Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Aanvullingen Dienstboek (Protestantse Kerk)

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Zie ook Auteursrechtenregeling Dienstboek Luthers ordinarium en zondagsliederen Aanvullingen Na de publicatie van de papieren edities van Dienstboek I en II zijn de volgende teksten als aanvulling vastgesteld en/of ter inspiratie toegevoegd: Uitbreiding Gereformeerde Liturgie (PDF) Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek I […]
Liturgie | Praktische theologie

Liturgische gezangen en ordinaria

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Muziek

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Zie ook Luthers ordinarium en zondagsliederen Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word 07a Overige bestanden: onder te downloaden als PDF Downloads Fries, PDF 07a: inleiding 07b1: Ordinarium 1 07b2: Ordinarium 2 07b3: Ordinarium 3 07b4: Ordinarium 4 07b5: Ordinarium […]

Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap

Boeken 2021 | Redactie | Liturgie

Dienstboek II is integraal gratis beschikbaar. Dat geldt ook voor Dienstboek I en de latere aanvullingen. Er is een auteursrechtenregeling van kracht. Ter inleiding 01 Titel en colofon 02 Inhoudsopgave 03 Aanbiedingsbrief van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland 04 Plaatsbepaling en uitgangspunten 05A Verantwoording herziening Proeven voor de eredienst 05B Verantwoording hertaling […]
Liturgie | Praktische theologie

Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Dienstboek I bevindt zich bijna integraal en gratis op Theologie.nl (voorheen PreekWijzer), in zowel het Nederlands als het Fries. Dat geldt ook voor Dienstboek II, en voor de later verschenen uitbreidingen. Er is een auteursrechtenregeling van toepassing. Selecteer wat u wilt zien uit Dienstboek I/Tsjinstboek I: Ter inleiding 01: Voorwoord 02: Plaatsbepaling, uitgangspunten, titelblad Tijdeigen […]
Liturgie | Praktische theologie

Tien woorden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Verbond

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Tien woorden, tien geboden Downloads Nederlands, PDF Tien woorden, tien geboden Downloads Fries, Word De Tsien Wurden Downloads Fries, PDF De Tsien Wurden
Liturgie | Praktische theologie

Consistoriegebeden en gebeden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Gebeden I-VII, pag. 761-804 I Gebeden vóór de eredienst 762 II Consistoriegebeden 766 III Gebeden van toenadering 771 IV Kyrie-gebeden 778 V Gebeden om verlichting met de heilige Geest 782 VI Dankgebeden 786 VII Voorbeden 789 Gebeden VIII-XIII, pag. 805-836 VIII Nodiging 805 […]
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Herfsttijd

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van de herfst Tweede zondag van de herfst Derde zondag van de herfst Vierde zondag van de herfst Vijfde zondag van de herfst Zesde zondag van de herfst Zevende zondag van de herfst Achtste zondag van de herfst Negende zondag van […]
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Trinitatis

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Trinitatis, Zondag van de heilige Drie-eenheid, Eerste zondag na Pinksteren Zondagen na Trinitatis Downloads Nederlands, PDF Trinitatis Zondagen_na_trinitatis Downloads Fries, Word 06b (Trinitatis – Trettjinde snein fan ’e simmer) Downloads Fries, PDF 06b (Trinitatis- Trettjinde snein fan ‘e simmer)
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Advent en kerst

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Advent

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van de Advent Tweede zondag van de Advent Derde zondag van de Advent Vierde zondag van de Advent Kerstnacht Kerstdag Tweede Kerstdag (Stefanus) Onschuldige kinderen (28 december) Zondag na Kerstmis Oudjaar Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus 1 januari […]
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Paastijd

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Pasen

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van Pasen (Eerste Paasdag) Tweede Paasdag Tweede zondag van Pasen Derde zondag van Pasen Vierde zondag van Pasen Vijfde zondag van Pasen Zesde zondag van Pasen Zevende zondag van Pasen Veertigste Paasdag, Hemelvaart van de Heer Vijftigste Paasdag, Pinksteren Tweede Pinksterdag […]