding niet altijd kunnen weerstaan om er zelf beter van te worden; een hogere rente vragen en wat je te veel kreeg in je eigen zak steken was niet zo moeilijk. Wie kwam daar nu achter? Maar de […]

Bijbelwetenschappen

De aardse huisvesting en het schimmenrijk

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Hemel, Rijkdom | Overlijden

Bij Jesaja 5,8-16 en Lucas 16,19-31 In de profetie van Jesaja (5,8.11) klinkt het dubbele ‘Wee!’ (Hebr.: hoj, Gr.: Ouai) nogal dreigend. Er gaat dreiging uit van de toestand op aarde wanneer een mens zich daarop vestigt alsof daar niemand woont met wie hij rekening hoeft te houden. Dit is het geval wanneer een mens […]

Bijbelwetenschappen

Weinig kan veel

De eerste dag 2017 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Armoede, Rijkdom | Samenleving

Bij Marcus 8,1-9 Weinig kan veel Gesprek Elk ding op zich is klein en stelt op zich niets voor. Maar kleine dingen zijn echt belangrijk en waardevol en samen zijn ze veel – veel meer dan het lijkt. Een heel klein beetje is al genoeg in Gods hand. Weet je hoeveel letters het alfabet heeft? […]

Bijbelwetenschappen

Eindeloze bruiloft

De eerste dag 2017 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom, Verlossing, Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Eindeloze bruiloft Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes 2,1-11 Op de derde dag is er een bruiloft, aldus Johannes in zijn evangelie (2,1). Dat roept de vraag op wat er de dagen daarvoor is gebeurd. Dat laat de evangelist ons in het eerste hoofdstuk weten, maar dat levert een verrassing op, omdat er daar driemaal sprake […]