Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Aanvullingen Dienstboek (Protestantse Kerk)

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Zie ook Auteursrechtenregeling Dienstboek Luthers ordinarium en zondagsliederen Aanvullingen Na de publicatie van de papieren edities van Dienstboek I en II zijn de volgende teksten als aanvulling vastgesteld en/of ter inspiratie toegevoegd: Uitbreiding Gereformeerde Liturgie (PDF) Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek I […]

None

Liturgische gezangen en ordinaria

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Zie ook Luthers ordinarium en zondagsliederen Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word 07a Overige bestanden: onder te downloaden als PDF Downloads Fries, PDF 07a: inleiding 07b1: Ordinarium 1 07b2: Ordinarium 2 07b3: Ordinarium 3 07b4: Ordinarium 4 07b5: Ordinarium […]

None

Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap

Dienstboek II is integraal gratis beschikbaar. Dat geldt ook voor Dienstboek I en de latere aanvullingen. Er is een auteursrechtenregeling van kracht. Ter inleiding 01 Titel en colofon 02 Inhoudsopgave 03 Aanbiedingsbrief van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland 04 Plaatsbepaling en uitgangspunten 05A Verantwoording herziening Proeven voor de eredienst 05B Verantwoording hertaling […]

None

Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed

Dienstboek I bevindt zich bijna integraal en gratis op Theologie.nl (voorheen PreekWijzer), in zowel het Nederlands als het Fries. Dat geldt ook voor Dienstboek II, en voor de later verschenen uitbreidingen. Er is een auteursrechtenregeling van toepassing. Selecteer wat u wilt zien uit Dienstboek I/Tsjinstboek I: Ter inleiding 01: Voorwoord 02: Plaatsbepaling, uitgangspunten, titelblad Tijdeigen […]

None

Tijdeigen Trinitatis

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Trinitatis, Zondag van de heilige Drie-eenheid, Eerste zondag na Pinksteren Zondagen na Trinitatis Downloads Nederlands, PDF Trinitatis Zondagen_na_trinitatis Downloads Fries, Word 06b (Trinitatis – Trettjinde snein fan ’e simmer) Downloads Fries, PDF 06b (Trinitatis- Trettjinde snein fan ‘e simmer)

Nieuwe boeken