Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Waar je hart is

De eerste dag 2019 03 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

Te midden van de zomer, van vakantie, ontspanning, voor velen van genieten van de aangename aspecten van ons leven, doen de teksten van deze zondag onze blik richten op Gods toekomst met de wereld, weg van ons individuele leventje. In dezelfde tijd waarin de schrijver van Genesis 1 de schepping in den beginne niet anders weet te prijzen dan met een loflied, viert de schrijver van Jesaja 56-66 de doorgaande schepping met een groot tafereel van haar doel. Of dit vooruitzicht leven en handelen bepaalt, hangt af van de plaats waar je hart is.

Ecclesiologie

Eenheid en diversiteit in Christus’ gemeente

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Efeziërs 1,3-14 Eenheid en diversiteit – dat was de uitdaging voor de gemeente in Efeze, zo kunnen we opmaken uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Joden-christenen en heiden-christenen moesten tot een eenheid worden gesmeed. De hoofdboodschap in deze brief is dan ook dat de gemeente onderdeel is van de kerk die het […]

Bijbelwetenschappen

Verrijzenis en nieuwe schepping

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Schepping | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Johannes 20,1-18 en Jesaja 25,6-9 Het ‘paasevangelie’ volgens Johannes – het hele Johannesevangelie is een paasevangelie – is een dramatisch verhaal. Het speelt met motieven uit het scheppingsverhaal en kent ook een bijzondere omgang met het opstandingsgeloof. Het eerste kan de verrijzenis van Jezus in een bredere horizon plaatsen, het tweede kan aanknopingspunten bieden […]

Bijbelwetenschappen

Gods scheppingswerk en de mens

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Zegen | God

Bij Genesis 1,1-2,4a Tohoe wa bohoe. Verbazingwekkend leeg. Rasji vertaalt tohoe met ‘verbazingwekkend’, iets waar je met groot ontzag voor staat. Volgens het rabbijnse woordenboek van Jastrow betekent het woord tahah ‘to gaze, to be astonished, to be waste’. Rasji legt uit dat tohoe de reactie op bohoe, de leegte, is. De Kuzari verklaart: afwezigheid […]

Bijbelwetenschappen

Snoeien

De eerste dag 2018 | Joen Drost | Kindermoment | Schepping

Bij Johannes 15,1-8 Papa was in de tuin aan het werk. Hij knipte de struiken met een snoeischaar. De takken vlogen in het rond. Van de wijnrank die langs het balkon groeide, was bijna niets meer over. Alleen een berg dooie takken. ‘Wat doe je?’ zei Mosje. ‘Ik snoei,’ zei papa. ‘Dan gaan ze toch […]

Bijbelwetenschappen

Als er geen liefde was

De eerste dag 2018 | Trinus Hibma | Kindermoment | Kwaad, Schepping | Pasen

Bij Johannes 17 Verhaal Lang voordat Adam en Eva werden gemaakt, had je al Neanderthalers. Dat is een moeilijke naam, een Duitse naam. Die hebben ze verzonnen voor mensen die heel, heel lang geleden – voor Adam en Eva dus – al in het dal van de rivier de Neander woonden. We weten niets meer […]

Bijbelwetenschappen

Regenboog

De eerste dag 2018 | Marloes Meijer | Kindermoment | Schepping, Vertrouwen, Vrede | God

Bij Genesis 9,8-17 Gesprek Praat met de kinderen over een regenboog. Weten de kin- deren welke kleuren de regenboog heeft? (ROGGBIV: Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo, Violet.) Weten ze ook hoe een regenboog ontstaat? (Zonlicht breekt op regendruppels.) En een moeilijke vraag: welke vorm heeft de regenboog? (Rond!) Voor uitleg bij de antwoorden zie: […]

Bijbelwetenschappen

Als pasgeboren kinderen

De eerste dag 2018 | Rochus Zuurmond | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Schepping | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1-11 Het alternatieve leesrooster reikt voor de periode Paasnacht tot en met Pinksteren 2018 perikopen uit Genesis 1-11 aan en legt daarmee oorspronkelijke verbanden van het kerkelijk jaar bloot. Genesis 1 klinkt immers elk jaar in de Paasnacht, de verhalen van Noach en zijn ark zijn onlosmakelijk verbonden met de doop (vgl. 1 […]

Bijbelwetenschappen

Waartoe is de mens op aarde?

De eerste dag 2018 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Relaties

Bij Genesis 2,4-25 Deze perikoop wordt gewoonlijk het ‘tweede scheppingsverhaal’ genoemd, omdat er nader ingegaan wordt op wat in Genesis1,1-2,3 over Gods schepping werd verteld. Daarmee is aan één aspect van deze perikoop recht gedaan, maar wordt wellicht te weinig benadrukt dat dit verhaal ook voorbereidt op wat gaat volgen. Het dakpansgewijs voortgaan is een […]

Bijbelwetenschappen

Een wonder

De eerste dag 2017 | Judith Visser | Kindermoment | Opstanding, Schepping | Pastoraat

Bij Lucas 7,11-16 Jezus heeft heel veel wonderen laten zien. Zijn wonderen hebben altijd een bepaald doel gediend. Het ging ten diepste niet om het wonder, maar het wonder wees naar Gods Koninkrijk.Het wonder waarover we vandaag lezen is een heel bijzondere: een dode jongen wordt weer levend gemaakt door Jezus. De mensen raken vervuld […]