Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Co-creatie in onderzoek naar christelijke geloofspraktijken

Handelingen 2021 01 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Relaties

Een respons van de auteur van Collaborative Practical Theology op de bijdragen van Hans Schilderman, Sjaak Körver, Jack Barentsen, Monique van Dijk-Groeneboer en Jimme Keizer die reageerden op het boek van Henk de Roest in dit themacluster van Handelingen.
Spiritualiteit

‘Het is een soort stap-voor-stapmeditatie: je blijft oefenen’

Handelingen 2021 01 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Relaties

We spreken met Dian Marie Hoskingis. Zij is hoogleraar Relation Process aan Utrecht School of Governance en als associate verbonden aan Taos Institute. Ze heeft haar carrière gewijd aan ‘relationeel constructionisme’ en aanverwante methodologieën van onderzoek en transformatie.
Praktische theologie

Jezelf als een ander

Handelingen 2019 02 | Niels Den Toom, Martin Walton & Sjaak Körver | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Relaties

Deze bijdrage gaat in op de verhouding tussen onderzoeker en geestelijk verzorger. Promovendus Niels den Toom reflecteert hierop in het kader van zijn onderzoek naar de invloed van deelname aan case studies-onderzoek op de beroepspraktijk van geestelijk verzorgers. Het Case Studies Project zelf als casus beschouwd.
Praktische theologie

Liefde heeft het laatste woord

Handelingen 2018 03 | Marina Riemslagh | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Schuld, Seksualiteit | Relaties

Seksueel misbruik verwerken, écht vrede vinden en groeien in kracht en vrijheid, is voor velen die er mee te maken hebben en hadden, nog lang geen uitgemaakte zaak. Aan de hand van het persoonlijke verhaal van N., met wie ze dit artikel samen schreef, geeft de auteur een theoretische duiding van het proces en bespreekt ze een eigen ontwikkelde zelfhulpmethode waar ze goede ervaringen mee opdoet.
Kerkopbouw

Wees waakzaam en blijf wakker

Handelingen 2018 03 | Age Kramer | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit, Vergeving | Relaties

Naar aanleiding van een SMPR-studiedag noteert Age Kramer enkele persoonlijke gedachten en kanttekeningen bij de vraag naar of noodzaak van een proces van vergeving en verzoening in kerkelijke gemeenten na seksueel misbruik.
Geloofsopbouw

‘Dat wat er niet mag zijn, aan het licht brengen’

Handelingen 2018 03 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Schuld, Seksualiteit, Vergeving | Relaties

Hij kwam een aantal keer in het nieuws door zijn spraakmakende acties op het raakvlak van theologie en maatschappij, zoals een Facebook-actie voor de menselijke behandeling van een veroordeelde pedoseksueel, het herdenken van omgekomen vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het opzetten van een actie tegen de anti-islambeweging Pegida. Rikko Voorberg is theoloog, theatermaker, schrijver en columnist. Toen de taal van de theologie op een zeker moment ophield, vond hij zijn plek in de kunstwereld. Van daaruit denkt hij na over onze samenleving en prikkelt anderen menigmaal om na te denken over wat er om ons heen gebeurt. Handelingen sprak hem over de nog altijd actuele MeToo-discussie.
Praktische theologie

‘Praten helpt’

Handelingen 2018 03 | Tom Lormans | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Seksualiteit | Gender, Relaties

In de MeToo-discussie gaat het om grensoverschrijdend gedrag waar veelal vrouwen het slachtoffer van worden. Soms lijkt de verschijningsvorm nog onschuldig, soms gaat het om fysiek geweld. Hoe zit het in Nederland als we het hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag? En wat kunnen we hieraan doen?
Pastoraat

(Be)vrij(dend)e vergeving

Handelingen 2018 03 | Marie Hansen-Couturier | Artikel, Overige artikelen | Schuld, Seksualiteit, Vergeving | Gender, Relaties

In deze wisselrubriek licht Emsi Hansen-Couturier haar onderzoek toe naar vergeving na misbruik in het pastoraat. Zij studeert aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.
Praktische theologie

Contemplatief luisteren een retorisch-kritische benadering om het innerlijk overleg te faciliteren

Handelingen 2018 01 | Hans Evers | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Relaties

Contemplatief luisteren is een gespreksvorm die het innerlijk overleg van een cliënt gemakkelijker en soepeler maakt. De aanbieder kan deze vorm benutten naast andere vormen van gesprek, waarin hij vanuit een institutionele context informeert of doceert of als coach regisseert. Het model onderscheidt zich door de aanname van een metafysische kern van het menselijke bestaan, vooral ook van het individuele bestaan.*
Kerkopbouw

Gemeenschap in de kerk van de toekomst

Handelingen 2017 03 | Marinka Verburg-Janssen | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Relaties

Is wat er bij pioniersplekken ontstaat (geloofs)gemeenschap te noemen? En hoe zijn de verschillende betrokken actoren in de pioniersbeweging van de Protestantse Kerk bezig met dat thema? In dit artikel worden enkele eerste bevindingen gepresenteerd van een promotieonderzoek, waarin participatieve observatie in de context van het Projectteam pionieren en in de context van een tweetal pioniersplekken een centrale plek inneemt.