Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Tegen de kolkende zee van de levenschaos

De eerste dag 2018 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Heilig, Seksualiteit | Navolging

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Vorig jaar lazen we in de tijd van Epifanie de eerste vijf hoofdstukken van deze brief. Nu, een jaar later, gaan we op dat spoor verder. Dat geeft wel een merkwaardig effect, want op deze manier beginnen we het jaar met vermaningen op het terrein van lichamelijkheid, seksualiteit en huwelijkse relaties. […]
Bijbelwetenschappen

Een openbaar geheim

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Deuteronomium 4,1-2.9-20 en Marcus 8,27-9,1 Had Jezus een zelfbeeld? Waarom wilde Hij weten hoe anderen over Hem dachten? En als er dan iemand de waarheid spreekt, Hem waarachtig kent en openlijk benoemt, waarom dan weer terugdeinzen en diegene een zwijgplicht opleggen? Wie is die man? En hoe wil Hij gekend worden? Blijkbaar kan het […]
Bijbelwetenschappen

De zonen van Zebedeüs

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Pastoraat

Bij Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45 Als opmaat voor de evangelielezing (‘Wanneer U heerst in uw glorie’, Marcus 10,37 – Nieuwe Bijbelvertaling) verwijzen de profetische woorden van Jesaja primair naar toekomstig horen en zien. Alles is immers perceptie: het is maar hoe je het bekijkt en wat je wilt horen. Maar wisten de zonen van […]
Bijbelwetenschappen

Macht is bij de Eeuwige

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,14-29 Vanuit de stilte en de intensieve ervaring op de berg komt Jezus met drie discipelen terug naar de bedrijvigheid van de menigte en het onvermogen van zijn aanhangers. Het is haast onmogelijk om niet te denken aan die andere afdaling na een ontmoeting met God op de berg, die […]
Bijbelwetenschappen

‘Als aan dit geslacht een teken wordt gegeven…’

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

Bij 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21 Op aarde wordt honger geleden. In de Bijbel wordt deze honger niet als onontkoombaar beschouwd. Elisa, ‘de man Gods’, laat honderd mensen voeden met het voedsel dat aanwezig is. Daarbij klinkt ‘het woord van de Eeuwige’ (Hebr.: dabar JHWH): ‘eet en er zal overblijven’ (2 Koningen 4,42-44). De […]
Bijbelwetenschappen

Stapsgewijs tot inzicht komen

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Marcus 8,22-26 Marcus 8,22-26 is een ‘wonderverhaal’, dat ons er tegelijkertijd goed van bewust maakt dat het er vrijwel nooit om gaat dát Jezus wonderen doet, maar meestal om hóé Hij ze doet en om welke betekenis ze hebben. Het verslag van de stapsgewijze genezing van een blinde komt na de tweede wonderbaarlijke maaltijd […]
Bijbelwetenschappen

Alleen op God vertrouwen

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet, Vertrouwen | Navolging

Bij Deuteronomium 15,1-11 en Marcus 10,17-31 Ze begrijpen het niet. Het is belangrijk om dat in ons achterhoofd te houden als we het Marcusevangelie lezen. De boodschap die Jezus brengt en die Hij gestalte geeft blijkt moeilijk te vatten, ontmoet verzet en roept overal vragen op. Bij buitenstaanders, bij de religieuze autoriteiten en zelfs bij […]
Bijbelwetenschappen

Wie een kind ontvangt, ontvangt God

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Deuteronomium 13,2-6, Psalmen 139,13-24, Jakobus 3,16-4,6 en Marcus 9,30-37 Het gebeurt wel vaker. Achteraf blijkt dat mensen het goed gezien hebben. Met de kennis van nu blijken zij eerder in de tijd goede, betrouwbare woorden gesproken te hebben. Maar maakt dat hen dan direct tot bijbelse proféten? Het begin van Deuteronomium 13 is daarover […]
Bijbelwetenschappen

Jaloezie

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Geest

Bij Numeri 11,24-29 en Marcus 9,38-50 De leerlingen vonden het pijnlijk, de les die Jezus hun zo overduidelijk leerde. De zinsnede ‘ontvangen in mijn naam’ (Marcus 9,37 – evangelie van vorige zondag) bracht een van hen, Johannes, op een idee. Misschien vond hij het tevens een mooie gelegenheid om het gesprek op een ander onderwerp […]
Bijbelwetenschappen

Voor altijd verbonden

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

Bij Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16 Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarmee is het onmogelijk om over de teksten van deze zondag te preken zonder dat het mensen raakt, want ze gaan beide over scheiden. Althans, zo lijkt het. Maar is dat de kern van de teksten? Maleachi profeteert over […]