Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw

Kerkopbouw en praktische ecclesiologie 2017-2020

Handelingen 2020 04 | Henk de Roest & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In de afgelopen jaren hebben denkers rond kerkopbouw en praktische ecclesiologie niet stil gezeten. In dit korte Trendbericht lichten we er een aantal specifieke thema’s uit. Daarnaast is er op de website van dit tijdschrift parallel hieraan het veel uitvoeriger en bredere Literatuuroverzicht rond dit onderzoeksveld. We concentreren ons hier op achtereenvolgens leiderschap, pionieren en […]
Gemeenteopbouw

Kerkverlating in perspectief

Handelingen 2020 03 | Hans Schaeffer | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In dit nummer van Handelingen staat het verschijnsel kerkverlating in protestantse kerken centraal. De bijdragen bieden mogelijkheden om dit verschijnsel te leren kennen en duiden, om kerkelijk leidinggevenden inzicht te geven en mogelijke handelingsperspectieven te schetsen. Dat kerkverlating in deze Handelingen-editie belicht wordt vanuit uitsluitend protestantse hoek is een beperking in meerdere opzichten. Allereerst functioneel […]
Wereldkerk

Kerkverlating in missiologisch perspectief

Handelingen 2020 03 | Stefan Paas | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

Toen ik eind jaren tachtig op de jeugdvereniging zat van de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal, werd daar het Jongeren Evangelisatie Project gestart (JEP). Dat hield in dat kerkelijk actieve jongeren werden ingeschakeld om op bezoek te gaan bij jongeren die nog wel op de ledenlijst stonden, maar die nooit meer in de kerk kwamen. […]
Diaconaat

Diaconaal pionieren met ‘Assen Zoekt’

Handelingen 2020 02 | Marten van der Meulen | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Missionaire gemeente

‘Assen Zoekt’ is een pioniersgemeente in de Drentse hoofdstad en bestaat inmiddels ruim tien jaar. De gemeente is onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken en verbonden met verschillende kerken in Assen. De missionaire, pionierende aanpak leidt ook tot nieuwe diaconale benaderingen. MARTEN VAN DER MEULEN & RUDOLF SETZ Twee internationale studenten van de Protestantse Theologische […]
Gemeenteopbouw

Discipelschap door creatieve ‘kliederkerk’: verbinding met andere kerkplekken nodig

Handelingen 2020 01 | Nelleke Plomp | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente, Navolging

Kliederkerk, een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken, heeft een aantrekkingskracht op een voor kerken lastig te bereiken doelgroep: gezinnen met jonge kinderen. Het aantal kliederkerken in Nederland groeit, gemeenten en deelnemers zijn enthousiast.
Gemeenteopbouw

Vernieuwen of pionieren?

Handelingen 2017 03 | Menco van Koningsveld | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

De afgelopen jaren is op tientallen plaatsen en in alle bisdommen vernieuwing van pastoraat en parochie onderwerp van overleg en discussie geweest. Die discussies werden altijd aangezet door een besef dat de tijd van de grote volkskerk langzamerhand achter ons ligt en dat we mensen op een andere, nieuwe manier zouden moeten bereiken met de boodschap van het Evangelie. De gebruikelijke aanpak heeft haar aantrekkingskracht grotendeels verloren en nieuwe wegen zijn nodig.
Gemeenteopbouw

Pionieren vanuit de protestantse kerk in nederland: een tussenstand

Handelingen 2017 03 | Martijn Vellekoop | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

Verschillende kerkgenootschappen gingen haar voor en sinds een jaar of acht ondersteunt ook de Protestantse Kerk in Nederland het pionieren, in de hoop dat meer mensen de waarde van het evangelie ontdekken. En in de hoop dat het pionieren werkt als frisse inspiratiebron voor bestaande kerkelijke gemeenten. Met een ‘pioniersplek’ wordt gedoeld op een nieuwe vorm van kerk-zijn voor mensen die niet naar een kerk gaan. Allerlei vormen kunnen gebruikt worden. Afstemming op de context en duurzame gemeenschapsvorming zijn daarbij belangrijk.
Gemeenteopbouw

Pionieren, een momentopname

Handelingen 2017 03 | Hans Schaeffer & Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Missionaire gemeente

In de wereld van gemeentestichting is een hausse aan vernieuwende projecten gaande, die geen eendagsvliegen blijken te zijn. Juist omdat pioniersarbeid vaak ‘on the cutting edge’ wordt verricht, kunnen we er van leren. Dit themanummer van Handelingen biedt zicht op een boeiend proces van kerkvernieuwing en wil bijdragen aan de doordenking van kerk-zijn.