Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Prijs je gelukkig

De eerste dag 2019 04 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

In beide lezingen, uit de Apocalyps en uit het Matteüsevangelie, gaat het om een specifieke levenshouding die aanbevolen wordt. Als mensen op de proef gesteld worden en in de beproeving staande blijven, dan kan hun voorbeeld inspireren tot navolging. Uit beide lezingen spreekt de overtuiging dat God de standvastigheid op waarde zal schatten. God staat garant voor deze consequente levenshouding. Vergelijk het getekend zijn van de dienstknechten van God met het zegel op hun voorhoofd (Openbaring 7:3) met het gebruik van het passivum divinum in de zaligsprekingen uit het evangelie.
Bijbelwetenschappen

Gods Geest die je overkomt

De eerste dag 2019 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

In onze tijd, waarin het zo veel gaat over eigen ervaringen en belevingen in de manier van geloven, zetten de lezingen voor vandaag ons op een totaal ander been. Daarom is het boeiend voor deze zondag je te laten gezeggen door de Schrift en dan ook door alle voorgeschreven lezingen. Juist door de herhalingen in de verschillende Schriftgedeelten en de andere context waarin ze staan, blijken die lezingen één ding gemeenschappelijk te hebben: in alle drie de lezingen gaat het over de Geest die je overkomt.
Bijbelwetenschappen

Huiswerk: leef de Tora en het evangelie

De eerste dag 2019 02 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

De boodschap die uit de profetie en het evangelie van deze zondag klinkt, is heel eenvoudig: leef de Tora, leef het evangelie. Zweer er niet bij, maar belichaam het. Als je leerling van Jezus bent, is het leven je stage. Of je erbij hoort (bij de tempel, de kerk, de Jezusbeweging) zal uit je gedrag en je gezindheid blijken, niet uit je lidmaatschapskaart of contributie.
Bijbelwetenschappen

Geloven in Gods Koninkrijk

De eerste dag 2019 02 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

Anders dan bij Matteüs (5:1-12) doet Jezus zijn uitspraken van ‘zalig’ en ‘wee’ bij Lucas (6:17-26) in de tweede persoon meervoud. Daarmee vestigt Hij de aandacht op de aangesprokenen: een grote schare van zijn leerlingen, evenals een grote menigte van het volk uit heel Judea, uit Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon (6:17). Die aandacht wordt versterkt doordat Jezus zijn blik opheft naar zijn leerlingen zodra Hij begint te spreken (6:20).
Liturgie | Praktische theologie

Inspiratie voor oudjaar

De eerste dag 2019 01 | Nienke van Andel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Jaarwisseling, Kerkelijk jaar

Het Oecumenisch Leesrooster biedt voor oudjaar geen aparte liturgische gegevens. De wereldlijke kalender heeft de liturgische niets te bieden op deze dag, zo is de gedachte achter het ontbreken van deze datum. Toch hebben veel gemeentes en gemeenschappen de gewoonte om op deze dag bij elkaar te komen.
Bijbelwetenschappen

Een gelukkig begin

De eerste dag 2019 01 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Johannes leert ons aan het eind van zijn evangelie dat hij tekenen heeft opgeschreven opdat wij zullen geloven dat Jezus de gezalfde is, de Zoon van God, en dat we door dat te geloven leven zullen hebben in zijn naam (20:30-31). In de evangelielezing van deze zondag begint Johannes met het eerste teken: de bruiloft die door moet gaan.
Bijbelwetenschappen

Een ontmoeting die ontroert

De eerste dag 2019 01 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

Op deze laatste Adventszondag vertoont de aankondiging van een geboorte door de profeet Micha onmiskenbaar een messiaans karakter. Het gaat logischerwijs om een koninklijke geboorte, gezien de verwijzing naar koning David (vermelding van Betlehem) en de verwijzing naar Psalmen 72 (vgl. Micha 5:3b met Psalmen 72:8b). Met de geboorte van dit kind breekt er volgens deze heilsprofetie een nieuwe, betere tijd aan.
Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]
Bijbelwetenschappen

Klein begin, groot resultaat

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen

Bij Ezechiël 17,22-24, Psalmen 92 en Marcus 4,26-34 De boom is in de Bijbel niet alleen een object in de tuin, maar vaak ook een symbool. Zo is er de levensboom, en de boom van goed en kwaad in Genesis 3. De boom als metafoor of symbool kom je ook op talloze andere manieren tegen. […]
Bijbelwetenschappen

Job méér gezegend na de rampspoed

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | God

Bij Job 42 Met hoofdstuk 42 eindigt het boek Job. Een oosters volksverhaal over een aanzienlijk en vermogend man die kwijtraakt wat hij bezit als hij door rampspoed wordt getroffen, heeft gediend als proloog van het boek Job (hst. 1-2). Hier, in het laatste hoofdstuk vanaf Job 42,7 krijgt dat oude volksverhaal zijn vervolg: Job […]