Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Een innerlijk verdeeld koninkrijk of huis

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Conflicten, Vergeving | Navolging

Bij Rechters 12,1-6, 2 Korintiërs 4,13-18 en Marcus 3,20-35 Er zitten nogal wat pijnlijke kanten aan het evangelie van deze zondag. Er is pijn, onbegrip, bezorgdheid en schaamte over het optreden van Jezus bij zijn biologische familieleden. Zoals we weten uit de contextuele theologie van Ivan Boszormenyi-Nagy worden dergelijke gevoelens sterker naarmate we meer met […]

Bijbelwetenschappen

Zonden vergeven

De eerste dag 2017 | Judith Visser | Kindermoment | Schuld, Vergeving | Jezus

Bij Matteüs 9,1-8 Het verhaal uit Matteüs gaat allereerst om het vergeven van zonden; daarna wordt de kreupele man genezen. Omdat wij mensen geneigd zijn onder de indruk te raken en te blijven van een wonderlijke genezing, is het misschien ook goed om met de kinderen juist stil te staan bij het eerste, de vergeving […]

Bijbelwetenschappen

Wat is de mens?

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Vertrouwen | God

Bij Jeremia 8,4-6.11 en 9,2-4.8-9.22-23, Efeziërs 4,22-32 en Matteüs 9,1-8 Dat een mens bij tijd en wijle struikelt en valt, daar wordt in de Bijbel niet zo’n punt van gemaakt. Dat hoort bij zijn mens-zijn. De mens is in zijn algemeenheid zwak en afhankelijk, beperkt in zijn mogelijkheden om dingen te verwezenlijken. En om zijn […]

Bijbelwetenschappen

Vergeven

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | God

Bij Exodus 32,7-14, Psalm 103,8-12 en Matteüs 18,21-35 ‘Niemand, zelfs God niet, kan vergeven wat ik mijn naaste heb misdaan.’ En: ‘Een wereld waarin vergeving almachtig wordt, is onmenselijk.’1 Vgl. E. Levinas, Het menselijk gelaat. Baarn 1975. Met deze krasse uitspraken komt de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas op voor de integriteit van slachtoffers. Vergeving is […]

Bijbelwetenschappen

Treckt ons hier uyt!

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Vergeving | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Bij Baruch 2,9-15 en Efeziërs 4,1-6 ‘Treckt ons hier uyt!’ bidt Baruch in de Babylonische ballingschap. Israël is verstrooid onder de volkeren. Ze zijn met weinigen overgebleven (Baruch 2,13). Ze zijn weggevoerd, ver van huis (Baruch 2,14). Is onze situatie, hoewel veel comfortabeler, eigenlijk wel zo anders? Wij zijn verstrooid over kerkgenootschappen. Wij zijn ook […]

Bijbelwetenschappen

‘In deze hoop zijn we gered.’

De eerste dag 2017 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Vergeving | God

Bij Jeremia 17,5-26, Romeinen 8,18-23 en Lucas 6,36-42 In de lezingen voor deze zondag zijn we op zoek naar een antwoord op de vraag: op wie moeten wij hopen, bij wie moeten wij onze steun zoeken? Bij Vader, Zoon en Geest natuurlijk. Maar waarom? Wat is de meerwaarde van de Heer tegenover andere goden en […]

Bijbelwetenschappen

‘En het geschiedde’

De eerste dag 2017 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Jezus

Bij Lucas 5,1-11 Ja, ik weet het: er is discussie over de vraag hoe je het Griekse Egeneto de (of: Kai egeneto) moet vertalen (5,1). De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt: ‘Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond (…).’ Ik houd het toch liever op het wat archaïsche ‘En het geschiedde (…)’. […]

Bijbelwetenschappen

Goedmaken

De eerste dag 2017 | Joost Schelling | Kindermoment | Conflicten, Kwaad, Vergeving | Relaties

Bij Jesaja 48,12-22 en Matteüs 5,20-26 Goedmaken Verhaal Knorrig was Judith wakker geworden. Gisteravond was ze boos thuisgekomen en direct naar bed gegaan. Ze wilde niet met papa en mama praten; boos sloeg ze haar slaapkamerdeur achter zich dicht. Nog even ging haar hand naar buiten en draaide haar zelfgemaakte bordje aan de deur om: […]

Bijbelwetenschappen

Verlangen naar het licht van de verrijzenis

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3, Jesaja 54,4-14, Psalm 30,2-6, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Sefanja 3,12-20, Psalm 126, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4, Matteüs 28,1-10(20) Lezingen voor de Paaswake De lezingen voor de Paaswake bieden een breed perspectief op de verrijzenis van Christus, en plaatsen deze in het kader van de […]

Bijbelwetenschappen

Gemeenschap door de Geest tot dienst bezield

De eerste dag 2017 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Vrede | Geest

Bij Genesis 8,6-16, 1 Petrus 1,3-9 en Johannes 20,19-31 Sleutelwoorden De evangelielezing bevat de leessleutel voor het Johannesevangelie (Johannes 20,30-31) en verbindt daardoor met sleutelwoorden als ‘Messias’, ‘Zoon van God’, ‘geloven’ en ‘leven’ belangrijke thema’s die elk hun uitwerking zouden verdienen. ‘Gelovende, hebben jullie leven’ (Johannes 20,31): jullie samen, als gemeenschap, ‘in zijn naam’. Volgens […]