Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie

Ophef over een strofe

Handelingen 2021 02 | Henk Schoon | Artikel, Overige artikelen | Discriminatie | Diversiteit

‘Weg ermee!’ en ‘Nee, dat kan echt niet meer’ was de reactie in 2016, gevolgd door ‘Racistisch’ in 2020, toen er nieuwe commotie ontstond over een gewraakte strofe in een lied van Willem Barnard: ‘De negers met hun loftrompet, /de joden met hun ster, / ... Is het niet van belang, alvorens een lied te schrappen of niet meer te zingen, de tekst eerst te doorgronden? Wellicht wil de strofe iets heel anders zeggen dan er in deze tijd in wordt gehoord.
Kerkopbouw

Gelijkwaardig maar niet gelijk!?

Handelingen 2021 01 | Sjaak Körver | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

Samenwerken in onderzoek Het vorig jaar verschenen boek van Henk de Roest Collaborative Practical Theology (2020) beargumenteert overtuigend dat samenwerking tussen onderzoekers en professionals (en/of ook cliënten of burgers) de kwaliteit van het (empirisch) praktisch-theologisch onderzoek alleen ten goede kan komen. Deze samenwerking voorkomt dat de theologie naast de werkelijkheid blijft staan en dat zij […]
Kerkopbouw

Niet zenden maar ontvangen

Handelingen 2021 01 | Monique van Dijk-Groeneboer | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Diversiteit, Inclusie

Met veel genoegen heb ik het boek van Henk de Roest gelezen waarin hij pleit voor samenwerkend onderzoek in de praktische theologie, waarbij onderzoeker en practicant gezamenlijk onderzoek verrichten. In deze bijdrage reageer ik met een methodologische doordenking, waarbij de focus ligt op de spanning tussen onderzoeker en practicant.
Kerkopbouw

Geloofsgemeenschappen en sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking

Handelingen 2021 01 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

De auteur van de passage schrijft over de tijd dat hij een puber was en niet wist aan te sluiten bij iemand met een beperking. Hij voelt zich ongemakkelijk in het contact met iemand die er anders uitziet en anders communiceert. Tegelijk neemt hij waar dat Hemmo, de jongen met meervoudige beperkingen, contact zoekt. Hij ziet een groepje jongens staan en wil er bij horen. Wat hij precies van hen verwacht in dat contact en hoe je dat alsiemand uit de buurt zou kunnen realiseren, blijven open vragen.
Kerkopbouw

De gaven van ieder lid ontvangen

Handelingen 2021 01 | Koos Tamminga | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

Wat kan de kerk bijdragen aan de gewenste inclusieve samenleving voor mensen met een beperking? En hoe zou het denken daarover gestimuleerd kunnen worden? Daarover ging het promotieonderzoek van Koos Tamminga.
Kerkopbouw

Thuis zijn in de kerk

Handelingen 2020 03 | Bram de Muynck | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Vertrouwen | Diversiteit, Inclusie

Enige tijd geleden was er in mijn gemeente een soepbuffet. Op zaterdag kwamen er zo’n honderd mensen naar het jeugdcentrum. Jongeren, mensen van mijn leeftijd, maar vooral jonge gezinnen. Met z’n allen zaten we rondom tafels en aten diverse soorten soep. Hier konden we ons het huisgezin van God voelen. Aanwezig zijn bij zo’n maaltijd […]
Kerkopbouw

Stem geven aan kerkverlaters en kerkblijvers

Handelingen 2020 03 | Hayo Wijma | Artikel, Overige artikelen | Ziel | Diversiteit, Inclusie

‘Vrijgemaakten verliezen naar alle kanten’ kopt het Reformatorisch Dagblad op 22 september 2018. Janse noteert in dat artikel: ‘Zo’n 4000 à 5000 (doop)leden maakten daar de afgelopen tien jaar de overstap naar baptisten- en evangelische gemeenten, terwijl er nog geen 1000 de omgekeerde weg gingen.’ Twee jaar later noteren Meijer en Ter Horst in het […]
Diaconaat

Diaconaat en de praktijk van inclusie

Handelingen 2020 02 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid | Diversiteit, Inclusie

De maatschappelijke gevoeligheid voor het onrecht van uitsluiting lijkt groot. Overheidsinstellingen, scholen, zorgen welzijnsorganisaties spannen zich in om mensen die niet meedoen of er niet bij horen mee te laten doen. Wat zou te midden van al deze op inclusie gerichte acties de specifieke bijdrage van het diaconaat kunnen zijn?
Praktische theologie

Veelkleurig leren, een terugblik

Handelingen 2018 04 | Theo van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

In diverse bijdragen in dit nummer komen verschillende thema’s naar voren die een bredere reikwijdte hebben naar het denken over diversiteit in onze samenleving. Een overzicht in vijf categorieën.
Praktische theologie

Lopend onderzoek naar interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging

Handelingen 2018 04 | Anke Liefbroer | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Diversiteit, Inclusie

De wisselrubriek ‘De promotie’ besteedt aandacht aan het onderzoek dat Anke Liefbroer, promovenda aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, doet naar interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging in het diverse religieuze landschap dat Nederland intussen kent. Promotor is prof.dr. R. Ruard Ganzevoort en co-promotor dr. Erik Olsman.