Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

God maakt een nieuw begin

De eerste dag 2021 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 63,19b-64,8, Psalm 85 en Marcus 13,24-37 Een aantal jaren terug had ik een bespreking voor de dienst van Eerste Advent. De ontzetting die uit Jesaja en Marcus sprak, vond zijn weg naar de aanwezigen. Onomwonden werd gemeld dat wat er werd aangezegd juist in deze tijd gebeurde. Eén jaar daarvoor waren de aanslagen […]

Bijbelwetenschappen

Voor altijd verbonden

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

Bij Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16 Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarmee is het onmogelijk om over de teksten van deze zondag te preken zonder dat het mensen raakt, want ze gaan beide over scheiden. Althans, zo lijkt het. Maar is dat de kern van de teksten? Maleachi profeteert over […]

Bijbelwetenschappen

Gods boog in de wolken

De eerste dag 2018 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | God

Bij Genesis 9,8-17 Wat in Genesis 8 al werd gezegd, maar daar in een goddelijke monologue intérieur, klinkt hier voluit en publiek. Daar (Genesis 8,21vv.) zegt de Heer bij zichzelf: ‘Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken vanwege de mens (…) Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb.’ De verzen […]

Bijbelwetenschappen

Uitzien naar Gods huwelijkstrouw

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-25, Psalmen 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannes 3,22-30 De derde zondag van de Adventstijd staat in het teken van Johannes de Doper, die, ook in het evangelie volgens Johannes, de aandacht van zichzelf afleidt en op Jezus wijst als degene om wie het werkelijk allemaal draait. De verhouding tussen Johannes en Jezus […]

Bijbelwetenschappen

Aankondiging van God-met-ons

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 7,10-14 en Lucas 1,26-38 Adventstekst De jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Het is een teken (Hebr.: ’ot) dat God geeft aan het huis van David. Het tekenkarakter komt tot uitdrukking in de naam van de zoon die de vrouw zal roepen: Immanuël (Hebr.: ‘immanoe ’el), wat betekent ‘met-ons-is-God’ (Jesaja […]

Bijbelwetenschappen

Kies dan het leven!

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Navolging

Bij Deuteronomium 30,15-20, Psalmen 1 en Lucas 14,25-33(35) Kiezen Alle lezingen voor vandaag gaan over het thema ‘kiezen’. Mozes zegt tegen het volk dat de keuze voor de Eeuwige een keuze is tussen leven en dood. Lucas beschrijft Jezus’ oproep om te kiezen voor het volgen van Jezus, en Psalmen 1 schetst voor ons hoe […]

Bijbelwetenschappen

Wie is de eerstgeborene?

De eerste dag 2016 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

Bij Genesis 25,19-34 Oerverhaal Hoe bekend het verhaal van Jakob en Esau ook is, telkens als ik het lees, kan ik mijn bewondering nauwelijks onderdrukken: wat een fenomenaal verhaal! Hoe in enkele zinnen karakters worden neergezet, familieverhoudingen worden geschetst en lijnen naar de toekomst worden uitgezet, is indrukwekkend. Het is grootse literatuur, en het is […]

Bijbelwetenschappen

Het Eerste Testament bekrachtigd

De eerste dag 2016 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Verbond, Verlossing | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Hebreeën 10,11-18 en Lucas 22,14-20 of Lucas 22,14-33 Waarom is deze nacht… anders? Deze nacht, deze avond is anders omdat we vieren dat er een nieuw verbond is en wordt gesloten, aan de tafel van de gedachtenis, waarbij een nieuw gebod wordt gegeven. ‘Mandatum novum do vobis,’ zong de antifoon ooit tijdens de voetwassing […]

Bijbelwetenschappen

Het grote zoenoffer

De eerste dag 2016 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Vergeving, Verlossing | Pastoraat

Bij Hebreeën 13,9-21 en Lucas 24,13-35 In de Hebreeënlezing op de eerste zondag van Pasen staat het offer centraal. In het boek Leviticus staat beschreven dat van de dieren die door het volk worden geslacht, door de priesters een deel aan de Heer moet worden geofferd (Leviticus 17). Met name het bloed van het dier […]

Bijbelwetenschappen

Vreugde om de komst van de Verlosser

De eerste dag 2015 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Psalm 147,12-20 en Lucas 2,33-40 Jesaja is bijna ten einde, een einde dat gekenmerkt wordt door vreugde (61,3.7.10). De gelezen perikoop maakt deel uit van een grote lofzang op Jeruzalem (Jesaja 54-62). De profeet kondigt een genadejaar af van de Eeuwige zelf (61,2). Een grote jubelzang, omdat het land weer het land […]