Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Bijbelwetenschappen

De wederkomst van de Mensenzoon

De eerste dag 2015 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Wederkomst | Jezus

Bij Sefanja 1,14-2,3, Openbaring 1,1-8 en Marcus 13,14-27 Weerbarstige teksten zijn het die ons tegen het einde van het kerkelijk jaar voorgehouden worden. Of misschien is weerbarstig toch niet het goede woord en zijn het eerder teksten die ons de adem benemen, of als verontrustend kunnen overkomen. Wég uit onze comfort zone! Apocalypse Now! We […]

Bijbelwetenschappen

Met de kinderen: Herdenken

De eerste dag 2015 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Marcus 13,14-27 Rituelen – Zet zeven kaarsen neer. Bij elke kaars wordt een nare gebeurtenis van het afgelopen jaar, dichtbij of verder weg, genoemd: bijvoorbeeld een overstroming, een oorlog, een hongersnood, de uitbarsting van een ziekte, een ongeluk, een aardbeving of het verlies van een baan. Telkens wordt een kaars door een groter kind […]

Diaconaat

Met de kinderen: De stuiver…

De eerste dag 2015 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Dienen | Kerk in de wereld, Zending & werelddiaconaat

Bij Marcus 12,38-13,2 Gesprek Laat een collectezak zien of een collectemandje. Weten jullie waarvoor we die gebruiken? In de kerk halen we geld op. Dat noemen we collecteren. Wat doen we met dat geld? Misschien is er bij jullie aan de deur ook weleens iemand geweest met een collectebus. Die vroeg geld voor bijvoorbeeld de […]

Bijbelwetenschappen

Het mag wat kosten

De eerste dag 2015 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Hoe de persoonlijke bijdrage aan het huis Gods ingrijpt in het hart van de mens. Zo zou je kortweg de thematiek van de lezingen kunnen samenvatten. In Exodus wordt de uitgebreide omschrijving van het ontwerp van Gods woning even onderbroken voor een gedachte rond de eigen bijdrage. In Marcus […]

Bijbelwetenschappen

Met de kinderen: Met hart en ziel

De eerste dag 2015 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Ziel | Navolging

Bij Marcus 12,28-34 Hang voor in de kerk twee harten op of vertoon ze op de beamer tijdens de lezing. In het ene hart staat: God liefhebben:met je hartmet je ziel, met je verstandmet je kracht In het andere hart staat:God liefhebben:met je hartmet je verstand met je kracht Vraag aan de kinderen wat er […]

Bijbelwetenschappen

Het belangrijkste gebod

De eerste dag 2015 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Heilig | Navolging

Bij Leviticus 19,1-2.9-18, Psalm 146 en Marcus 12,28-34 Wat betekent het om tussen de veelheid aan mogelijke goden, juist JHWH als God te erkennen? Telkens opnieuw hebben joodse en christelijke gelovigen de oriëntatie van hun gemeenschap op God getoetst aan de houding tegenover anderen, met name de sociaal kwetsbaren zoals de arme, de weduwe en […]

Bijbelwetenschappen

Het wonder van groei en vruchtbaarheid

De eerste dag 2015 | Bert Altena | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Bij Spreuken 6, Psalm 67 en Marcus 4:26-34 Vanouds wordt de Dankdag gestempeld door het einde van het oogstseizoen, en is deze traditie sterk aan landbouw en visserij gekoppeld. Inmiddels werken verreweg de meeste mensen in andere sectoren, die niet of minder door het seizoen worden bepaald. Dat maakt dat de focus is verbreed. Ook […]

Bijbelwetenschappen

Met de kinderen: Sokje is dood

De eerste dag 2015 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Marcus 12,18-27 In de klas van juf Ayse mogen alle kinderen op maandagmorgen vertellen wat ze in het weekend hebben gedaan. Boris vertelt over zijn verjaardag. En Monica over haar nieuwe buurmeisje. Als Eefje aan de beurt is, wordt ze eerst heel rood en krijgt ze daarna tranen in haar ogen. ‘Sokje is doodgegaan,’ […]

Bijbelwetenschappen

Met de kinderen: Eeuwigheidszondag

De eerste dag 2015 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Verdriet | Overlijden

Het herdenken van de overledenen kan op 1 november dan wel op de laatste zondag van het kerkelijk jaar een plaats krijgen. In mijn gemeente steken twee kinderen om en om een kaars aan bij de namen van de overledenen die we noemen. Het kindermoment gebruik ik om uit te leggen wat we gaan doen. […]

Bijbelwetenschappen

Een absurde vraag

De eerste dag 2015 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Job 19,23-27a, Psalm 119,1-8 en Marcus 12,18-27 Job weet dat zijn aardse leven eindig is. Maar hij zegt ook: ‘Mijn redder (NBG ’51: Losser; Hebr.: goʼēl) leeft (…) ik zal Hem aanschouwen’ (19,25.27). Psalm 119,8 zinspeelt op de dood als van God verlaten zijn. Jezus wordt tussen intocht en kruisiging in Jeruzalem uitgedaagd door […]