Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wij van de aarde

De eerste dag 2013 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,45-49 Het uitgangspunt van Paulus’ uiteenzetting is vanaf vers 45 niet meer het ‘dat’ van de opstanding der doden, maar het ‘hoe’. Daarover werd in Korinte verschillend gedacht. Ettelijke leden van de gemeente zagen de opstanding als een puur geestelijke zaak. Paulus bestrijdt deze opvatting. Zuiver geestelijk versus verdorven stoffelijk? Vandaag is […]

Bijbelwetenschappen

Het lijden van de Messias en Gods trouw

De eerste dag 2013 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Lijden | Israël, Jezus

Bij 2 Samuel 16,1-2a(5) en 2 Timoteüs 2,8-13 Op de avond van Witte Donderdag wordt in vele kerken de eucharistie of het avondmaal gevierd, ter gedachtenis van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield voorafgaand aan zijn lijden en sterven. Hoewel deze maaltijd in vier nieuw-testamentische teksten wordt beschreven (Mat. 26,26-29; Marc. 14,22-25; Luc. […]

Bijbelwetenschappen

Het lichaam van de gestorvene na de opstanding

De eerste dag 2013 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Overlijden

Bij 1 Korintiërs 15,35-38 In de hoofdstukken 12, 13 en 14 van zijn eerste brief aan de Korintiërs heeft Paulus uitvoerig gesproken over de gemeente als lichaam van Christus, als experiment van Gods liefde als overruonnen vijandschap, als nieurue gemeenschap – een nieurue schepping – ruaarin ‘geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of […]

Bijbelwetenschappen

Er ligt nog meer in het verschiet

De eerste dag 2013 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verzet, Wederkomst | Pastoraat

Bij 1 Korintiërs 15,20-28 Er stond niets meer te verwachten. Alles hadden zij ontvangen. Aangebroken was de tijd waarin alles, maar dan ook alles in vervulling was gegaan. De laatste dingen, zij waren er. Ze waren verlicht, hadden kennis, de Geest vervulde hen. Overal heerlijkheid, overal God aanwezig. Wat een rijkdom, wat een eer. Wat […]

Bijbelwetenschappen

De verrijzenis van Christus als bestaansgrond

De eerste dag 2013 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,1-11 1 Korintiërs 15,1-11, een traditionele lezing in de Paastijd, vormt een samenvatting van Paulus’ verkondiging van de verrijzenis van Christus. Binnen 1 Korintiërs 15 functioneert deze perikoop als een opmaat voor 1 Korintiërs 15,12-19 – de perikoop die volgens dit leesrooster de volgende zondag aan de beurt is – waarin Paulus […]

Bijbelwetenschappen

De neergang van Davids koningschap

De eerste dag 2013 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verzet | Israël

Bij 2 Samuel 15,1-12 en 1 Petrus 1,22-2,10 Op de twee laatste zondagen van de Veertigdagentijd, de ‘Passie-zondagen’ Judica en Palmarum, lezen wij een verhaal vol passie en tragiek uit de Davidsgeschiedenis. 2 Samuel 15 is een verhaal over vaders en zonen en over ouderschap. Tevens lijkt de schrijver impliciet de vraag aan de orde […]

Bijbelwetenschappen

Kinderkerstfeest

De eerste dag 2013 | Joen Drost | Kindermoment | Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Lucas 2,33-40 / Lucas 2:33-40 Verhaal Nu is het Kerstfeest alweer voorbij. De kerstboom staat er nog en de lichtjes voor het raam ook. De kaarsjes zijn half opgebrand. Gelukkig was er nog een kinderkerstfeest, met heel veel kinderen en ouders. Er was een kerstspel en een kinderkoor en elk kind kreeg een cadeautje. […]

Bijbelwetenschappen

Het licht zien

De eerste dag 2013 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3(4-5) en Lucas 2,33-40 De verkondiging aan de herders: ‘Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer’ (Luc. 2,11, NBV) is een centraal thema in het begin van het Lucasevangelie. Het wordt hier verder uitgewerkt en nu aangevuld met: ‘met eigen ogen heb […]

Bijbelwetenschappen

Hoe het begon

De eerste dag 2013 | Trinus Hibma | Kindermoment

Bij Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Verhaal Kleine Jessy vraagt aan haar papa Johan: ‘Wie was er voor jou?’ ‘Nou, wat denk je? Opa en oma natuurlijk.’ ‘Ja, maar voor opa en oma?’ ‘Toen waren míjn opa en oma er!’ ‘Ja, maar voor alle opa’s en oma’s?’ ‘Toen waren er dinosaurussen.’ ‘Ja, maar voor de […]

Bijbelwetenschappen

‘Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt’

De eerste dag 2013 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10 en Hebreeën 1,1-12 Op Eerste Kerstdag worden elk jaar dezelfde schriftlezingen aangeboden, waardoor de bijbelteksten voor de meeste voorgangers (en hun gemeenteleden?) een zeer vertrouwd karakter hebben gekregen. Het is niet eenvoudig om door de vertrouwde klanken heen nog iets nieuws te horen. Enerzijds is dat misschien ook helemaal niet belangrijk: het […]