Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Weest waakzaam en nuchter

De eerste dag 2020 01 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Advent, Kerkelijk jaar

Vandaag begint de Adventstijd. Dat wordt in veel gemeenten met vuurwerk, slingers en champagne ingeluid als ‘het nieuwe kerkelijk jaar’. Maar welbeschouwd is er hooguit sprake van een accentwisseling. Al vanaf de herfst klinken lezingen die herinneren aan het einde aller dingen. Het eigene van de Adventstijd is alleen dat het verwachten nu steeds meer geflankeerd wordt door het gedenken van Christus’ komst in het vlees. Op deze eerste zondag is daar echter nog weinig van te merken. Het is een en al eschatologie vandaag.
Bijbelwetenschappen

Dit staat te geschieden – en is gekomen

De eerste dag 2019 04 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

De laatste zondag van het liturgisch jaar is er een in een reeks. Herfst en winter gaan in elkaar over, Voleinding en Toekomst (Advent) kussen elkaar. De Komende die verwacht wordt, is de Gekomene die gevierd wordt. De toekomst is al gaande, het einde voltooid onder ons. Waar de eeuwigheid wordt gevierd, is de eeuwigheid nu. Koning Christus is de Voleinder als wel de reeds lang op ons Toegekomene.
Bijbelwetenschappen

De mol

De eerste dag 2021 | Marloes Meijer | Kindermoment | Openbaring, Wederkomst | Jezus

Bij Matteüs 24,15-28 Er zijn vast kinderen die het tv-spel ‘Wie is de mol?’ hebben gevolgd vorig jaar. In januari begint weer een nieuwe reeks. Of misschien hebben de kinderen zélf weleens ‘Wie is de mol?’ gespeeld. Wie kan vertellen hoe het spel gaat? (Als ze er niet uitkomen, is er vast een oudere jongere […]
Bijbelwetenschappen

Er ligt nog meer in het verschiet

De eerste dag 2013 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verzet, Wederkomst | Pastoraat

Bij 1 Korintiërs 15,20-28 Er stond niets meer te verwachten. Alles hadden zij ontvangen. Aangebroken was de tijd waarin alles, maar dan ook alles in vervulling was gegaan. De laatste dingen, zij waren er. Ze waren verlicht, hadden kennis, de Geest vervulde hen. Overal heerlijkheid, overal God aanwezig. Wat een rijkdom, wat een eer. Wat […]
Bijbelwetenschappen

Allerheiligen – de heiligen uit Openbaring

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Wederkomst | Kerk in de wereld, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De verbreding van het getelde naar het ontelbare is zichtbaar in zowel Jesaja 60 als Openbaring 7. In Jesaja 60 horen we eerst dat de zonen en dochters van Israël tot de aangesproken Vrouwe komen (Jesaja 60,4). Daarna, erg mooi: ‘Wie zijn deze, die daar komen gevlogen […]
Bijbelwetenschappen

De voltooiing en de komst van de Mensenzoon

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Wederkomst | Kerk in de wereld

Bij Jesaja 48,1-11 en Matteüs 24,15-28 De eerste christengemeenschappen leven in woelige tijden. De zogenaamde Pax Romana is een vrede gebaseerd op oorlog en geweld, en Romeinse onderdrukking van elk verzet. Voor het Joodse volk betekent dit, met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, ook de vernietiging van alles wat voor hen heilig is. […]
Bijbelwetenschappen

Wat wil dit roepen toch beduiden?

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-23, (Nieuw)Liedboek voor de kerken 2013, 44:1.9.11, 2 Petrus 3,3-14 en Matteüs 25,1-13 Drie voleindingszondagen, oplopend naar een climax: sta op, de bruidegom genaakt! Hij staat voor de deur. Advent is coming. In de voleinding wordt niets afgesloten, maar alles ontsloten, geopend. Tenzij de olie op is en het licht dooft. Niet het […]
Bijbelwetenschappen

Het einde van deze wereld

De eerste dag 2017 | Judith Visser | Kindermoment | Verlossing, Wederkomst | Pastoraat

Het einde van deze wereld Bij Matteüs 24,32-44 Gesprek Het is niet eenvoudig om met kinderen even in een kort moment over het einde van deze wereld te praten. Daarom halen we er een enkel element uit. De schriftlezing uit Matteüs begint met een les uit de natuur. Aan wat er in de natuur gebeurt, […]
Bijbelwetenschappen

Tijd van hoop op het naderende oordeel

De eerste dag 2016 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen, Wederkomst | Advent, Kerkelijk jaar

Tijd van hoop op het naderende oordeel Bij Jesaja 2,1-5 en Matteüs 24,32-44 Gieren, kadavers, dagen van verschrikking en valse messiassen zetten de toon voor de Adventstijd. De evangelielezing voor de eerste zondag ervan is genomen uit de ‘rede over de laatste dingen’ (Mat. 24,1-25,46), die Jezus houdt tijdens zijn laatste optreden in Jeruzalem (21,1-25,46). […]
Bijbelwetenschappen

Het_einde_van_deze_wereld

De eerste dag 2016 | Judith Visser | Kindermoment | Wederkomst | Pastoraat

Bij Matteüs 24,32-44 Gesprek Het is niet eenvoudig om met kinderen even in een kort moment over het einde van deze wereld te praten. Daarom halen we er een enkel element uit. De schriftlezing uit Matteüs begint met een les uit de natuur. Aan wat er in de natuur gebeurt, kun je ontdekken welk seizoen […]